Under politikerveckan i Almedalen har rektorsbloggen har gästbloggare från Uppsala universitets olika evenemang.

Almedalsveckan har avslutats och därmed kan vi summera årets Östersjödagar. Östersjödagarna är två hela dagar med seminarium på temat hållbar utveckling för Östersjön och vi ser att frågorna engagerar, vi har haft många besökare på våra teman. Vi har bland annat pratat om vattenbrist, hållbar konsumtion, vattenbruk, plaståtervinning och hotade fiskebestånd och många intresserade åhörare har deltagit i våra seminarier. Om du inte hade möjlighet att delta så kan du se alla seminarier på nätet:

http://www.campusgotland.uu.se/om/nyheter/
artikel/?id=11068&area=17,19
&typ=artikel&lang=sv

Precis som Campus Gotland så fyller Östersjödagarna fem år i år och vi har nu ett etablerat samarbete med ett femtontal medarrangörer: det är lärosäten, myndigheter, organisationer och företag som alla arbetar med hållbarhetsfrågor. Nytt för i år är att det är att det nu är Blått Centrum Gotland, BCG, som står som värd. BCG som startades vid årsskiftet är ett unikt samarbete mellan universitetet, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län och vi arbetar med vattenfrågor på land, vid kust och till havs, Uppsala Universitet är projektledare.

För mig som föreståndare för Blått Centrum Gotland är det tydligt att vattenfrågorna är centrala, för Gotland och för Östersjöns hållbara framtid. Det samarbete vi har inom ramen för Östersjödagarna med bland andra Havsmiljöinstitutet, Stockholms universitets Östersjöcentrum, IVL, Svenska institutet, Nordiska ministerrådet, Fazer, med flera ger oss en bred bas för att gemensamt lyfta frågorna, presentera den senaste forskningen och lyfta de goda exemplen. Genom Blått Centrum lägger vi nu till det lokala samarbetet på Gotland där vi som universitet kan vara med och göra skillnad.

Gunilla Rosenqvist, Uppsala universitet och Blått Centrum Gotland