Migrationsverket hotar skicka hem avgiftsbetalande studenter som har för lite pengar på bankkontot. Det spelar ingen roll att de klarar sina studier och fullgör sina ekonomiska åtaganden mot universitetet. Det rimmar illa med ambitionen att öka internationaliseringen inom den högre utbildningen och ger Sverige dåligt rykte. Reglerna måste ändras omedelbart och de praxisändringar som införts vid månadsskiftet räcker inte.

Agnetha Bladhs internationaliseringsutredning kom i dagarna med ett delbetänkande där det föreslås att ”Migrationsverket ges i uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor se över hur processer kan förbättras i syfte att förenkla handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd för studenter, gästforskare och andra anställda och därmed förkorta handläggningstiderna.” (SoU 2018/3)

Det är viktigt, men det är än mer avgörande att de som fått uppehållstillstånd och påbörjat till utbildning i Sverige garanteras möjlighet att fullfölja sin utbildning. Vid Uppsala universitet har vi haft ett antal fall när motiverade studenter från bland annat USA och Sydkorea har drabbats av regelverket. I dagarna fick vi veta att det hänt igen. En av våra studenter som varit hos oss under ett och ett halvt år ska skickas hem eftersom hon inte har tillräckliga medel på sitt bankkonto. (Unt.se skriver om studentens situation 2018-02-08.) Reglerna säger att studenter som vistas i landet med studentvisum måste ha drygt 80 000kr/år tillgängligt på kontot. För en student som antas till ett tvåårigt program måste dubbla summan kunna visas upp. Det är i sig orimligt. Att vara student är ofta att leva ett liv på marginalerna, en erfarenhet som många av oss har. Många finansieras av sina föräldrar som säkert kan skicka pengar varje månad, men som inte alltid har stora klumpsummor att binda upp. Som många vet finns det också möjligheter för studenter att förbättra ekonomin genom extrajobb. I Uppsala arbetar många studenter till exempel på nationerna. Så ser verkligheten ut.

Ett annat problem är de långa handläggningstiderna. En student som inte har uppehållstillstånd och väntar på besked kan stanna i landet, men inte göra till exempel ex-jobb i ett annat land. Studierna hindras alltså av byråkratin. Uppehållstillstånd borde därför ges till hela den sökta utbildningen i ett svep.

Migrationsverkets stelbenta regler är inte bara onödiga utan också kontraproduktiva. De förstör för studenter, för internationaliseringen och på sikt för den högre utbildningens utveckling i Sverige. Den överdrivet strikta tolkningen av regelverket är inte anpassad till verkligheten. Förändringen kan inte vänta. Den här frågan är akut.