Förra veckan var händelserik. Den offentliga debatten dominerades av en intensiv rapportering om Macchiariniaffären. Nu har tre av tretton utredningar redovisats. Många lärdomar finns att dra, många diskussioner behöver föras. Vi har inte sett slutet på den historien ännu.

Men det hände så mycket mer.

Veckan inleddes med ABB:s 100-års jubileum i Västerås. Sedan omkring ett år tillbaka är ABB en av Uppsala universitets strategiska samarbetspartner. Idag ett globalt företag och samtidigt en viktig del i svensk industrihistoria med en tradition av innovation och nytänkande. ABB är en framtida arbetsgivare för många av våra studenter, vi har flera forskningssamarbeten främst på tekniksidan men vi diskuterar även andra områden.

img_3490

Den här veckan fick jag också välkomna ca 150 delegater till Uppsala och Sanordkonferensen. Akademiska ledare från totalt 44 universitet från södra Afrika och de nordiska länderna som samlas för att diskutera gemensamma frågor. Organisationen grundades 2007, förra prorektor Kerstin Sahlin spelade en stor roll i bildandet. Temat för denna sjätte konferens var Beyond Public Management som varade i dagarna tre. En av våra alumner, som numera är Mauritius president, höll konferensens inledande föredrag efterföljd av Kerstin Sahlin. Jag har fått det hedrande uppdraget att verka som ordförande i Sanord under nästa mandatperiod. Vi i Uppsala kan vara nöjda och glada för ett gott värdskap.

Regeringen presenterade under fredagen en Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar. De prioriterade områdena är hälsa och livsvetenskap, klimatutmaningen, digitalisering och hållbart samhällsbyggande. Temata som stämmer väl överens med Uppsala universitets prioriterade områden. Mellan 2017 och 2020 kommer anslagen öka successivt till 680 miljoner kronor. Medlen kommer att konkurrensutsättas och fördelas av Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Rymdstyrelsen. Självklart är det glädjande med ökade anslag men det är svårt att recensera helheten ännu. Regeringen presenterar propositionen i delar. Mer kommer att presenteras i budgetpropositionen den 20 september och sedan förtydligas ytterligare i forskningspropositionen.

Under lördagen öppnade hela staden upp för Kulturnatt i strålande sensommarväder. Ett myller av aktiviteter från tidig morgon till långt in på natten. Och vi på universitetet öppnar också upp. Det händer så mycket att man gärna vill vara på flera ställen samtidigt. En av årets höjdpunkter är Serieutställningen Kaboom på Carolina. Ur universitetsbibliotekets rika samlingar har en spännande och överraskande utställning formats. Där kan du och jag lära oss massor om seriernas historia, moderna serier och anknytningen till Uppsala. Särskilt glädjande är att det är ett samarbete mellan litteraturvetenskapliga institutionen och universitetsbiblioteket. Visste du att Fantomen – den vandrade vålnaden – har varit i Uppsala två gånger? Senast han var på besök var 2008 under Linnéjubileet. Utställningen varar ända till den 4 januari, den får du inte missa.

En annan återkommande höjdpunkt på Kulturnatten är att få dela ut Disapriset på Studentbokhandeln. Årets pristagare, den 16:e i ordningen är astronomiprofessor Bengt Gustafsson. Han får det bland annat för boken Svarta hål. Jag kan verkligen rekommendera den, den väcker nyfikenhet, den är spännande, ger perspektiv och ny kunskap. Traditionsenligt höll han sedan en föreläsning på Museum Gustavianum. Missade ni föreläsningen – läs boken. Priset instiftades av min företrädare Bo Sundqvist på initiativ av en tidigare överbibliotekarie Thomas Tottie. Båda fanns på plats i trängseln i bokhandeln. Syftet är att uppmärksamma och stimulera populärvetenskapligt författande. Och göra världen mer begriplig.

img_3519