Prorektor Anders Malmberg är i Brasilien i samband med SACF, det har ni säkert redan läst om här på bloggen. Nu tänkte jag berätta om vad som har varit på gång i veckan på hemmaplan, samtidigt i Uppsala.

Högre mål för jämställdhet
Minister Helene Hellmark Knutsson talar om att regeringen ska skärpa jämställdhetskraven på universitet och högskolor. Särskilt andelen professorer lyfts fram och hon säger att ökningstakten har stannat av. Nästa år ska jämställdhetsmålet skärpas säger hon också till pressen. Värt att notera är att vi inte haft några specifika jämställdhetsmål från regeringen eller ministern för 2016. Vad gäller  Uppsala universitet så nådde vi målet med 36 % kvinnor bland de nyrekryterade professorerna under perioden 2012-2015. Jag är helt övertygad om att vi kommer att nå det nya målet med att hälften av de nya professorerna ska vara kvinnor år 2030 men självklart hoppas jag att vi kan nå ministerns mål betydligt tidigare.

Drivhuset
I tisdags bjöd Drivhuset in till årsmöte. Drivhuset hjälper studenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer och det är imponerade hur många studenter Drivhuset når ut till och hur många företag som startas av studenter. För många inom universitetet kan det vara viktigt att påminna om hur viktigt det är att inkludera utbildningen och studenterna i tankarna kring innovation och entreprenörskap.

IMG_2840

Forskningsinfrastruktur
Onsdagen var det mötesdag i Stockholm. På förmiddagen träffades huvudmannarådet – rektorerna för de 12 stora universiteten. Vi träffas ett par gånger per termin och denna gång var forskningsinfrastruktur en av de viktigare frågorna. Många säger att forskning alltmer blivit en materialsport och det stämmer i vissa avseenden. Sverige står inför stora investeringar i nationell forskningsinfrastruktur framöver och ett viktigt arbete pågår med att prioritera vad Vetenskapsrådet  ska lägga sina pengar på. Ett allt större ansvar läggs på värduniversiteten för nationella anläggningar och detta är ett av våra argument för att det krävs höjda basanslag till forskning.

Oredlighet
På eftermiddagen deltog jag, universitetsdirektör Katarina Bjelke och biträdande universitetsdirektör Per Abrahamsson i en hearing rörande oredlighet. Professor Margaretha Fahlgren har i uppdrag att undersöka behovet av en ny hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet. Utredningen ska vara klar 25 november. Men vi här i Uppsala kan inte vänta på att utredningen är klar, utan har redan gått igenom våra riktlinjer för att ha en bättre hantering. Beslut om dessa kommer snart på ett kommande rektorssammanträde.

IMG_2847

Margaretha Falhgren presenterar utredningen

Avtackningar och framåt
Det verkar vara säsong för avtackningar och firande. Eva Ställdal, GD för Formas , hade sin avtackning i onsdags och i måndags kväll var vi många som samlades för att tacka Linus Tunström för hans år som chef för Stadsteatern här i Uppsala. På fredag gratulerar vi vice riksbankschef Henry Ohlsson. Henry hade jag också förmånen att lyssna på tidigare i veckan när jag välkomnade deltagarna på Bostadsmötet 2016. Nästa vecka är det kansler Harriet Wallberg som ska gratuleras.

IMG_2833

Denna vecka har jag pratat ledarskap både på #Addher och på Help – programmet. Jag försöker vara frikostig med min tid till den här typen av förfrågningar. Det är bra att då och då tänka igenom motivation och drivkrafter, och det är roligt få dela med mig erfarenheter från med- och motgångar. Nästa föredrag blir på Rotary på måndag, då ska jag dela med mig av vad som är på gång inom Uppsala universitet – och det är alltid massor!

IMG_2844

Veckan kommer att avslutas i Stockholm då jag tillsammans med andra från SUHF:s expertgrupp för internationalisering träffar minister Helene Hellmark Knutsson för att tala om studieavgifter. Det var en del debatt  kring avgifterna i förra veckans media som jag redan har skrivit om här på bloggen. Det kommer att bli bra att träffas så vi får tillfälle att räta ut en del frågetecken och missuppfattningar.