2015 har varit ett dramatiskt år i världen med krig, flyktingkris, terror och klimathot. Dessa frågor både påverkar och engagerar även Sverige – och Uppsala universitet – på olika sätt. I universitetets mål och strategier slår vi fast att vår uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Det förpliktigar, och många personer inom vårt lärosäte har under året bidragit med sina expertkunskaper.

Samtidigt fortsätter det viktiga arbetet med att säkerställa att både utbildning och forskning, som de långsiktiga samhällsinvesteringar de är, får de förutsättningar som krävs för framtiden. Många har bidragit till detta:

  • Kristina Edström ledde arbetet med att ta fram universitets inspel till den kommande forskningspropositionen, som utmynnade i tio rekommendationer till regeringen.
  • Torsten Svensson leder arbetet med att utforma de universitets¬över-gripande ramarna för vårt kommande utbildnings¬utvärderings¬system.
  • Hans Ellegren gjorde en uppföljning av våra två tidigare forsknings-utvärderingar (KoF 07 och 11) och pekade ut riktningen för den nya utvärdering (KoF17) som vi kommer att kicka igång under kommande år.
  • Mats Larhed leder en arbetsgrupp som arbetar med vårt karriärsystem och inte minst hur vi skall kunna öka antalet meriteringsanställningar.

Inspel

Mycket av det som engagerar oss i ledningen anknyter på olika sätt till frågan om universitetets handlingsutrymme och förmåga att långsiktigt styra vår egen utveckling. Frågorna aktualiseras när vi gentemot statsmakt och andra intressenter insisterar på att vi behöver äga kvalitetsfrågorna. Dessutom är de avgörande när vi argumenterar för ökad finansiell rådighet (läs ökad andel basanslag) för att med kraft kunna driva det förnyelsearbete som både vi själva och vår omgivning önskar. De går också igen i de diskussioner om universitets ledning och styrning som aktualiseras av Kåre Bremers ledningsutredning, som vi just nu har på remiss.

Det går fortsatt bra för Uppsala universitet. Vi har högt söktryck till våra utbildningar. Antalet utomeuropeiska studenter fortsätter att öka och vi blev utsedda till Årets studentstad 2015. Våra forskningsintäkter ökar, och vi håller positionen bland världens 100 främsta lärosäten i de internationella rankningarna. Nu i december publicerades en ny typ av rankning över världens mest inflytelserika universitet, baserad på antal referenser i Wikipedia på 24 språk. Här hamnar Uppsala på plats 15 i världen!

Inom och mellan våra vetenskapsområden och fakulteter växer det fram spännande gränsöverskridande forskningssamarbeten – antibiotika, medicinsk teknik, migration, rasism och arbetsliv är några områden i fokus. Universitetet har antagit nya program för hållbar utveckling och internationalisering, vi stod värdar för den nationella Lika villkors-konferensen och vi har även drivit projekt om aktiv studentmedverkan och om hur vi kan använda våra kulturarv och samlingar som pedagogisk resurs. En utvärdering av organisationen för Campus Gotland visar att mycket fungerar bra men också att vi behöver ta omtag i några frågor.

Eva Åkesson på Campus Gotland under terminsstart.

Vi breddar och stärker vår samverkan med det omgivande samhället. Relationen till landstinget och Akademiska sjukhuset utvecklas ständigt. Vi har under det gångna året gått in i ett strategiskt partnerskap med ABB och planerar flera liknande avtal, bland annat med Uppsala kommun. Uppsala Health Summit handlade i år om antibiotikaresistens och lockade deltagare från 33 länder. Kultursamverkansprojektet den Goda staden, med seminarier, workshops, stadsvandringar och tio utsålda föreställningar av West Side Story, engagerade många privata och offentliga aktörer i Uppsala. Världsartisten Elton John drog över 8000 besökare till Botaniska trädgården. Våra samarbetspartners Sirius Fotboll och Uppsala Basket presterade bättre än på många år. Dessutom besegrade universitetsledningen SLU i Akademiska rodden!

WestSideStory2

När universitetet utvecklas behöver vi också nya lokaler. Vi är glada över att juridikstudenterna trivs i kvarteret Munken och att den Humanistiska teatern i Engelska parken snart blir verklighet. Segerstedthuset börjar ta form och planeringen av Ångström IV går framåt. Ombyggnad pågår inom Campus Gamla torget och i februari inleds renoveringen av universitetshuset. Vi flyttar också fram positionerna när det gäller att prioritering av investeringar i forskningsinfrastruktur, både lokalt i Uppsala och nationellt.

Uppsala universitet syns och hörs i gamla och nya media. Vissa nyheter sticker ut och får global spridning, såsom nyheten om relationen mellan barnastma och hundar och möjligheten att beräkna förväntad livslängd (det s.k. dödstestet). Roligt var också att kunna ligga i hängmattan och lyssna på Maria Strømmes Sommarprogram som förde in nanotekniken i svenskarnas medvetande. En annan höjdpunkt var när nobelpristagarna gjorde sitt traditionsenliga luciabesök i Uppsala. Den som kanske fick den största uppmärksamheten, både av media och Nobelpristagarna själva, var vår 102-årige alumn Gösta Vestlund.

Nobelpristagare

Genom resor och möten lyfter vi vår verksamhet internationellt. Ett samarbete mellan sex svenska universitet under samlingsnamnet SACF (Swedish Academic Collaboration Forum) har inneburit flera resor till bland annat Kina och Sydkorea. Sveriges goda namn och rykte som en innovativ nation öppnar nya vägar för samarbeten. Vi har varit i USA för att stärka banden med vänner och alumner och besökare har även kommit till oss i strid ström.

Det här blev en lång årskrönika, med stort och smått i salig blandning, men det händer också väldigt mycket under ett år vid vårt breda universitet. Vi har en fantastisk verksamhet som drivs och utvecklas av kompetenta och hängivna medarbetare tillsammans med talangfulla och ambitiösa studenter. Det är ett privilegium att få arbeta tillsammans med och för er alla!

Ta nu en välförtjänt paus över helgerna så ska vi gemensamt flytta fram Uppsala universitets positioner ytterligare under 2016!

Eva Åkesson

Anders Malmberg

Katarina Bjelke

Stellan Sandler

Torsten Svensson

Johan Tysk