En gång per termin besöker Uppsala universitets ledningsråd ett annat universitet. Denna gång har vi tillbringat en dag vid Köpenhamns universitet. Vi har många samarbeten med Köpenhamn bland annat är de vår partner i den stora Europeiska hälso- och innovationssatsningen EIT Health och är dessutom det enskilda universitet som forskare vid Uppsala universitet har flest sampublikationer med.

Det är slående vilka likheter vi har med vår två år yngre syster i söder.  Köpenhamns universitet grundades 1479. Vi är båda breda, fullskaliga universitet med starka fakulteter. Vi har båda under de senaste åren expanderat och växt. Under förmiddagen besökte vi först den medicinska fakulteten. Tillsammans diskuterade vi ett antal områden där vi kan utveckla vårt samarbete. EIT Health är självklart ett gemensamt projekt men vi kunde även identifiera nya projekt och vidga det till fler områden.  ESS och Max IV, ger också möjligheter till nya samarbeten liksom SciLifeLab. Vi började formulera en aktionsplan och inledde en diskussion som kommer att fortsätta på flera håll.

Den medicinska fakulteten bygger ett nytt hus med 15 våningar för både utbildning och forskning. Forskare och studenter har varit involverade tidigt i byggprojektet, liksom grannarna. Utsikten från taket var vidunderlig även om jag måste erkänna att jag inte närmade mig kanten med min höjdrädsla. Huset kommer att bli ett landmärke i Köpenhamn och stärker identiteten. Det är inte heller varje dag man kan se hela Uppsala universitets ledningsråd i bygghjälmar, byggvästar och skyddsskor.

Besöket fortsatte med ett möte med Köpenhamns universitets rektor, Ralf Hemmingsen. Han berättade om den utveckling av högskolelandskapet som skett i Danmark under de senaste åren. En bra  genomgång av de stora reformerna, fusionerna, nya styrningsmodeller och fakultetsorganisationer. Köpenhamns universitets fusionerade med det farmaceutiska universitetet och lantbruksuniversitetet i mitten av 2000-talet. Han berättade också om den strategiska utvecklingen av universitetet och hur de systematiskt stärkt både utbildning och forskning. Efter år av expansion väntas nu kraftiga besparingar inom högre utbildning i Danmark, något som självklart oroar.

Under eftermiddagen fick vi höra hur Köpenhamns universitet har arbetat med infrastruktur men också hur de systematiskt arbetat med att attrahera talanger, internationalisering, MOOC´s och sommarkurser. Spännande är också arbetet med ett danskt universitetscampus i Kina, Sino- Danish center. Köpenhamns universitet planerar också nu sin första stora forskningsutvärdering så de var väldigt nyfikna på våra KoF-utvärderingar.

Efter en fullmatad dag kunde vi inspirerade återvända till Uppsala och jag hann hälsa på den franske ambassadören Jacques Lapouge som hade ett föredrag för Alliance francaise inför det stora klimatmötet i Paris i december.