Senaten:
Internatet i veckan blev ett intensivt dygn tillsammans med 50 debattglada senatorer. Uppsala universitet är det enda lärosätet i landet som har en senat. Jag är tacksam för att vi har denna universitetsgemensamma mötesplats vid vårt breda universitet. Hur många gånger har inte det blivit stor förvåning över hur vi hanterar saker och ting olika på våra nio fakulteter och drygt 60 institutioner. Meriteringsanställningar, inspel till propositionen, internationalisering, studentinflytande diskuterades livligt i grupper och plenum under internatet. Jag ville särskilt få återkoppling på Ledningsutredningens delrapport om styrelsers storlek och sammansättning, hur nomineringskommittéer ska utses som ska  föreslå externa ledamöter. Denna rapport är på remiss och vårt svar ska vara inskickat den 2 november, samtidigt med vårt inspel till den kommande propositionen.

Studentsamverkan:
Vi har en god  samverkan med studenterna. Ett starkt studentinflytande och aktiv studentmedverkan höjer kvalitén på vår utbildning. Många av mina internationella kollegor är avundsjuka på våra engagerade studenter. I veckan hade vi studentmedverkan då Katarina och jag träffade kåraktiva och representanter från nationerna , den här typen av möte har vi två gånger per termin. På kvällen deltog  jag i kårsamverkans introduktionsutbildning för nya ledamöter. Visste ni att det är ca 1000 olika uppdrag som våra studenter har i olika nämnder, grupper och styrelser vid vårt universitet?

Resor:
Vi reser mycket under hösten. Anders är nyss hemkommen från Japan och Katarina åkte till Singapore i fredags för att vara med om invigningen av Yale – NUS nya campus. Många lörosåten etablerar sig på olika sätt i olika delar i världen – en sak som inte svenska lärosäten har möjlighet till i dagsläget. Vi påpekar denna begräsning i många olika sammanhang och förväntar oss att utbildningsdepartementet snart tar itu med att undanröja hinder för internationell samverkan.

Möte med Lunds universitet
Fredagen och arbetsveckan avslutades med ett videomöte med Lunds universitets ledning. Våra gemensamma SFO:er (strategiska forskningsområden), inspel till proppen, Akademiska hus, internationella samarbeten såsom SANORD och SACF samt Japanresan togs upp. Vi har den här typen av möten varje termin och varannan gång är det via videolänk så nästa gång blir mötet här i Uppsala.

Nu laddar vi för studentloppet!