Den gångna aprilveckan gick i sportens tecken. I tisdags gick stora delar av ledningen på basket och såg Uppsala besegra Borås i en rafflande match i den pågående semifinalserien. Sedan dess har Uppsala hunnit vinna även på bortaplan och leder i skrivande stund 3-2 i matcher (bäst av sju).

Uppsala universitet har ju samarbetsavtal med både Uppsala Basket och Sirius Fotboll vilket ger våra studenter fritt inträde på elitmatcher på både herr- och damsidan både vinter och sommar. Som en bonus bjuder Sirius Fotboll alla universitetsanställda på fritt inträde på hemmapremiären i Superettan mot Utsiktens BK, måndag den 13 april kl 19.00. Gå in på medarbetarportalen och läs mer. Vi beslutar också just nu om rutiner för hur vi ska underlätta för de av våra studenter som bedriver elitidrott parallellt med sina studier.

Senaten har kommit igång ordentligt. Terminens andra möte hölls nu i veckan på Geocentrum; det är bra att senaten får tillfälle att besöka olika campus inom vårt utsträckta universitet. Senaten är ju en i alla avseenden gränsöverskridande mötesplats. Det är mycket på gång inom kvalitetsutvärdering. Professor Hans Ellegren har rektors uppdrag att samla erfarenheter av genomförandet av våra tidigare genomförda forsknings¬utvärderingar KoF-07 och KoF-11. Senaten fick en presentation av det arbetet och gav sina synpunkter på hur man anser att en kommande utvärdering bör utformas för att utgöra ett reellt bidrag till utvecklingen av vår forskning. Flera utryckte stöd för tanken att i nästa omgång hellre vara framåtblickande och mer titta på kvalitetsdrivande processer än att titta bakåt som de två förra KoF:arna har gjort.

Utvärderingschef Åsa Kettis presenterade regeringens förslag till kvalitetssäkring av högre utbildning baserad på Harriet Wallbergs utredning. Med internationell utblick visar hon på vad omdaningen av kvalitetsutvärdering innebär för lärosätena. Hur ska Uppsala universitet arbeta med dessa frågor framöver? En grupp under ledning av vicerektor Torsten Svensson kommer att ta fram förslag under våren.

Under punkten ”Rektors frågor – dialog med senatorerna” tog vi upp den kommande forskningspropositionen 2016. Universitetet inbjuds att komma med generella synpunkter på de frågor som kommer att behandlas i propositionen samt att ”skicka in lärosätets forskningsstrategi i syfte att delge Utbildningsdepartementet de prioriteringar som gjorts och hur den framtida inriktningen ser ut”. Vi fick många bra inspel från senatorerna på våra frågor:

  • Vilka generella synpunkter (”systemfrågor”) bör Uppsala universitet lyfta fram?
  • Hur ska ett brett lärosäte som vårt beskriva sina forskningsprioriteringar och sin framtida inriktning?

Veckans avslutades med dubbelt ministerbesök. Helene Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och forskning) och Ibrahim Baylan (energiminister) gästade Ångströmlaboratoriet för att ta del av vår världsledande energiforskning. Samma morgon hade ministrarna en debattartikel i UNT.

Det är roligt att få visa upp vår starka och breda forskning och utbildning på energiområdet. Den nödvändiga energiomställningen är ju en av allra viktigaste framtidsfrågorna, som det är spännande att få diskutera med våra påtagligt intresserade och engagerade ministrar.

I det sammanhanget är det också bra att Uppsala universitet har tre personer med i den forskningsberedning som regeringen presenterade i veckan: Kristina Edström, Moa Ekbom och Kerstin Lindblad-Toh. Vi gratulerar till detta prestigefulla och viktiga uppdrag och önskar lycka till.