I slutet av veckan hade vi vårens dekaninternat. Ledningsrådet träffas tillsammans med dekaner, kanslichefer och rektorsråd en gång per termin under ett dygn för att diskutera gemensamma viktiga strategiska frågor som berör hela vårt breda universitet.

Vi inledde med ett pass kring ”Utbildnings- och forskningsstrategier – Hur ser en strategi för ett brett universitet ut?”   Biträdande universitetsdirektör Kerstin Jacobsson och universitetsdirektör Katarina Bjelke  gav oss en välbehövlig genomgång av de senaste reformerna och hur UU har arbetat med strategier inför forskningspropositionerna 2008 och 2012. Sedan hade vi gruppdiskussioner med följande frågor:

  • System-/metafrågor vs ämnesprioriteringar: vad bör UU:s inspel innehålla?
  • Former för arbetsprocessen 2015, sammansättning av eventuell arbetsgrupp

Kort sammanfattning av samtalen är att vi vill ha ett brett engagemang för att få ihop ett kort och koncist dokument som inspel till departementet.

Nästa ämne var: Ett brett universitet fordrar ett brett samverkansbegrepp.  Med inledning av prorektor Anders Malmberg och kommentarer av dekanus Göran Alderborn, sektionsdekanus Peter Lindblad,  dekanus Elisabet Nihlfors och student.

Som ett exempel hade vi Medfarm & Akademiska: Uppsala universitets starkaste strategiska partnerskap –  Hur kan det breddas och fördjupas ytterligare?  Detta exempel presenterades av sjukhusdirektör Lennart Persson och dekanus Eva Tiensuu  Jansson. Det var lärorikt och uppskattat av oss åhörare.

Gruppdiskussioner tog sedan vid kring följande frågor:

  • Finns det bättre och sämre typer av samverkan?
  • Vad kännetecknar i så fall särskilt bra samverkan?
  • Finns det skäl att minska – eller öka – beröringsskräcken?
  • Samverkar vi för mycket eller för lite?
  • Hur kan UU bli ännu bättre på samverkan?
  • Akademisk integritet och samverkan – Finns det en motverkan?

Dag två började med ”Forskningsinfrastruktur” och en genomgång av rektorsrådet Joseph Nordgren. Systemet för finansiering av nationell forskningsinfrastruktur är under omstöpning. Den tidigare ordningen då enskilda forskare eller forskargrupper kunde ansöka om medel kommer inom kort att ersättas av ett system där endast lärosäten kan stå som sökande. Det kommer också att krävas minst två partners och en betydande medfinansiering för att en ansökan ska tas emot. Under våren pågår ett arbete – internt men också nationellt – för att identifiera de förslag som uppfyller kraven på vetenskaplig prioritet och nationellt intresse.

Det saknas 43 000 lärare i Sverige – Vad kan Uppsala universitet göra? Det var nästa tema får våra samtal. Antalet studenter som utexamineras om fem år motsvarar inte det behov som finns.

Gruppdiskussioner i det här passet :
En viktig rekryteringsbas för framtidens lärare kan finnas bland de UU:s studenter som inte läser på lärarprogrammen. Vilka tänkbara insatser finns? Hur presenteras läraryrket? Kan fler studenter erbjudas dubbelexamen (idag diskuteras civilingenjör och lärare); kan validering av kurser ske för att underlätta för studenter som vill komplettera sin utbildning och bli lärare?  Hur kan vi utveckla samverkan universitet, skola, företag för att stimulera barn- och ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik, matematik, språk? Samt medverka till hög kvalitet trots bristen på behöriga lärare?

En universitetsgemensam grupp kommer att bildas för att fortsätta dessa diskussioner och komma fram med mer konkreta förslag.

Sammantaget var det ett givande dygn där vi tillsammans fick tillfälle att diskutera viktiga gemensamma frågor. Dekaninternaten är uppskattade och viktiga. Vi är ett brett, fullskaligt universitet och det finns stora behov av mötesplatser över fakultetsgränserna så vi i konstruktivt samarbete kan ta ansvar för viktiga frågor.

På fredag eftermiddag fick vi besök av rektorn för Milanos universitet. Det finns redan bra samarbeten mellan universiteten och vi samtalade om hur dessa kan utvecklas vidare.

Scifest!
Solceller, DNA, såpbubblor, legorobotik, kemilek och olika experiment och tävlingar på temat naturvetenskap och teknik lockade många att besöka Scifest idag lördag när det var allmänhetens tur att få uppleva vetenskapsfestivalen för vetgiriga i alla åldrar. Tack alla som bidrar till Scifest på olika sätt!

http://www.scifest.uu.se/