Idag har vi haft årets sista konsistoriemöte. Denna gång var agendan inte fylld av beslut utan vi fick tillfälle att diskutera både arbetet med revideringen av mål och strategier och universitetets kvalitetsarbete på djupet. Det var bra diskussioner kring de teman som vi har diskuterat internt i ledningsrådet, i senaten och på dekanmöte – kvalitet, autonomi och ansvar. Konsistoriet underströk vikten av att vi som universitet tar vårt kvalitetsarbete för utveckling av världsledande forskning och förstklassig utbildning.

Ett viktigt beslut fattades dock, och det var det om att ge Uppsala teknolog- och naturvetarkår kårstatus från nyår. Vi vill passa på att ge en stor eloge till studenterna som i samförstånd har löst denna fråga. Det ger förutsättningar för ett gott samarbetsklimat mellan de olika kårerna och därmed det starka studentinflytande som är så viktigt vid vårt universitet.

Efter mötet fick konsistoriet en rundvandring på Ångström. Det är viktigt att ledamöterna får möta studenter och forskare i vardagsmiljön på campus och lära känna den verksamheten som påverkas av besluten. De var imponerade av forskningen och verksamheten på Ångström och vi i ledningen var självklart stolta. Temat den här veckan är excellent forskning med Science och SciLifeLab Prize for Young Scientists i måndags, nobelfestligheterna i Stockholm igår  och nobelföreläsningarna här i Uppsala på fredag.