I går presenterade EU-kommissionären Cecilia Malmström ett förslag om att underlätta för utomeuropeiska studenter och gästforskare att komma till EU.

De nuvarande reglerna för att få ett studentvisum eller uppehållstillstånd är komplicerade och otydliga. Reglerna varierar mellan medlemsstaterna, vilket gör det svårt eller näst intill omöjligt för den som inte är EU-medborgare att flytta från en medlemsstat till en annan. Detta begränsar EU-ländernas attraktionskraft som ett kompetenscentrum, skriver Cecilia Malmström, EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikesfrågor, i förslaget.

Det nya förslaget innebär bland annat tydligare tidsgränser för de nationella myndigheterna att fatta beslut om ansökningar. Det ska även ge ökade möjligheter för utomeuropeiska studenter och forskare att få tillträde till arbetsmarknaden under sina vistelser och underlätta deras rörlighet inom EU.

Förslaget ligger i linje med Uppsala universitets internationaliseringsstrategi. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att ta bort hinder för internationell rörlighet. Endast så kan vi konkurrera om de allra duktigaste lärarna, forskarna och studenterna. Därför är ökad internationalisering en viktig faktor för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning. Att minska det byråkratiska krånglet för utomeuropeiska studenter som vill studera och forska i Europa är ett steg på vägen.

Europaparlamentet och rådet ska nu diskutera och komma överens om det föreslagna direktivet. Kommissionen hoppas att de nya bestämmelserna ska kunna träda i kraft från och med 2016. Läs mer om förslaget här.

Vi har haft besök av professor Chris Higgins, rektor för Durham University. Han besöker oss främst för att han är nyutnämnd ordförande för Matarikinätverket som Uppsala universitet ingår i. Men vi tar tillfället i akt och diskuterar bilaterala samarbeten samtidigt med  framtida prioriteringar för Matariki. Närmast i tid är ett gemensamt alumnevent för de sju lärsosätena i Peking. NästaMatariki möte kommer att vara i Uppsala våren 2014. Oskar Pettersson är vår kontaktperson för Matariki.