Hela ledningstrion var på institutionsbesök idag. Vi besökte Matematiska institutionen på Ångström och fick se en institution med både bredd och spets. Betydande kompetens finns inom alla matematikens huvudområden: algebra, analys, geometri, sannolikhetsteori och tillämpad matematik.

Institutionen har vuxit snabbt på senare år, inte minst på forskningssidan. En fördubbling av de externa forskningsanslagen har inneburit att det blivit betydligt fler doktorander och post-docs. Två av institutionens sammanlagt 17 professorer är sk Wallenberg Fellows.

Den breda grundutbildningen, där ju matematik ingår i samtliga program inom tek-nat-fakulteten och därtill i lärarprogrammen, presenterades liksom flera av forskningsinriktningarna.

Vi fick lära oss om modeller av fasövergångar och att sådana övergångar uppvisar slående likheter även om det handlar om så skilda företeelser som vatten, epidemier, trender, ökenutbredning eller virusinfektioner.

Svante Jansson gav ett minnesvärt exempel på sannolikhetsteori: köper man ett par lotter finns det en liten chans att man vinner, men om man köper riktigt många lotter kan man vara helt säker på att förlora!

Diskussionen handlade bland annat om meriteringsanställningar och karriärsystem liksom om vad man kan göra för att attrahera (ännu) bättre studenter och doktorander till Uppsala.

Stort tack till Prefekten Johan Tysk och alla som deltog för en trevlig och lärorik förmiddag!
Anders Malmberg