I veckan deltog jag i julgudstjänsten för studenter, en av de saker som jag tog upp var breddad rekrytering. En av våra uppgifter är att främja mångfald och bredda rekryteringen. Jag vill gärna utöka begreppet till det engelska ”widening participation” – ett vidgat deltagande. Vi ska vara ett öppet och välkomnande universitet för både studenter och anställda, kvinnor och män, oavsett ursprung, bakgrund eller läggning. Vi är många som inte självklart från början känner oss hemma och bekväma inom akademin. Vi måste omfamna mångfalden, bejaka skillnader och förstå att våra olikheter medför högre kvalitet i all verksamhet.

HSV publicerade en statistisk analys i förra veckan med rubriken ”Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges”. Inledningen lyder så här: ”Sverige har länge tillhört de länder i världen som har högst utbildningsnivå. Utbyggnaden av den svenska högskolan på 1990-talet har lett till att en stor andel av dagens unga har högskoleutbildning. Antalet studenter i högskolan nådde toppnivåer 2010–2011, men nu minskas volymen och det finns inga planer på fortsatt utbyggnad av högskolan de kommande åren. Sveriges utbildningsnivå är fortfarande hög, men nuvarande utveckling tyder på att de ungas utbildningsnivå inte kommer att höjas nämnvärt i framtiden. Samtidigt expanderar flera andra länder sin högre utbildning och det innebär att Sveriges position i förhållande till andra länder kommer att förändras.”
I dagarna kom en rapport från SCB om att snedrekryteringen består och som TCOs ordförande Eva Nordmark har uppmärksammat.

Siffrorna och analysen förvånar mig inte. Vid Uppsala universitet tvingas vi minska antalet platser och färre studenter får möjlighet att studera hos oss framöver. Trots rekordmånga sökande i höstas och nu igen till vårterminen. Detta får konskevenser för både mångfalden och för utbildningsutbudet. Färre motiverade ungdomar kommer att få möjlighet till en högre utbildning och färre yrkesverksamma kommer att få möjlighet att få kompetensutveckling. Det livslånga lärandet i en alltmer kunskapsintensiv och globaliserad värld minskar.

Jag tror inte det är rätt väg för Uppsala universitet. Jag tror inte att detta är rätt väg för Sverige. Jag önskar att vårt universitet ska kunna välkomna fler istället för färre studenter i framtiden.

Stefan Löfven bjöd in åtta rektorer, inkluderat mig, i onsdags för att diskutera frågor kring de senaste reformerna som rör dimensionering av högre utbildning och konsekvenser av dessa.  Samma dag hade Stefan Löfven och Ibrahim Baylan en debattartikel i Dagens Nyheter. Dagen efter svarade Jan Björklund att Löfven och Baylan trixar med siffrorna, Bra att dessa frågor börjar diskuteras i vidare kretsar. Vi tycker det är bra att det har skett ett efterlängtat och behövligt resurstillskott och kvalitetshöjning för HSTJ-området men anser det är beklagligt att vi inte fick behålla några av de 1000 platser som dragits tillbaka från Uppsala universitet när man lade tillbáka totalt 4000 platser.