Igår, före konsistoriets sammanträde träffade jag studenter från CEMUS, Centrum för hållbar utveckling. Det är fantastiskt att möta studenter som är så engagerade för sin utbildning. De var oroliga för att minskningen av utbildningsplatser kommer att drabba CEMUS mer än andra institutioner. Jag är den första att beklaga att universitetet måste minska sina utbildningsplatser när söktrycket är så stort. Det är något ni har kunnat läsa om här på bloggen tidigare. Uppsala universitet fick liten del av de tillfälliga platser som regeringen presenterade i budgetproppen och vi måste minska antalet utbildningsplatser inom alla områden, som ni vet. Det är en tuff process som pågår och beslut kommer att fattas under hösten.

Själva mötet innehöll ovanligt få beslutspunkter men det gav konsistoriet tid för att diskutera några av de frågor som vi kommer att ta upp vid kommande sammanstäden senare i höst. Det rörde t ex utbildningsutbudet på Gotland, meriteringsanställningar och doktorandtjänster. Vi inom universitetet ska vara glada att vi har ett så kompetent och engagerat konsistorium. Efter varje sammanträde med konsistoriet träffar jag, prorektor och universitetsdirektör media. Det är ett tillfälle för oss att förutom att rapportera från mötet också berätta vad som är på gång inom universitetet. Det är också en möjlighet för dem att ställa frågor och träffa oss samlat.