På rektors ledningsråd i måndags diskuterades debattarenor inom och utom universitetet. Universens roll och förslag om att ha frukostseminarier kring aktuella ämnen togs upp. Vi bearbetade internatet som vi hade i början av terminen. Då tog vi upp utmaningar för vetenskapsområdena, omvärldsanalys, gjorde en gemensam SWOT analys. Viktiga strategier som framträder från diskussionerna är kvalitet, internationalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning.  Vi kommer att fortsätta diskutera prioriteringar för framtiden under dessa rubriker på våra kommande möten.

På eftermiddagen hade vi ett videomöte med ledningen för Lunds universitet. Vi har möten varje termin, varannan gång på plats och varannan gång via vidoelänk. Några frågor som berördes var: Forskarutbildning, Forsknings- och
innovationspropositionen, hur kan vi samverka kring alumnverksamhet och gemensam marknadsföring. Lunds universitet hade frågor kring samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Vi jämförde också hur vi hanterar meriteringsanställningar framöver. Givande samtal och bra att vi kan utbyta erfarenheter.

Möte med konsistoriet imorgon. Då kommer beslut om tillägg till verksamhetsplan för Uppsala universitet. Som jag har skrivit här på bloggen tidigare blev tyvärr blev tillägget mindre än vad vi hade hoppats på då vi enbart fick 11 miljoner för tillfälliga platser 2013. Men vi fick 16 miljoner för hög kvalitet enligt Högskoleverket utvärderingar och det gläds vi åt. Ledamöterna får information om antagningen till höstterminen och analys av studentvolymer.  Jag kommer i rektors rapport ta upp alumndagen (som var idag), våra publiksuccéer med Higgs –firande och Forskar Grand Prix, lyfta framgångar med forskningsanslag bland annat de 5 nya ERC starting grant som kommit till våra forskare. Jag kommer också stämma av med konsistoriet hur vi ska gå vidare med förslaget att avskaffa utbildningsbidrag. I fredags fattade styrelsen för Stockholms universitet beslut om att avskaffa utbildningsbidrag.