Vi, Anders och jag, hade ett pass på Basprogram för chefer i förmiddags. Vi talade om “Akademiskt chef och ledarskap – några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar”. Sedan fick vi möjlighet till samtal i mindre grupper. Många tankar och funderingar kom upp. Hur fungerar kommunikation uppåt i organisationen? Ofta är fokus på neråt, hur sker det omvänt? Hur fångar vi upp diskussioner, synpunkter på olika nivåer? Mer gränsöverskridande, fler mötesplatser och hur vi bättre nyttjar bredden inom vårt universitet. Den interna konkurrensen kan ibland upplevas tuffare än den externa. Hur ska vi prioritera och hur tar vi svåra beslut? Det var inga problem att fylla ut diskussionen och tiden gick snabbt. Utbildningen är uppskattad av deltagarna och vi tycker det är viktigt att vi ständigt utvecklar ledarskapet.

På eftermiddagen åkte jag till Stockholm till den amerikanska ambassaden. Det var en ceremoni för Fulbrightstipendiater. Det var fascinerande att lyssna till stipendiaternas berättelser och vilken betydelse deras vistelse i Sverige har för dem. Vi kan glädjas åt att flera är vid vårt universitet och någon kommer att stanna kvar. Särskilt vill jag lyfta de hyllningar som handledarna fick, härliga solskenshistorier.