Idag tas det första spadtaget för Navet och SciLife i Uppsala. Vi ska skapa en kreativ mötesplats och nav för alla engagerade inom Scilife. Det är en verksamhet och strategiskt forskningsområde som snabbt byggts upp och som redan idag involverar många forskare både inom och utanför Uppsala universitet. Nu blir det prorektor Anders Malmberg som kommer att hålla i spaden för jag är på väg in till Stockholm. Det är ett möte på utbildningsdepartementet om just SciLife som jag med kort varsel har blivit ombedd att delta i. Det känns snopet att inte få vara med idag, men Anders kommer att hantera spaden elegant. Det är spännande att vi tar nästa steg i Scilife’s utveckling och att vi skapar möjligheter till högkvalitativ forskning, inte bara för forskare i Uppsala utan hela landet tillsammans med KI, SU och KTH. Stort tack till alla er som på olika sätt skapar och utvecklar SciLife.
Läs mer om Scilife