Under ledningsrådets möte igår blev det framför allt diskussioner om lokalförsörjningsplanen och tentamenslokaler. I dagsläget är det en ansträngd situation med tentamenslokaler och vi håller inte alltid på föräldrapolicyn att ha tentor mellan 8-17. Trots detta enades vi inom rektors ledningsråd att hålla en stramare linje med planerna på utbyggnad. Detta kommer att ställa krav på att vi utnyttjar lokalerna bättre och mer konsekvent lägger två pass med tentor 8-12 och 13-17 samtidigt som vi arbetar med att utveckla examinationsformer.
Förberedelserna inför promotionen är redan i full gång. 152 nya doktorer och 22 jubeldoktorer ska promoveras den 1 juni. Idag har jag nöjet att träffa alla promotorerna under lunchen.
Under dagen ska jag spela in en kort hälsning till våra alumner, The Uppsala University US Alumni Chapter, som träffas den 18 maj i New York City. Vi arbetar alltmer med alumner och har träffar runt om i världen. Viktigt arbete och vi kommer att prioritera detta framöver. Jag har själv ambitionen att försöka ha alumnträffar på mina resor framöver.
På torsdag fyller vårt universitetshus 125 år. Här har du en kort historik om vårt universitetshus.