Sida 3 av 49

Öppningssymposium ”The Guild of European Research Intensive Universities”

Idag är vi ( Eva Åkesson, Anders Malmberg, Katarina Bjelke och Kay Svensson) i Bryssel tillsammans med företrädare för ett tjugotal andra ledande forskningsuniversitet i Europa på ett öppningssymposium för nätverket ”The Guild of European Research Intensive Universities”. Nätverket ska ge Uppsala universitet en tydligare närvaro i Bryssel och därigenom hoppas vi få ökade möjligheter att påverka […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Historisk Professorsinstallation

Idag installerade vi 45 nya professorer under högtidliga former. Den pampiga ceremonin i Domkyrkan var kulmen på en vecka då de nya professorerna uppmärksammats. Installationsföreläsningar har hållits i Gustavianums Auditorium Minus. Ämnenas spännvidd har varit stor och publiken har fått ett spännande axplock från många delar av vårt mångfacetterade universitet. Läs om professorerna och deras […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Tågluff genom Europa under helgen

Groningen, Göttingen och Zürich är min resrutt fredag till måndag. Under fredagen och lördagen var en delegation på ett tiotal personer från Uppsala universitet i Groningen, det var det nionde rektorsmötet inom U4 nätverket. U4 är ett relativt litet universitetnätverk som består av Uppsala, Groningen, Ghent och Göttingen. Vi samverkar inom fyra cluster: (ansvarigt lärosäte inom […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dialog om UKÄ-utvärderingar

På fredagen hade UKÄ kallat till dialogseminarium i Stockholm. I fokus stod UKÄ:s förslag till ”Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete”, som i första hand ska styra de pilotutvärderingar som genomförs under 2017 men som naturligtvis också kan bli vägledande för det nya utvärderingssystemet generellt. Från Uppsala deltog undertecknad prorektor tillsammans Åsa Kettis (som bidragit […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ledningsrådet på besök hos Oslo universitet

Idag har ledningsrådet varit på besök hos Universitetet i Oslo. Det har varit stimulerande. Det är inspirerande och nyttigt att höra hur andra universitet gör. Vi kan också konstatera att det finns fler likheter än skillnader. Många utmaningar är desamma t ex rekrytering, meriteringsanställningar, forskningsinfrastruktur och internationalisering.    Universitetet i Oslo är precis som Uppsala ett […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Bolognaprocessen – med en känsla av deja vu

De två senaste dagarna har jag deltagit i ”Working Group: New Goals”, det var ett möte i Stockholm för den arbetsgrupp som håller på att ta fram nya mål till nästa ministermöte inom Bolognaprocessen/EHEA som kommer att vara i Paris 2018. Första dagens tema var Competencies och andra dagens tema Digitalization då bland annat Alastair […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Anders Wall föreläsning i entreprenörskap inför fullsatt UUK

Dagens Anders Wall föreläsning i entreprenörskap drog fullt hus i UKK. Det var trettonde omgången och vi kunde även i år inspireras av spännande talare som berättade om sitt entreprenörskap. Det var mycket olika berättelser även om vissa saker var lika. Jag slås av entusiasmen, drivet och modet hos dessa människor som alla på olika sätt […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Jämställdhetsintegrering pågår

Idag fick vårt utökade ledningsråd besök av två personer från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet som har fått i uppdrag att stödja lärosätena med deras arbete med jämställdhetsintegrering. I 2016 års regleringsbrev fick vi som universitet det uppdraget. Regeringen lyfter fram ojämställda karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Framtidsfrågor upp till beslut och debatt på konsistoriet

Varje termin har styrelsen ett internat för att få tillfälle att diskutera strategiska framtidsfrågor mer på djupet. Denna gång gick resan till Lund och igår har vi klarat av den mer formella delen av mötet. Jag inledde mötet som brukligt med rektors-rapport om vad som har hänt sedan sist och på gång inom universitetet. De senaste veckorna […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

Idag fattade jag beslut om Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar, riktlinjer och finansiering. Det är många som har bidragit till detta beslut under flera år. KrUUt panelen som föreslog detta redan 2012, den arbetsgrupp som jag tillsatte 2015-03-14 med uppdrag att lämna förslag på en modell för systematiska utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet. Arbetsgruppen leddes av […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
« Äldre inlägg Nyare inlägg »