Författare: rektorsbloggen.uu.se (sida 2 av 34)

U4 i Gent

På söndag och måndag den 19-20 november gick det tionde rektorsmötet för nätverket U4 av stapeln. Delegationer från de fyra ingående universiteten (förutom Uppsala: Gent, Groningen och Göttingen) träffades i Gent, där universitetet för övrigt i år firar sitt 200-årsjubileum. Uppsalas delegation bestod av representanter för de tre vetenskapsområdena samt förvaltningen och rektor. Studentrepresentanter hade […]

Konsistorium på Krusenberg

Varje termin har konsistoriet ett internat då det ges utrymme till fördjupade strategiska diskussioner. Höstens internat gick av stapeln tisdag-onsdag denna vecka på Krusenbergs herrgård. Under tisdagseftermiddagen presenterade Anders resultaten av KoF17-projektet (Kvalitet och förnyelse 2017). Vicerektorerna Johan Tysk och Torsten Svensson samt stf vicerektor Mats Larhed berättade om hur respektive vetenskapsområde kommer arbeta vidare […]

Kvalitet och Förnyelse 2017

Igår fick jag ta emot rapporten KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017) från projektgruppen. Det är en gedigen lunta på mer än 700 sidor. I eftermiddag ska den presenteras för konsistoriet som påbörjar sina strategiska diskussioner vid höstens internat. Jag kan inte tänka mig ett bättre underlag. Det är tredje gången Uppsala universitet har genomfört en […]

Guilden om Brexit

Uppsala universitet är medlem i the Guild of European Research Intensive Universities. Nätverket som kommit till för att ge, bland annat vårt universitet en tydligare närvaro i Bryssel. (Ni har kunnat läsa om det tidigare här på bloggen) Genom samarbetet i nätverket hoppas vi få ökade möjligheter att påverka Europas forsknings- och utbildningspolitik. Vi har […]

Områdesdialoger, Göran Gustafsson-föreläsning och internationaliseringsutredning

Förra veckan dominerades av områdesdialogerna med ledningarna för de tre vetenskapsområdena. Syftet med vår dialog med vetenskapsområdena är att diskutera verksamhetens utveckling och vetenskapsområdenas strategier, vilka utmaningar universitetet och områdena står inför och hur dessa kan hanteras gemensamt respektive på områden och fakulteter. Dialogen tog sin utgångspunkt i universitetets och vetenskapsområdenas mål och strategier. Vid […]

SUHF:s årskonferens: internationalisering

Tisdag-onsdag den gångna veckan hölls SUHFs årskonferens och förbundsförsamling vid Stockholms universitet. Anders och Katarina Bjelke representerade Uppsala. Vid årskonferensen deltog också Erika Dabhilkar och Kay Svensson (som också medförfattat denna blogg). Årskonferensen diskuterade den pågående internationaliseringsutredningen ur olika perspektiv. Astrid Söderbergh Widding påminde i sin inledning om att universiteten är komna ur ett internationellt projekt […]

Matarikimöte i Dartmouth

Jag ( Eva)  är nyss hemkommen från Dartmouth och möte med nätverkets ”Executive board”. Universitetsnätverket Matariki – de sju systrarna – har funnits i sju år och börjar finna sin form. Vi är engagerade i Global Citizen Program och olika forskningstema, Uppsala universitet leder freds och konflikttemat. Vi har sedan några år tillbaka Matariki Fellows, […]

Sponsra en stol – Humanistiska teatern

För några veckor sedan invigdes Humanistiska teatern som vår nya arena vid Campus Engelska Parken heter. Lokalen som är formad som en modern amfiteater är byggd för att vara en gränslös arena för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. På invigningen visades verkligen vad lokalen går för. Ljudsystemet och akustiken imponerar. Minsta […]

Dekaninternat med Kof och Strut

Tisdag-onsdag samlades universitetsledning, vicerektorer, dekaner, och förvaltningens chefer m.fl. till höstens dekanmöte, denna gång på Lejondals slott. Internatformatet ger förutsättningar för lite djupare strategiska diskussioner. Eva inledde med en rapport om vad som är på gång inom universitetet och i omvärlden. Första dagen var annars huvudfrågan hur vi bäst ska utnyttja och ta om hand […]

Förstärkt forskningssamarbete mellan Sverige och Sydafrika

I veckan som gick (2-3 oktober) samlades representanter från sju svenska och 22 sydafrikanska universitet vid University of Pretoria i Sydafrika för att tillsammans planera innehållet i internationaliseringsprojektet South Africa-Sweden University Forum. Detta forum koordineras av Uppsala universitet och är ett samarbetsprojekt som kommer att föra samman forskare och en rad andra aktörer från Sverige […]

Äldre inlägg Nyare inlägg