Författare: rektorsbloggen.uu.se (sida 2 av 28)

Öppningssymposium ”The Guild of European Research Intensive Universities”

Idag är vi ( Eva Åkesson, Anders Malmberg, Katarina Bjelke och Kay Svensson) i Bryssel tillsammans med företrädare för ett tjugotal andra ledande forskningsuniversitet i Europa på ett öppningssymposium för nätverket ”The Guild of European Research Intensive Universities”. Nätverket ska ge Uppsala universitet en tydligare närvaro i Bryssel och därigenom hoppas vi få ökade möjligheter att påverka […]

Dialog om UKÄ-utvärderingar

På fredagen hade UKÄ kallat till dialogseminarium i Stockholm. I fokus stod UKÄ:s förslag till ”Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete”, som i första hand ska styra de pilotutvärderingar som genomförs under 2017 men som naturligtvis också kan bli vägledande för det nya utvärderingssystemet generellt. Från Uppsala deltog undertecknad prorektor tillsammans Åsa Kettis (som bidragit […]

Anders Wall föreläsning i entreprenörskap inför fullsatt UUK

Dagens Anders Wall föreläsning i entreprenörskap drog fullt hus i UKK. Det var trettonde omgången och vi kunde även i år inspireras av spännande talare som berättade om sitt entreprenörskap. Det var mycket olika berättelser även om vissa saker var lika. Jag slås av entusiasmen, drivet och modet hos dessa människor som alla på olika sätt […]

IVA-delegation på Gotland, Health Summit och annat

Kung Carl Gustaf gör årligen tvåresor i IVAs regi, en utomlands och en inom Sverige. I år ha dessa resor gått till Japan och Gotland, och Eva har haft förmånen att delta i båda. Tyvärr tvingades kungen lämna återbud pga ryggproblem så resan till Gotland fick genomföras utan honom. Delegationen bestod av ca 20 representanter […]

Ledningsrådet i Tartu och Tallinn

Vi fortsätter med besök hos universitet i vårt närområde dels som studieresa och dels för att fördjupa samarbeten. Nu var det universitet i Estland som stod på tur. Först besökte vi Tartu universitet, tidigare kallat Dorpats universitet, som var Sveriges andra universitet då det startades 1632, Uppsala universitet var Sveriges första som ni alla säkert vet. Det […]

Veckan som gick: forskningspropp i portioner, konsistoriesammanträde, internationalisering och besök

I väntan på forskningspropositionen i början av november har de under den senaste tiden kommit tre utspel som gissningsvis sammantaget lanserat det huvudsakliga innehållet. Den 9 september gick man ut med att regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om nya forskningssatsningar om totalt 680 miljoner för att möta globala samhällsutmaningar. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/nya-forskningssatsningar-ska-mota-globala-samhallsutmaningar/ I fredags hölls en pressträff […]

Beslutsprocesser, förvaltningskultur och forskningskvalitet

Fallet Macchiarini har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och världen. Det har påverkat synen på Karolinska institutet, enligt en förtroendemätning som TNS/SIFO presenterade härom dagen, men har även betydelse förtroendet för forskarvärlden generellt. Förra veckan kom en utredning om Karolinska sjukhuset, som bland annat påvisade hur viktigt det är med tydliga roller mellan universitet och […]

Våra Alumner

Förra året utfärdades 5893 examensbevis till studenter som var redo att ge sig ut i arbetslivet. Genom dem bidrar Uppsala universitet till arbetsmarknader och samhällsutveckling i hela världen. För alumnerna arbetar ju inte bara i Sverige efter examen. Alumnnätverket skapade vi eftersom vi saknade ett bra sätt att hålla kontakten med våra tidigare studenter. Hela vår verksamhet […]

Framtiden är här!

Varje termin inleds arbetet i ledningsrådet med ett internat. Då träffas rektor, prorektor, vicerektorer, ställföreträdande vicerektorer, universitetsdirektör, studentrepresentanter och några tjänstemän för att gå igenom vad som är på gång – både på kort och lång sikt. Arbetet är både praktiskt och visionärt. Vi behöver sätta universitetet i ett större sammanhang, lyfta blicken och se […]

Välkommen tillbaka!

Välkommen tillbaka till Uppsala universitet efter en förhoppningsvis skön sommarledighet. Några har redan arbetat någon vecka och kommit igång, andra är precis tillbaka. Tillsammans ska vi nu välkomna studenterna, särskilt de recentiorer som börjar sin första termin hos oss. När vi närmar oss terminsstarten börjar nyanlända studenter synas vandra runt nyfiket på gatorna häromkring. Att […]

Äldre inlägg Nyare inlägg