Författare: rektorsbloggen.uu.se (sida 2 av 37)

Gästblogg: The Swedish Carbon Cycle arrives in Almedalen: reflections on local and national (in)action on climate change

Over the past two weeks, Uppsala university’s Zennström professor Kevin Anderson has cycled between a number of cities and regions in Sweden to meet with citizens, municipalities, county boards and companies to discuss opportunities and challenges in the face of a changing climate. This two-wheeled journey ran under the banner of “The Swedish Carbon Cycle” […]

Gästblogg: Campus Gotland fyller 5 år

För fem år sedan blev Högskolan på Gotland en del av Uppsala universitet och därigenom såg Campus Gotland dagens ljus. De fem åren som gått har präglats av ett mycket intensivt, framgångsrikt och delvis utmanande utvecklingsarbete. Uppsala universitet har höga ambitioner för sin utbildnings- och forskningsverksamhet på Gotland. Sedan 2013 har universitetet framförallt arbetat med […]

Sommar’n är här!

Efter en intensiv vårtermin närmar sig nu en välbehövlig semester. För många inom universitetet är det numera Almedalsveckan som bildar final för läsåret. Uppsala universitet arrangerar i år ett 50-tal seminarier under veckan. Vi deltar också i debatter och anstränger oss för att rikta intresse mot viktiga frågor för universitetet och för svensk utbildning och […]

Konsistoriets junimöte

På torsdagen hade universitetets styrelse sitt sista möte för terminen. Rektor inledde som alltid med en rapport om vad som hänt sedan sist. Den här gången låg fokus på de internationella verksamheter och nätverk som universitetet deltar i och lite trendspaning från UKÄ:s årsrapport. Studenterna i konsistoriet – tre ordinarie ledamöter och två suppleanter – […]

Guild Presidents call on Horizon Europe and Erasmus to strengthen Europe’s global position in science, education, and innovation

Guild Presidents call on Horizon Europe and Erasmus to strengthen Europe’s global position in science, education, and innovation We welcome the European Commission’s proposals for establishing Horizon Europe and Erasmus for 2021-2027. We fully support the Commission’s plans to double the budget for Erasmus to strengthen the mobility, employability and European identity of students and […]

Horizon Europe

På torsdag, denna vecka kommer EU-kommissionen att presentera sitt förslag till ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027, som nu går under namnet ”Horizon Europe”. GuiIden hade mycket lägligt sin ”General Assembly” nu i början på veckan, 4-5 juni och hade då bjudit in EU kommissionens nye generaldirektör för forskning och innovation, Jean-Eric Paquet. […]

Final för Erasmus Mundus

Uppsala universitet har i dagarna tre haft avslutning för de tre Erasmus Mundus-projekt vi koordinerat (INSPIRE, LOTUS+ och PEACE). Eftersom hela Erasmus Mundus-programmet avslutas den 14 juli i år, har deltagare från fyra kontinenter summerat projekten men även diskuterat framtida samarbetsmöjligheter.  Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) är ett EU-finansierat stipendieprogram som gett möjligheter till studenter och […]

Gästblogg: God sed i forskningen

Rektor har utsett sex personer att som rektorsråd arbeta med utvalda universitetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. Det gäller Campus Gotland (Olle Jansson), internationalisering (Anders Backlund), lika villkor (Cecilia Wejryd), forskningsinfrastruktur (Kristina Edström), hållbarhetsfrågor (Anna Rutgersson) samt god forskningssed (Stefan Eriksson). Under våren medverkar dessa som gästbloggare här på rektorsbloggen för att berätta om vad som […]

Succé för SASUF i Sydafrika

Jag hade förmånen att få delta i South Africa – Sweden University Forum, SASUF:s första forsknings- och innovationsvecka den 14-18 maj i Sydafrika. Man kan inte säga annat än att har varit en succé, eller vad sägs om 1000 sydafrikanska och svenska deltagare från 30 universitet? Själva huvudseminariet hölls i Pretoria, men mer än 40 satellitevents […]

Gästblogg: Lika villkor

Rektor har utsett sex personer att som rektorsråd arbeta med utvalda universitetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. Det gäller Campus Gotland (Olle Jansson), internationalisering (Anders Backlund), lika villkor (Cecilia Wejryd), forskningsinfrastruktur (Kristina Edström), hållbarhetsfrågor (Anna Rutgersson) samt god forskningssed (Stefan Eriksson). Under våren medverkar dessa som gästbloggare här på rektorsbloggen för att berätta om vad som […]

Äldre inlägg Nyare inlägg