Författare: Rektor Eva Åkesson (sida 2 av 21)

Några axplock från den gångna veckan

På väg till Örebro och deras akademiska högtid sitter jag på tåget och försöker summera den gångna veckan, jag tänker tillbaka på alla möten och inspirerande samtal som har varit under de senaste dagarna. Institutionsbesöken är en högtidsstund för oss och jag skulle vilja ha dessa oftare. I måndags var rektor, prorektor och universitetsdirektören på besök hos […]

Vacker och värdig vinterpromotion

Idag hölls vinterpromotion. Denna gång fick 61 nya doktorer och 16 hedersdoktorer mottaga kransar och hattar. Dessutom uppmärksammade universitetet 14 pristagare. I mitt anförande lyckönskade jag de nya doktorerna och framförde universitetets tack till hedersdoktorer och pristagare. Jag passade också på att framföra våra synpunkter på regeringens forskningsproposition som presenterades för snart två månader sedan. […]

Ny regional utbyggnad av universitet och högskolor?

Jag hann inte mycket mer än trycka på knappen efter ha konstaterat att ministern sa inte så mycket nytt i Steningevik förrän jag fick en SOU 2017:1 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” i min inbox och läste följande på sida 119 och framåt i kapitel 4 Kompetensförsörjning: […]

Steningevik – det årliga rektorsmötet med ministern

Jag är nyss hemkommen och försöker summera mitt intryck det årliga rektorsmötet med ministern för forskning och utbildning i Steningevik. Det är en tradition att UKÄ tillsammans med SUHF ordnar dessa sammankomster där vi rektorer träffar ministern och får tillfälle att ställa frågor, dag två är det fokus på vad som är på gång hos […]

Terminsstart med Ledningsrådet

Ledningsrådets arbete inleds varje termin med ett internat. Då samlas rektor, prorektor, universitetsdirektör, vicerektorer, ställföreträdande vicerektorer, några studenter och tjänstemän för att diskutera gemensamma frågor. Denna gång hade vi 24 timmar tillsammans på Krusenbergs herrgård. Under hösten ägnade vi oss åt omvärldsspaning och framtidsanalys både på ledningsrådsinternatet och i dekanmötet. Denna gång handlade det  om […]

Rapport från konsistoriet

Konsistoriet träffades på tisdagen på Scandic hotell för det sista mötet innan julledigheterna. Som vanligt inleddes gårdagens möte med rektorsrapport-december2016. Den handlade till stor del om forskningspropositionen. Konsistoriet fick också tillfälle att gå igenom universitetets riskanalys som vi i ledningsrådet har arbetat med under hösten i olika konstellationer. Vi kunde också ha en förberedande diskussion […]

Bättre möjligheter för internationalisering

I torsdag hade IVA – Ingenjörsvetenskapsakademin – ett frukostmöte om internationalisering där IVA:s projekt ”Utsiktsplats forskning” presenterade en rapport om ”Bättre möjligheter för internationalisering av forskning och högre utbildning”. Projektet har analyserat svenska förutsättningar och förhållanden för internationella samarbeten och utbyten  och identifierat en rad utmaningar och kommit med flera rekommendationer: Skapa en nationell strategi […]

Historisk Professorsinstallation

Idag installerade vi 45 nya professorer under högtidliga former. Den pampiga ceremonin i Domkyrkan var kulmen på en vecka då de nya professorerna uppmärksammats. Installationsföreläsningar har hållits i Gustavianums Auditorium Minus. Ämnenas spännvidd har varit stor och publiken har fått ett spännande axplock från många delar av vårt mångfacetterade universitet. Läs om professorerna och deras […]

Tågluff genom Europa under helgen

Groningen, Göttingen och Zürich är min resrutt fredag till måndag. Under fredagen och lördagen var en delegation på ett tiotal personer från Uppsala universitet i Groningen, det var det nionde rektorsmötet inom U4 nätverket. U4 är ett relativt litet universitetnätverk som består av Uppsala, Groningen, Ghent och Göttingen. Vi samverkar inom fyra cluster: (ansvarigt lärosäte inom […]

Ledningsrådet på besök hos Oslo universitet

Idag har ledningsrådet varit på besök hos Universitetet i Oslo. Det har varit stimulerande. Det är inspirerande och nyttigt att höra hur andra universitet gör. Vi kan också konstatera att det finns fler likheter än skillnader. Många utmaningar är desamma t ex rekrytering, meriteringsanställningar, forskningsinfrastruktur och internationalisering.    Universitetet i Oslo är precis som Uppsala ett […]

Äldre inlägg Nyare inlägg