Månad: januari 2017

Kvalitetsrådets internat

Kvalitetsrådet höll sitt årliga internat den 11-12 januari. Detta är det tillfälle då rådet får tillfälle att borra lite djupare i vissa frågor, diskutera sina arbetsformer och planera sin verksamhet. Förutom några lägesrapporter – kvalitetsrådet fungerar bland annat som referensgrupp för KoF17 och arbetet med självvärderingen för UKÄ-utvärderingen av hur Uppsala universitet arbetar för att främja hållbar utveckling – var det två teman som stod i fokus denna gång.

Under rubriken ”Kvalitetsaspekter på kompetensförsörjning” ägnades den första eftermiddagen åt det pågåendet arbetet med kompetensförsörjningsplaner, hur våra rekryteringsprocesser kan vidareutvecklas för att säkerställa att vi lyckas anställa lärare och forskare som maximalt bidrar till universitets kvalitetsutveckling, samt hur vi med hjälp av karriärstöd och kan ge möjlighet för våra unga lärare och forskare att utvecklas professionellt.

Dag två ägnades huvudsakligen åt ”Utvärderings- och utvecklingsarbete inom utbildning, forskning och administration”. Åsa Kettis beskrev inledningsvis hur det svenska utvärderingslandskapet utvecklats från (högskolereformen) 1993 fram till idag. Därefter diskuterade vi hur vi ska få utvecklings- och utvärderingsarbete att ge mer än det tar, hur vi kan samordna interna och externa utvärderingar och hur vi kan balansera lokala och gemensamma initiativ inom universitet. Under diskussionen framfördes bland annat följande rekommendationer:

• Ge institutioner stöd i form av underlag och datasammanställningar etc för att möjliggöra fokus på reflektion och analys i självvärderingar.

• Skapa en positiv kultur till utvärdering och kvalitetsutveckling genom att tydliggöra nyttan och återkoppla resultat, sprida goda exempel etc.

• Ha en forskande ansats till utvärderingar, se det som en del av den akademiska verksamheten.

• Se till att optimera utvärderingsarbetet över tid genom att ”utvärdera utvärderingarna”, så att endast det som verkligen ”ger något” behålls. Undvik tidsödande datainsamling.

• Ha en genomtänkt periodicitet – utifrån behov, händelseutveckling, kontinuitet och resurser. Överanvänd inte utvärderingsinstrumentet och koppla det tydligare till åtgärder.

• Informera och planera med god framförhållning utifrån kända tidsplaner och syften med externa utvärderingar och uteslut internt sådant som ändå utvärderas av andra aktörer.

Internatet var Anders sista som ordförande för kvalitetsrådet. Ny ordförande i rådet blir från och men nu professor Torsten Svensson, vicerektor för humsam-området. Torsten har ju tidigare bland annat lett arbetet med att ta fram modellen för Uppsala universitets nya kvalitetssystem för utbildningen. Lycka till med detta viktiga och spännande uppdrag, Torsten!

Välkommen tillbaka!

Välkommen tillbaka efter helgerna – och god fortsättning! Snart ska vi välkomna nya studenter, recentiormottagningen är redan nu på fredag. Även på vårterminen är det svårt för många nya studenter att finna en  bostad så vi vädjar till er alla som har möjlighet att hyra ut ett rum så starten på studierna kan bli så bra som möjligt för recentiorerna.

Idag hälsade vi (Anders och Eva) på hos Uppsalaekonomerna, en av de nya kårerna vid vårt universitet. Nu finns det totalt sex studentkårer nämligen: Uppsala studentkår, Gotlands studentkår Rindi ,Farmacevtiska studentkåren, Uppsalaekonomerna, Juridiska föreningen och Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Sedan träffade Eva de som ska vara promotorer på vinterpromotionen. Det är alltid lika roligt att se fram emot att  vi ska hylla våra promovendi, hedersdoktorer och pristagare. Välkomna till Domkyrkan den 27 januari.

Nu summeras 2016 och årsredovisningen håller på att sammanställas som bäst. Jag fick nyligen en rapport om Uppsala universitets samarbete med Drivhuset Uppsala som jag gärna vill dela med mig av:

Studenterna i Uppsala har många spännande entreprenöriella idéer och den ideella stiftelsen Drivhuset Uppsala arbetar med att stödja och inspirera dem till att våga testa att förverkliga dessa idéer. Uppsala universitet har under året bidragit med engagemang och värdefull finansiering som växlat upp bidragen från näringslivet och Tillväxtverket. Finansieringen har möjliggjort att Drivhuset under 2016 anordnat inspirationsaktiviteter och utbildningsinsatser för 1 340 deltagare och erbjudit individuellt affärsutvecklande stöd under 401 möten för 276 unika individer. 105 affärsidéer har kommit från 72 studenter, 26 alumner och 7 forskare från Uppsala universitet.