Månad: maj 2015

Senat, ökad handlingsfrihet, promotion och annat som är på gång.

Uppsala universitet har många gånger framhållit betydelsen av ökat självstyre, såväl av praktiska som av principiella skäl. Dessvärre gick luften ur autonomidiskussionen hösten 2013 sedan förslaget om högskolestiftelser havererade. Men vårt arbete har fortsatt. Tidigare i veckan lämnade rektorerna inom Stockholm–Uppsala universitetsnätverk över rapporten Ökad handlingsfrihet för statliga lärosäten till ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Rapporten tar fasta på ett antal konkreta problem och lämnar förslag på praktiska lösningar för att öka universitetens handlingsfrihet inom myndighetsformen. Det rör till exempel internationella samarbeten, rätten att kunna ingå vissa avtal och ta emot donationer, liksom villkoren för strategiska satsningar och innovationer. Vi ser fram mot en fortsatt dialog mellan departementet och sektorn i denna fråga.

Besöken avlöser varandra: Kambodjas utbildningsminister och Estlands ambassadör var här i veckan och vi förbereder oss för att Indiens president kommer hit nästa tisdag. Däremellan ska vi ha promotion för 124 nya doktorer och 11 jubeldoktorer under högtidliga former i universitetshusets aula imorgon. I tisdags avtackade vi Kerstin Jacobsson som i nästan åtta år har arbetat vid Uppsala universitet. Hon anställdes i juni 2007 som planeringschef och chef för planeringsavdelningen och 2011 utökades hennes uppdrag att även vara biträdande universitetsdirektör. Och i avvaktan på ny universitetsdirektör skulle tillträda, var hon tillförordnad universitetsdirektör. Nu har Kerstin börjat arbeta på Utbildningsdepartementet och vi önskar henne lycka till!

Senaten i tisdags tog upp frågan ”Konsistoriet – hur funkar det?” där  konsistoriets ordförande Carola Lemne och några ledamöter gav en inblick i arbetet samt så var det tillfälle för senatorerna att diskutera och ställa frågor. Under punkten Rektors dialog med senaten tog vi upp en närliggande fråga:  Tilläggsdirektiv till Ledningsutredningen (U 2014:11)  Kåre Bremer ansvarar för Ledningsutredningen och nyligen kom ett som innefattar att: ”beskriva och analysera olika alternativ för hur förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse som utses av regeringen ska tas fram samt förorda ett alternativ, beakta såväl regeringens som högskolornas intresse av inflytande över kompetensprofilen i högskolornas styrelser, och lämna nödvändiga författningsförslag”.  Om jag kort ska sammanfatta senatorernas synpunkter så betonades vikten av en bred repsetnation gällande allmänrepresentanterna till ett brett universitet som vårt. Olika sektorer av samhället bör vara representerade. Vidare var det flera som önskade etiska kriterier och inte enbart kompetenskriterier när ledamöter ska nomineras. Till slut poängterades av många att det bör vara möjligt att brett fånga upp förslag – att inte enbart ett fåtal i nomineringskommittén plockar fram namn. Vi är tacksamma för denna diskussion och känner oss bättre beredda att besvara en eventuell snabb remiss i denna fråga.

Kom gärna och titta på Akademiska rodden på lördag – från ledningen ställer vi upp med ett lag som utmanas av SLU.

Kombodjas utbildningsminister på besök

Idag kom Kambodjas utbildningsminister, som även är minister för idrott och ungdom till Uppsala universitet för att tala om kvalitetssäkring av utbildning och forskning vid ett modernt och världsledande universitet. Forsknings- och studentutbyte samt framtida samarbeten diskuterades också.

Delegationen besökte Ångström, SciLifeLab och Carolina Rediviva. Här visade Överbibliotekarie Lars Burman äldre handskrifter från Kambodja. Man diskuterade även digitaliseringen av litteratur och universitetsbibliotekens viktiga roll i spridning av forskningsresultat.

Förutom delegationen från Kambodja närvarande representanter från Sida. Tillsammans diskuterade man möjligheter för framtida bilateralt samarbete med utgångspunkt i International Science Program, ett forskningsutbyte mellan bland annat Uppsala universitet och Royal University of Phnom Phen.

Mycket i maj

Utvärderingar pågår ständigt. SciLifeLab i Uppsala har precis utvärderats tillsammans med samtliga s.k. strategiska forskningsområden (SFO) och fick genomgående betyget excellent. Det hindrar inte att även den nationella SciLifeLab-satsningen ska utvärderas. I förra veckan var en internationell panel på besök både i Uppsala och Stockholm. Vi fick intrycket av att panellisterna var imponerade av vad som åstadkommits på kort tid.

Den gångna veckan har vi också haft s.k. Studentsamverkan, de längre möten med en gruppering av studenter från kårer och nationer som vi håller minst två gånger per termin. Många frågor tas upp: tentamensdatorer, volontärprojektet, plussning av tentor, program för hållbar utveckling, riktlinjer för passerkort, alternativt urval, VFU.

Eva har under veckan hållit föredrag på Rotary Östra där hon är hedersmedlem, besökt Rådet för Lika villkor på deras internat, och invigningstalat på den välbesökta konferensen: Pathways to Excellence: Experiences of Leading Women in Science. Anders har tagit emot besök från University of Rwanda, och varit värd för middag i anslutning till Uppsala Lectures in Business, i år med den berömde Robert S. Kaplan, mannen som utvecklade metoden och ledningsverktyget Balanced Scorecard.

I veckan har Uppsala universitet visat sin uppskattning till många av de medarbetare som på olika sätt bidrar till vårt lärosäte framgångsrika utveckling. I tisdags beslutades om vilka som blir mottagare av årets pedagogiska priser. I fredags utdelades 1924 års Gustaf Adolf-medalj till avgående universitetsdirektör Ann Fust, den äldre Gustaf Adolf-medaljern (Hedlinger) i guld till Torbjörn Andersson, Ted Ebendal, Björn Melander och Göran Possnert samt i silver till Iréne Johansson och Ewa Hjertsén. Vidare utdelades belöningen Nit och redlighet till dem som i 30 år med goda vitsord varit i statligt tjänst. På lördagen tackade vi de medarbetare som gått och går i pension under året. Sedan avnjöt vi alla tillsammans Allmänna sångens vackra vårkonsert med den traditionella avslutande trappmarschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här i maj händer det så mycket att det är svårt att hinna med bloggen. En bild säger ju mer än tusen ord, så vi kompletterar med några bilder från besöket i Lund i förra veckan samt träningen inför Akademiska rodden som äger rum nästa lördag, dagen efter vårpromotionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wall-stipendiater på grönbete

Anders Wall och hans stiftelser stöttar Uppsala universitet på många sätt. Bland annat finansieras stipendier för sammanlagt ett 20-tal kinesiska masterstudenter. Denna vecka var stipendiaterna bjudna hem till Anders och Charlotte Wall. Innan lunchen på Starfors säteri var det studiebesök i Morgongåva där e-bokhandeln Adlibris och e-apoteksbolaget Apotea etablerat sig i företagsparken. Stipendierna är ovärderliga för de studenter som får möjlighet att skaffa sig en bra utbildning, men också för Uppsala universitet som ju vill kunna erbjuda ett ”globalt klassrum”.

På bilden syns förutom värdparet och prorektor studenterna Mr Dong Junhao, Ms Ge Ling, Ms Wu Weiwei, Ms Yang Xuyue, Ms Lan Weihua, Mr Ren Hongyu, Mr Cao Jie och Mr Yan Shao.

Campuskort

Campuskorten har vållat debatt i veckan. Universitetsdirektor Katarina Bjelke har gett tydliga besked i frågan och besvarat den skrivelse som kom  i fredags morse med följande:
Informationen om de nya Campuskorten var felaktig och missvisande. De nya Campuskorten kommer att användas precis som dagens passerkort.Skillnaden är att de nya korten tydligare kan knytas till person. De behöver inte bäras synligt. Allmänheten, gäster och besökande kommer självklart fortsatt vara lika välkomna som tidigare. Det finns också anledning att se över beslutsformuleringarna ytterligare. Katarina kommer att inleda en dialog om fortsatt hantering av ärendet och har därför tagit kontakt med vicerektor Johan Tysk.

Sköna maj, välkommen

Valborgsfirandet överståndet. Det gick bra i år också, med lagom väder och ovanligt mycket folk vid mösspåtagning och övriga traditionella evenemang. Forsränningen firade 40-årsjubileum. Nu handlar det om att hinna njuta av fåglarnas vårkakafoni, skir grönska och trädblomning samtidigt som terminsspurten drar igång.

Just nu pågår VP-processen som mest intensivt. Konsistoriet skall i juni besluta om verksamhetsplan inklusive resursfördelning inför 2016. I år är det särskilt grannlaga att klarlägga förutsättningarna eftersom vi navigerar efter rörliga ledfyrar. Vi fick ett regleringsbrev efter att alliansens budget vunnit i riksdagen i december och sedan kom en vårbudget som delvis förändrar förutsättningarna en gång till (och som ännu ej beslutats av riksdagen). Utmaningen nu består främst i att identifiera vilket eget ”reformutrymme” vi har på utbildningssidan efter att vi genomfört de riktade satsningar som regeringen anvisat för perioden 2015-2018 (nya platser för grundskollärare, förskollärare, sk kompletterande pedagogisk utbildning, barnmorskor, specialistsjuksköterskor samt sjuksköterskor). Framförallt diskuterar vi hur vi skall använda detta utrymme strategiskt för att på bästa sätt uppfylla vad vi säger i Mål och strategier: ”kurs- och programutbud förnyas och utvecklas kontinuerligt för att balansera tillgänglig ämneskompetens, förändringar i kunskapsläge, studenters efterfrågan och samhällets behov” liksom att nå målet om fler campusstudenter på Gotland.

I övrigt är det högsäsong för konferenser och möten av olika slag, vilket framgår av följande axplock ur rektors och prorektors kalendrar för den gångna veckan: lunchmöte med ledningen för Åbo akademi, besök vid centrum för genusvetenskap, lunchmöte med kommunledningen, prefektmöte, öppningsanföranden vid nordisk konferens om migrationsrätt respektive lärarkonventet, möte med panel som gör en ”institutional assessment” av SCAS, möte med Huvudmannarådet, Riksbankens jubileumsfonds 50-årsfirande, promotorslunch, videomöte med Matarikinätverket, möte med Governing Board för International Centre for Water Cooperation (ICWC), utdelning av Göran Gustafssonpriset samt lunch och middag med grupper av utländska gäster i anslutning till Rotary Peace Centre’s årliga seminarium.

På måndag bär det av till Lund för rektors ledningsråd. På förmiddagen träffar vi den nya Lunda-ledningen med rektor Torbjörn von Schantz i spetsen (på agendan: SFO-frågor, kvalitetssystem, infrastruktur mm). På eftermiddagen besöker vi Medicon Village, ESS och MAX IV.