Månad: september 2014

Veckan som gick

I måndags avtackades Marianne Carlsson som professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap med bland annat en parad av de doktorander som hon handlett genom åren. Marianne har arbetat med jämställdhetsfrågor sedan årtionden tillbaka på olika nivåer inom universitetet och nu senast som rektorsråd för lika villkor. Som rektorsråd har hon varit ett fantastiskt stöd för universitetsledningen och bidragit till en bredare och djupare förståelse för lika villkorsfrågorna.

Även den gångna veckan har vi haft besök från Japan. Efter Kyoto-besöket veckan innan var det nu en delegation från Tokyo Tech som besökte Tek-nat under två intensiva dagar med symposier och diskussioner kring kommande samarbeten. Det är tydligt att internationalisering står högt på de ledande japanska universitetens agenda. Hösten 2015 planerar vi delegationsresa till Japan.

I anslutning till årsdagen för den ursprungliga Magna Charta-deklarationen 1988 arrangerar det s.k. Magna Charta Observatory en årskonferens. I år hölls konferensen för första gången utanför Bologna, med Uppsala universitet som värd. Ungefär 150 deltagare, de flesta från Europa men även från andra kontinenter, gästade Uppsala i slutet av den gångna veckan för att delta i konferensen University Integrity – Society’s Benefit.

Vid konferensmiddagen deltog flera av de svenska rektorer som undertecknade Magna Charta-deklarationen i Bologna i september 1988. På bilden nedan ser vi från vänster de tidigare rektorerna Inge Jonsson, Stockholms universitet, vår egen Martin H:son Holmdal samt Janne Carlsson, KTH. 

Konferensarrangemanget blev som helhet mycket lyckat och vi tackar alla som bidrog till att det kunde genomföras.

GUL på Gotland

En gång per termin träffas prorektorerna vid Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet för ett möte om kvalitetsfrågor och andra gemensamma angelägenheter. Torsdag-fredag ägde höstens möte rum på Campus Gotland i Visby. Från Uppsala deltog även kvalitetschef Åsa Kettis, studentkårens ordförande Caisa Lycken samt Mats Cullhed.

Att lägga mötet i Visby blev lite av en fullträff. Kollegerna från Göteborg och Lund fick se ett Campus i vackraste sensommarskrud och fick intressanta presentationer av hur vi genom satsningarna på Liberal Arts Education och E-lärandeprojekt förverkligar strategin att göra Campus Gotland till en integrerad men profilerad del av vårt universitet. Stort tack till Olle Jansson och alla kolleger som hjälpte till att visa upp Campus Gotland från sin bästa sida!

Vidare diskuterades utformning av interna system för säkring av utbildningskvalitet, med utgångspunkt i Harriet Wallbergs aktuella utredning och SUHF:s förslag om ändrad rollfördelning mellan lärosätena och UKÄ. Maria Björnermark, Camilla Maandi och Hanne Smidt presenterade en nyss genomförd alumnundersökning riktad till de första årskullarna från de nya magister-/ masterutbildningarna vid Lunds och Uppsala universitet. Till sist diskuterades Vinnovas förslag på modell för värdering av samverkan, som nyss remissbehandlats, samt VR:s förslag till resursfördelningsmodell.

GUL-mötet är viktigt som en arena för erfarenhetsutbyte och benchmarking mellan landets tre bredaste lärosäten, och bidrar direkt och indirekt till policyskapande i kvalitetsfrågor.

Nya medarbetare, möten och gäster från Japan

I tisdags började terminen för vårt konsistorium som hade höstens första möte. Vi hälsade våra nya studentrepresentanter välkomna: Sara Andersson, Fredrik Härlin, Fanny Isaksson Lantto, Sebastian Axelsson, Yasmin Hussein. Vi är verkligen glad åt alla våra engagerade studenter som bidrar till utveckling och förverkligar studentinflytandet på alla nivåer inom vårt universitet. Mötet ägnade vi till största delen åt arbetsformer – hur vi vill att konsistoriet ska arbeta med internrevisionen och uppföljning av verksamheten. Det är ett bra läge för det nu när vi snart har vår nya internrevisor Gunilla Liljeroth på plats. Dessutom ska konsistoriet besluta om ”Mål och strategier” senare under hösten. Här kan ni se min presentation från mötet, Rektors rapport 2014-09-09 (pdf).

På onsdagen välkomnade jag (Eva) nya medarbetare på introduktionsutbildningen. Det är alltid lika roligt och inspirerande. De som går kursen får nyttig information och möjlighet att träffa varandra. Deltagarna kommer från hela verksamheten: från institutioner i Uppsala och på Gotland, från biblioteket och förvaltningen. Jag tror att det är värdefullt att verkligen förstå hur brett, stort och fantastiskt vårt Uppsala universitet är. De personliga mötena kan inte heller överskattas. Jag hoppas också att vi alla, som inte längre är så nyanställda, hjälper våra nya kollegor till rätta så att de känner sig riktigt välkomna också i vardagen.

Nu ser jag fram emot några dagar som präglas av möten med företrädare för Japanska universitet. Denna vecka har vi seminarier tillsammans med Karolinska Institutet, Stockholms universitet, KTH och Kyoto University. Vi stärker relationerna och utökar våra samarbeten. Under mötena hoppas jag också att forskarna ska få inspiration till utveckling och nya idéer. Nästa vecka besöker studenter och forskare från Institutionen för speldesign Tokyo och världens största spelmässa i Japan. Samtidigt besöker Tokyo Tech:s ledning oss här i Uppsala.

Mera Japan: I helgen är det sista dagarna på Ikebana utställningen – passa på att se den under kulturnatten. Det är underbart hur de olika traditionella Ikebana skolorna, som i Japan är helt åtskilda, kan mötas här i Uppsala och få möjlighet att arbeta tillsammans.

Dörrarna vid Uppsala universitet står verkligen öppna under kulturnatten, se programmet här. Om ni vill kan ni träffa mig på Studentbokhandeln när jag annonserar årets Disapristagare. Jag får inte avslöja vem det är men det är verkligen en värdig pristagare för populärisering av forskning.

Terminen igång

Nu har vi välkomnat nya studenter både i Uppsala och i Visby. Förra fredagen var det recentiorsmottagning i Uppsala och i måndags välkomstmottagning i Visby. Antalet studenter på Campus Gotland har ökat ordentligt sedan samgåendet 1 juli 2013 och flera nya program startar nu i höst. Bostadssituationen är knepig för många i terminsstarten och vi är tacksamma för alla som har hörsammat vår uppmaning att hyra ut ett rum.

Bostäder är en given punkt när vi träffar kommunledningen, så även under onsdagens lunchmöte. Vi planerade också för en gemensam resa till Minneapolis som är vänort till Uppsala, där vi kommer att besöka University of Minnesota som våra jurister sedan länge har ett framgångsrikt utbytesprogram tillsammans med.

I onsdags presenterades också Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper – Swetox – vid ett möte på BMC. Swetox, som finns i Södertälje, är ett unikt center för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom miljö- och hälsorelaterad toxikologi. Bakom verksamheten står elva svenska universitet i samverkan, däribland Uppsala universitet. Eva Brittebo sitter i styrelsen för vår räkning och hon hade ordnat ett fint program för dagen. Stort tack!

Huvudmannarådet, där rektorerna för tolv universitet deltar, träffades i fredags. Återigen stod forskningsinfrastruktur på dagordningen, en viktig fråga som vi även arbetar med internt vid Uppsala universitet. Joseph Nordgren har arbetar med frågan på uppdrag av rektor det senaste året och kommer få i uppdrag att leda en gruppering med representanter från vetenskapsområdena.

På rektors ledningsråd ägnar vi mycket tid att diskutera de viktigaste frågorna för områdena och studenterna att arbeta med kommande period och tillsammans ska vi identifiera de frågor vi ska gripa oss an gemensamt. Vi kommer ha ett rejält arbetspass med detta på ett kommande internat för ledningningsrådet vid månadsskiftet. Samtidigt gör vi en slutlig revidering av ”Mål och strategier” som har varit på remiss under våren. Enligt nuvarande tidsplan så kommer konsistoriet att fastställa Mål och strategier på novembermötet.

Under veckan har det varit flera internationella besök, vi har haft ambassadörsbesök från både Australien och Burkina Faso. Många ambassadörer arbetar aktivt för att stärka forsknings- och utbildningssamarbeten. Nu fick vi ett gyllene tillfälle att diskutera en planerad delegationsresa till Australien.