Månad: januari 2014

Vinterpromotionen i bilder

Foto: David Naylor

Foto: David Naylor

Vinterpromotion

Så var det återigen dags för vinterpromotion! I fredags firade vi med pompa och ståt att 74 doktorer och 21 hedersdoktorer promoveras. Dagen inleddes redan klockan sex i morse med traditionsenlig grötfrukost med studenterna, och  avslutades med middag i rikssalen på Uppsala slott på kvällen. Det var  med andra ord en lång festlig dag kantad av högtidligheter. Ceremonin i universitetshusets aula startade klockan 12, och  priser och medaljer för fina insatser att delades ut till 13 pristagare .
Promotionen är en av årets höjdpunkter för oss inom akademin. Vi vill tacka alla er som på olika sätt bidrog till att göra fredagen till en minnesvärd dag för våra promovendi, hedersdoktorer och pristagare.

Foto: Mikael Wallerstedt

Foto: Mikael Wallerstedt

Gotlandsbesök

Idag välkomnade vi landshövding Cecilia Schelin-Seidegård från Visby som besökte oss tillsammans med Håkan Johansson från Rederi AB Gotland och Lennart Käll från Svenska Spel. Tillsammans med prorektor och Ann Fust fick jag tillfälle att berätta om det världsklassuniversitet som Campus Gotland nu är del av. Vi diskuterade vad som hänt på universitetet under det gångna året och flera av de viktiga och intressanta aktiviteter och processer som nu är på gång.

VD Håkan Johansson, Rektorsråd Olle Jansson, Landshövding Cecilia Schelin-Seidegård, VD Lennart Käll, rektor Eva Åkesson, prorektor Anders Malmberg, universitetsdirektör Ann Fust och professor Richard Brenner i Linnésalongen.

Efter gott samtal promenerade vi till Gustavianum där professor Richard Brenner underhöll det samlade sällskapet med en exposé om hur fysiken har utvecklats som vetenskaplig disciplin från enskilda män som Newton till dagens samverkan i konkurrens med ett växande antal kvinnor i forskarleden. Richard berättade om sitt arbete med Atlasexperimentet vid CERN, där man ju efter årtionden av arbete kunde bevisa Higgspartikelns existens år 2012.

Rektorsmöte Steningevik

Det ärliga rektorsmötet i Steningevik inleddes traditionsenligt med besök av utbildningsminister Jan Björklund som gav oss information om vad som är på gång. Punkterna som han tog upp var autonomi, ledarskap, utvärdering, internationalisering, lärarutbildning, antagningssystemet, utbildningsutbud, dimensionering samt några få ord om forskning.

Gällande stiftelsefrågan gav Björklund beskedet att man inte går vidare enligt förslaget som var på remiss i höstas utan utreder vidare. Han säger att det finna luckor som ska täppas till och är beredd att lyssna på synpunkter från sektor. Vidare kommer det att göras en utredning om ledarskap med syfte till att stötta ledarskap. Detta har annonserats tidigare men det känns fortfarande oklart om hur det ska ske och med vilket syfte. Därefter kom Björklund in på utvärderingar, han tyckte det var olyckligt att det nuvarande systemet sjösattes i konflikt med sektorn och att detta lever kvar. Sedan utryckte han att utvärderingarna har hög legitimetet – vilket motsades under frågestunden.  Man säger sig villig att utveckla dagens system i dialog med sektorn men betonar att det fortsatt kommer att vara fokus på resultat.

Beträffande  internationalisering kom det glädjande beskedet att studenter kommer att få visum i 6 månader efter avslutade studier för att få möjlighet att söka jobb I Sverige. Detta är en efterlängtad reform. Dessutom arbetar man på utbildningsdepartementet för att lösa problematiken kring Erasmus Mundus och avgifter – detta är också efterlängtat eftersom vi har i flera år påpekat svårigheterna för oss att fullt ut delta i EU program. Nu ska problemen rättas till så snart som möjligt. Björklund uppehöll sig ett tag vid lärarutbildning i sin information. Vi fick en redogörelse för ökande söksiffror, emellertid utryckte han bekymmer för bristen på lärare inom naturvetenskapliga ämnen då särskilt inom kemi. Detta är väl känt sedan flera år, och vi delar denna oro. Björklund talade om kvalitetsproblem i lärarutbildningen och detta ska bland annat åtgärdas med mer metodik, skolforskningsinstitut och graderade betyg på VFU.

Kraven på behörighet höjs i svenska från 200 till 300 p, kraven i engelska ökar också med 100 p och för många utbildningar ökar kraven i matte. En lägsta behörighetsgräns införs för högskoleprovet, detta trots att det är ett urvalsverktyg. Någon mer genomgående reform av antagningssystemet verkar inte vara i sikte. Därefter hänvisar Björklund till tidigare diskussioner om dimensionering och utbud, han aviserar en kommande utredning som ska titta på principer kring detta. Han avser återkomma under våren gällande mål för dimensionering. I slutet av informationen till rektorerna togs forskning upp lite kort. Det var framför allt internationella rekryteringar och Horizon 2020 som Björklund betonade.

 

Välkomna nya studenter!

Idag har vi välkomnat våra nya studenter, recentiorerna, till Uppsala universitet med en traditionsenlig mottagning i aulan. För mig som rektor är det här en av höjdpunkterna under terminen. Jag minns själv känslan av att vara ny student vid universitetet, spänningen inför alla möjligheter blandad med en viss osäkerhet om hur det skulle bli. Ni har en härlig tid framför er!

Konferencier vid dagens mottagning var meteorologen och klimatföreläsaren Pär Holmgren, tidigare student och numera hedersdoktor vid Uppsala universitet. Förutom musikunderhållning av Kungliga Akademiska kapellet, Västmanland-Dala nations kör och Norrlands nations showorkester Phontrattarne talade kommunstyrelses 1:e vice ordförande Agneta Simonsson, Uppsala studentkårs ordförande Fredrik Pettersson samt Kristina Melin, Curator curatorum, Uppsala studentnationers samarbetsorgan.

Foto: David Naylor

Foto: David Naylor

Mottagningen i aulan streamades på webben, och kommer att vara tillgänglig på UU Play inom kort.

Foto: Thomas Fredengren

Foto: Thomas Fredengren

Foto: Thomas Fredengren

Foto: Thomas Fredengren

50 år senare

Onsdagen den 15 januari 1964 tillträdde Tom Saldeen som ansvarig för rättsmedicinen i Uppsala och gav sin första lektion för medicinstudenterna. Det blev inledningen på lång bana som professor, föreståndare, lärare och forskare vid Uppsala universitet. På dagen 50 år senare berättade Tom om intressanta och lärorika händelser om sin gärning vid ett föredrag i Fåhraeussalen på Rudbecklaboratoriet.

 

Prorektor deltog för att uttrycka universitetets uppskattning för Toms insatser för forskning och utbildning vid Uppsala universitet, men också för studentstaden i Uppsala, i rollen som proinspektor och inspektor under sammanlagt 12 år vid Södermanland-Nerikes. Tillsammans med medicinska fakultetens dekanus Stellan Sandler avtäckte han även ett porträtt av Tom Saldeen.

Uppsala universitets vänner

Idag träffades Uppsala universitets vänner i samband med att den nya terminen är på väg att starta upp. Vi var 36 personer som samlades till lunch där vi presenterade de viktigaste händelserna vid universitetet under 2013 samt vad som är på gång under 2014.

Uppskattat tacktal av prof. emer. Sten-Magnus Aquilonius.

Uppskattat tacktal av prof. emer. Sten-Magnus Aquilonius.

Dessutom delade vi den glada nyheten att Uppsala universitets vänner idag instiftat ett stipendium för en internationell mastersstudent från länder utanför EU, så kallade tredjeländer. Det är viktigt för Uppsala universitet att fler tredjelandsstudenter kommer till hit och att vi utvecklar långsiktiga relationer till dem när de blir alumner och återvänder till sina hemländer. Uppsala universitets vänners initiativ är därför mycket välkommet.

Därefter fick vi lyssna till spännande forskningspresentationer från Beáta Megyesi, universitetslektor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi, professor Richard Brenner, Institutionen för fysik och astronomi, professor Marie Carlson, överläkare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Deras dragningar var mycket uppskattade!

Det känns roligt att Uppsala universitets vänner fortsätter att växa. Deras engagemang och stöd betyder mycket för universitetet. Läs gärna mer om Uppsala universitets vänner och bli medlem.

Universitetslektor Beáta Megyesi berättar om hur de knäckte en lingvistisk kod från 1700-talet.

Universitetslektor Beáta Megyesi berättar om hur de knäckte en lingvistisk kod från 1700-talet.

 

Gott Nytt År!

 

Gott Nytt År! önskar Eva Åkesson och Anders Malmberg