Månad: april 2013

Forsränningen!

Mikael Wallerstedt tog bilderna från Kvarnfallet.

Stort tack till alla er studenter som gör sista april till en folkfest för oss alla.

Inför Sista april

Hela Uppsala förbereder sig för Sista april. Sista april i Uppsala är verkligen något extra. Jag som kommer söderifrån kan intyga att den folkfest vi upplever här på Valborg saknar motstycke. Det är ett firande som alla kan ta del av, Uppsalabor, studenter, besökare, ung som gammal. Ankracet, forsränningen, sillunchen på UKK, mösspåtagningen i Carolinabacken, ODs konsert i universitetsparken/aulan och Allmänna sången vid Gunillaklockan är några exempel på vad som gör sista april i Uppsala så speciellt. Det traditionella och inkluderande vårfirandet är något vi värnar om. Sista april ska vara en dag av glädje och fest, och vi vill uppmana er att fira in våren med både glädje och ansvar. Roa er ordentligt, som Anders Malmberg brukar säga! Och ta minst varannan vatten. Vi ses i Carolinabacken i morgon klockan 15, eller ute i vimlet. Hoppas ni får en härlig dag.

Anders inspekterar flotten inför morgondagens forsränning

http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/sista-april/

Spänstiga samtal med senaten

Internat för tredje veckan i rad, denna gång med senaten.

Först på programmet Rektors frågor ­ en dialog med senatorerna. Denna gång ville vi särskilt ha dialog kring hur Uppsala universitet ska förhålla sig till samverkansindikatorer. Vinnova har i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet ta fram förslag på hur man kan bygga in samverkansindikatorer som aspekt av forskningskvalitet i statens modell för fördelning av forskningsresurser. Prorektor introducerade och senatorerna gav, som vanligt, spännande perspektiv på frågan.

Nästa pass hade rubriken: Mind the gap. Från gymnasium till universitet. Tre inledare lade basen för en spänstig diskussion som varade resten av eftermiddagen: Anna Ekström, Skolverket, Mats Alveson, Lunds universitet och Hanna Enefalk, Uppsala universitet. Frågan engagerar oss alla men vi efterfrågar en mer evidensbaserad debatt, något som togs upp av Anna Ekström.

Dag två hade Li Bennich Björkman och Kerstin Lindblad Toh som inledare kring temat: Hur skapas förutsättningar för kreativitet vid UU? Intressanta presentationer med olika perspektiv. Det avslutande passet handlade om senatorernas syn inför revidering av Mål och strategier för Uppsala universitet. Bredd eller spets, internationell excellens eller svensk nytta, för alla eller eliten, open acess eller maximal impact?

Som ni ser var det ett intensivt dygn med angelägna ämnen på dagordningen.

Vecka med variation

I fredags var vi inbjudna till Högskola på Gotland och deras akademiska högtid. Tre professorer installerades under trevliga former. Kommande nya professorer på Gotland kommer att hälsas välkomna i vår universitetsaula vid höstens professorsinstallation för detta blev högskolans sista akademiska högtid.

Igår var det bokrelease för Carl Frängsmyrs bok om universitetshuset. 125 år och 125 berättelser finns i boken ”Universitetet som arena”. Boken skildrar i text och bild viktiga händelser som ägt rum i universitetshuset. Den är skriven på uppdrag av Uppsala universitetet i samband med husets 125-års jubileum förra året. För mig (Eva) som inte har Uppsala universitets historia i ryggmärgen – ännu – är den här boken särskilt efterlängtad. Jag har ofta önskat att väggarna kunde tala, för det har med största sannolikhet inträffat en hel del spännande evenemang och samtal i det här huset som jag gärna skulle ha tagit del av. Nu kan jag stilla min nyfikenhet genom att läsa Carls bok.  Huset har varit en i allra högsta grad levande del av universitetets historia med föreläsningar, mottagningar och kulturella evenemang – och det ska det fortsatt vara.

En delegation på ca 10 personer från Fudan University besökte Uppsala universitet i förra veckan i samband med att Nordic Center Fudan University hade möte här. Det var ett stort intresse för fördjupat samarbete med oss.

Annars har det varit mycket arbete den senaste tiden med verksamhetsplanen inför 2014; dialoger med områdena och diskussioner i ledningsrådet. Vi har utmaningar att hantera men det är ett konstruktivt samtalsklimat och konsistoriet kommer att fatta beslut 3 juni.

 

Varje gång jag passerar Fyrisån tittar jag på vattenflödet och undrar hur det ska bli med forsränningen. I lördags stannade jag till en stund och tittade på de som paddlade nerför i forskajaker, imponerande. Men vattnet har sjunkit lite de senaste dagarna och det är en vecka kvar till sista april.

 

 

Nu är jag (Eva) på väg till ”Bubbel och Debatt” i Stockholm för att delta i en paneldebatt om rörlighet/samverkan. Varför är det så krångligt att byta mellan universitets- och företagsvärlden och om det inte är det, varför är det då så få som gör det? Vad får den låga rörligheten för konsekvenser och hur kan vi tillsammans bryta trenden? Twitterflödet följs genom #bubbelochdebatt

Detta var några axplock från de senaste dagarna, att vara rektor för Uppsala universitet är roligt och omväxlande. Ingen dag är den andra lik och det finns ingen risk att ha långtråkigt, tvärtom.

 

Dialog med departementet

Vi har årligen en myndighetsdialog med Utbildningsdepartementet och igår var det dags igen. Vi skickar in ett budgetunderlag inför dialogen så samtalet ska vara väl förberett och fokuserat. Frågor som vi särskilt lyfter fram är ökad dimensionering för utbildning, kvalitetsförstärkning/ersättningsnivåer, förändrade förutsättningar för finansiering av forskningsinfrastruktur och regelverket kopplat till studieavgifter. Vi fick frågor om sammangåendet med Gotland, UKÄ:s kvalitetsutvärderingar och Scilife.

Det blev inga löften eller tydliga utfästelser för framtiden. Tråkigt kan vi tycka med tanke på att vi har fler än någonsin vill studera vid Uppsala universitet. Inför höstterminen 2013 har antalet sökande ökat med hela 40 procent. En stor del av ökningen utgörs av sökande till kurser och program vid det blivande Campus Gotland. Det är ett kvitto på att satsningen på Campus Gotland fallit väl ut. Samtidigt är det beklagligt att vi håller på att minska antalet utbildningsplatser med nära 10 procent. Det här är inte bara är ett rekord i antal ansökningar, utan kommer också att bli ett rekord i antal avslagna ansökningar.

Surrealistisk sightseeing för diskussionslystna dekaner

Tisdag-onsdag avhölls terminens stora dekanmöte på Gimo Herrgård. Mötet fick en lite udda inledning. Bussen gjorde några felaktiga vägval vilket innebar en oplanerad Upplandsexkursion och närmare 45 minuters försening – så kan det gå med för stor tilltro till GPS-system och färdnavigator.

Väl på plats i Gimo väntade ett digert program. Den första dagen ventilerades den förestående revideringen av universitetets mål och strategier, ett arbete som kommer att ledas av Göran Magnusson och Coco Norén. Kvalitetsutveckling stod sedan i fokus under resten av eftermiddagen. Slutsatserna av KrUUt-projektet diskuterades, liksom bibliometriska och andra analyser av Uppsala universitets forskningsprestationer under senare år. Den avslutande diskussionen handlade också om hur vi vill se den nya modellen för statens fördelning av forskningsmedel till universiteten, inklusive vilken roll indikatorer på samverkan och nyttiggörande ska spela.

Vid middagen presenterade våra fyra Rektorsråd – Marianne Carlsson (lika villkor), Olle Jansson (Campus Gotland), Leif Kirsebom (internationalisering) och Britt-Inger Johansson (kultur) – sig själva och sin verksamhet.

Under onsdagsförmiddagen berättade Ann Fust om ett nytt projekt inom administrativ utveckling, och Joseph Nordgren berättade om sitt arbete med att utveckla former för att stödja, utveckla och hantera infrastrukturfrågor. I ett panelsamtal om universitetens styrning gjordes jämförelser av styrmodeller vid våra partneruniversitet inom U4-nätverket och några universitet som rektors ledningsråd nyligen besökt i Storbritannien och Danmark.

Dekanmötena är värdefulla. De erbjuder möjlighet att sprida information men framförallt att diskutera och lyssna till varandra, och de bidrar att skapa viktiga kontakter och förtroendefulla relationer om det stora och breda universitet.

Paneldebatt med internationella utblickar

Sista sammanträdet med konsistoriet

Just hemkomna från konsistoriets terminsinternat, denna gång på Steningevik. Internaten inleds alltid med ett eftermiddagsseminarium tillsammans med vicerektorerna. Denna gång diskuterades kvalitetsutveckling inom både utbildning och forskning.

Konsistoriet fick en presentation av KrUUt (kreativ utbildningsutveckling) och hur utbildningens kvalitetsutmaningar ser ut inom vetenskapsområdena och ur studenternas perspektiv. Det blev en väldigt bra dialog, en livlig diskussion, högt i tak, med många kloka synpunkter.

Den engagerade diskussionen fortsatte sedan med frågan om hur och om kvalitet i forskning kan mätas och vilka konsekvenser olika system och rankingar har. Till sist presenterade Joseph Nordgren sitt uppdrag om samordning av infrastruktur vid Uppsala universitet. Hela seminariet, diskussionen och alla kloka synpunkter blir ett viktigt inspel till den revidering av Mål och strategier för Uppsala universitet som nu ligger i startgroparna.

Onsdagsförmiddagens formella sammanträde innehöll beslut om att inrätta ett intendenturområde på Campus Gotland, och internrevisionen kunde konstatera att regelverket kring antagning av doktorander fungerar. Konsistoriet underströk att det finns behov av att internrevisionen kan belysa andra frågor kring doktorandutbildningen, t ex finansiering.

Dagens möte innehöll också en tillbakablick och reflektion över vad som hänt inom universitetet under det sittande konsistoriets mandatperiod. Många små och stora frågor har behandlats varav en krävt komplicerade avvägningar och vägval. Tiden har präglats av en hög förändringstakt och flera stora reformer t ex autonomi, införande av avgifter, kårobligatorium och kårstatus, samgående med Gotland bara för att nämna några.

Allra sist sammanträdde konsistoriet i sin roll som styrelse för de närmare 600 stiftelser som är knutna till Uppsala universitet. Akademiförvaltningens VD Kent Berg presenterade årets förvaltning. Den förvaltade förmögenheten uppgår till ca 7,5 miljarder kronor och drygt 200 miljoner utdelas varje år till olika ändamål: närmare 100 går till universitetet (”reservfonden”), och drygt lika mycket går till specificerade forskningsändamål och stipendier av olika slag.

Detta var alltså det sittande konsistoriets sista sammanträde. Därför vill vi avsluta med ett tack till avgående ledamöter i konsistoriet för stort engagemang, för livliga diskussioner, kloka beslut och ert stora stöd för Uppsala universitet.

Ett särskilt tack till ordförande Hans Dalborg som med stor skicklighet, respekt och varsam hand lett konsistoriets arbete i tio år, hela tiden med Anna Ekström som konstruktiv vice ordförande.

STORT TACK!

Anna Ekström och Hans Dalborg

 

 

Campus Gotland – The Movie

Den första juli i år går Uppsala universitet och Högskolan på Gotland samman och skapar Campus Gotland. Det har vi skrivit om tidigare på bloggen  till exempel här och även i en debattartikel i SvD.

Inför samgåendet har tre filmer tagits fram som ska inspirera till studier vid Uppsala universitet Campus Gotland. De finns på Uppsala universitets Youtubekanal och på webben http://www.uu.se/campusgotland.

Se dem här:
Uppsala universitet – Högskolan på Gotland – The Trailer

Uppsala universitet Campus Gotland – The Movie!

Liberal Arts – The Movie!

 

Forskningspolitik i Venedig

I regnigt och blåsigt Venedig arrangerar Coimbragruppen seminarium om ”Research Policy in the Light of Horizon 2020” med ett 40-tal deltagare, inklusive rektorer från många av medlemsuniversiteten.

Dag ett diskuteras Horizon 2020, med utgångspunkt i ett ”position paper” som Coimbra-gruppen presenterat. Grundanslaget är positivt men där finns även kritiska anmärkningar om ytterligare prioritering av forskningskvalitet, globala samarbeten, långsiktighet rörande forskning och innovation, samt nödvändigheten att inkludera samhällsvetenskap och humaniora i den forskning som adresserar stora samhällsutmaningar (åldrande, miljö och klimat, global hälsa). I arbetsgrupper diskuterades därefter:

 • Forskarutbildning
 • Talang-, kompetens- och karriärfrågor
 • Behovet av tvärdisciplinärna initiativ
 • Vilken roll universitetsnätverk (som Coimbra) kan spela.

Under dag två gav inbjudna gäster presentationer:

 • Are we ready for the 21st century?
  (Ana Costa Freitas, Adviser European Commission]
 • Promoting excellence in research
  (Pavel Exner, Vice President of the European Research Council)
 • How Private Foundations help develop the European Research Area
  (Ingrid Wünning Tschol, Senior Vice President of the Robert Bosch  Foundation)
 • The Role of University Networks in Research and Research Policy
  (Bernd Huber, Chair of the League of European Research Universities.)
 • Using Multidisciplinary Research to Address World Challenges
  (Sir Timothy O’Shea, Principal and Vice-Chancellor of the University of Edinburgh)

En av våra prioriteringar sedan i höstas är att systematiskt börja lära känna våra internationella nätverk och se hur de kan användas på ett strategiskt sätt.

Uppsala universitet är med fyra nätverk av lite olika karaktär. Inom U4-nätverket försöker vi bygga olika typer av samarbeten med universiteten i Göttingen, Gent och Groningen. I Coimbra ingår 39 europeiska breda lärosäten med betydande forsningstyngd. Här ligger delvis tonvikten på samverkan i policy- och strategifrågor: vad kan vi lära av varandra och hur kan vi tillsammans driva frågor gentemot exempelvis EU.  Gruppen har också ett antal ”Task Forces” som fokuserar på olika frågor såsom e-learning, doctoral studies, career guidence, mobility. Mer information om Coimbra gruppen finns här.

I SANORD odlas samarbeten mellan ett 30-tal lärosäten i Norden och södra Afrika. Inom Matariki-nätverket kopplar vi samman ett antal breda forsknings- och utbildningsuniversitet som har det gemensamt att de befinner sig mindre universitetsstäder med tydliga akademiska traditioner. Detta är ett litet (sju medlemmar) men geografiskt utsträckt nätverk (Nya Zeeland, Australien, USA, Kanada, England, Tyskland, Sverige).

Paneldebatt på Coimbramötet i Venedig

Uppsala universitet börsnoteras 2014

Regeringen har länge signalerat avsikten att förändra huvudmannaskapet för ett antal svenska lärosäten. Möjligheten för vissa  lärosäten att ombildas till stiftelser har diskuterats, men processen har dragit ut på tiden och det finns fortfarande inte något färdigt underlag från regeringen i den här frågan.

En majoritet av de svenska lärosätena med examensrätt inom högre utbildning är statliga myndigheter, däribland Uppsala universitet. Chalmers och Högskolan i Jönköping är så kallade stiftelsehögskolor, en kombination av stiftelse och aktiebolag. Trenden inom högre utbildning i Europa går mot ökad autonomi, och Uppsala universitet vill nu på nationell nivå ta täten i  den här processen. Universitetsets styrelse, konsistoriet, ska därför efter påsk ta ställning till ett förslag om att inleda arbetet med en börsnotering av Uppsala universitet.

En börsnotering på OMX Nordic Exchanges huvudmarknad skulle tidigast kunna äga rum under första halvåret 2014.

Ett första steg i processen är att omvandla Uppsala universitet till aktiebolag. Inför noteringen behöver universitetet  genomgå en granskning av externa bolagsjurister, som bland annat ska fastställa bolagets väsentliga avtalsförhållanden och bolagsformalia. Dessutom ska en börsrevisor utföra en revision av universitetets verksamhet för att klargöra om universitetet uppfyller noteringskraven. I samband med detta sker också en prövning av konsistoriets och ledningens allmänna lämplighet.

Universitetet kommer att utse en juridisk företrädare som ska bistå universitetet i noteringsförfarandet. Ett noteringsprospekt samt ytterligare information väntas bli offentligt efter sommaren.

I samband med noteringen planeras även en nyemission. Villkor för nyemissionen kommer att fastställas av konsistoriet, och publiceras i noteringsprospektet inom sex månader.

– Tiden är mogen för att ta steget mot börsen. Uppsala universitet har stått för innovation och förnyelse sedan 1477, och vi vill fortsätta att gå i täten för nytänkande inom universitets- och högskolvärlden. En börsnotering är ett sätt att öka vår flexibilitet för att fortsätta utvecklas som ett världsledande universitet, och därmed kunna bidra till en bättre värld. Jag är övertygad om Uppsala universitet kommer att bli en värdefull investering med stor tillväxtpotential för framtida aktieägare,  säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

– Detta stärker också vår internationaliseringsstrategi. Som börsbolag får vi helt andra möjligheter när det gäller exempelvis att bilda dotterbolag för att driva campus i andra delar av världen. Inom några år kan  Campus Gotland få sällskap av Campus Phuket eller varför inte Campus Goa, säger Anders Malmberg, Uppsala universitets prorektor.