Månad: februari 2013 (sida 2 av 2)

Gemensamt ledarskap – nu med gemensam blogg!

Rektorsbloggen får nu en delvis ny inramning. Vid tillträdet för ett år sedan stod etablerandet av en rektorsblogg högt upp på min ”att göra-lista”. Prorektor var vid den tidpunkten ­skeptisk: ”Blogga du, om du måste, men blanda inte in mig”. Han har emeller­tid under det gångna året då och då hoppat in som gästbloggare och […]

Forskarmobilitet

Idag arrangerade Vetenskapsrådet och SUHF ett intressant och välbesökt seminarium. Hur ser rörligheten ut vid svenska lärosäten? Hur vill vi att den ska se ut i framtiden? Och vad kan sektorns aktörer göra för att nå dit? Att svenska lärosäten uppvisar låg rörlighet har ofta påtalats. Inte minst har de internationella bedömarna i de svenska […]

Kunskapstriangel och samverkansindikatorer

Igår inbjöd Vinnova företrädare för Högskolesverige till dialog. Hur vill lärosätena utveckla sitt arbete med den s.k. kunskapstriangeln (där axlarna – eller hörnen, om man föredrar det – representeras av utbildning, forskning och innovation)? Och vill vi koppla detta utvecklingsarbete till framtagandet av de samverkansindikatorer som regeringen ”beställt” av Vinnova i forskningspropositionen? Tanken är att […]

Nyare inlägg

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?