Månad: oktober 2012

Matariki nätverket

Förra veckan avslutades med ett styrgruppsmöte i Visby för samgående med Högskolan på Gotland. Vårt samgående engagerar många både inom våra lärosäten men också utanför. Det är många som hör av sig och är intresserade av vårt arbete. Det är ett forcerar tempo men vi följer tidplanen och kommer gå samman 1 juli 2013. Följ arbetet på hemsidan och se hur arbetet fortgår.

http://uadm.uu.se/insidan/om-Uppsala-Gotland/

Möten och konferenser av olika slag pågår ständigt vid vårt universitet. Ett sådant exempel är ”Forskning pågår – lärande utan gränser” som jag inledningstalade vid i måndags. Forskning pågår-konferenserna, som är ett nyskapande Uppsala-koncept, ska bidra till kunskapsutvecklingen och fortbildningen för personal inom olika yrkesområden. Vi vill väcka yrkesverksammas intresse för forskning och samtidigt att erbjuda en mötesplats för forskare och praktiker.

Den här veckan åker jag till Toronto och Kingston i Kanada. Jag sitter just nu på Arlanda och väntar på planet. Först besöker vi Toronto University och sedan är det ett möte med Matariki nätverket. Matariki nätverket består av sju universitet, Dartmouth College, Durham University, Queen’s University, University of Otago, University of Western Australia, University of Tubingen och Uppsala universitet naturligtvis. Nätverket, har mottot ”Partnering for a better world” och innefattar student-, forskar-, personal- och lärarutbyten, benchmarking, samhällsansvar, aktiviteter inom kultur och idrott, gemensamma utbildningsprogram m.m. Tidigare i vår deltog vicerektor Margareta Fahlgren i ett Matarikimöte i Durham. Vi lovade att ta ansvar för ett tema ”Peace and conflict studies” och inbjuda till en workshop kring ämnet.

http://www.inter.uadm.uu.se/om_oss/Natverk/Matariki/

Revidering av anställningsordningen

Revidering av anställningsordningen tog större delen av Rektors Ledningsråd igår. Sedan i augusti har vi möjlighet att anställa lärare tills vidare, dock längst fyra år, för att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet
för. I detta fall universiteteslektor.  Vårt förslag till konsistoriet kommer att vara meriteringsanställningar, forskarassistent och biträdande lektor, med samma behörighet och möjlighet till meritering. Men biträdande lektor kommer att kunna bli befordrad till universitetslektor efter prövning av behörighet.

Måndag – tisdag i denna vecka har vi företrädare för Göteborgs och Lunds universitet på besök här hos oss. Anders Malmberg är värd för besöket som fokuserar på olika kvalitetsfrågor. Jag tycker det är bra att vi samarbetar och utbyter erfarenheter kring kvalitetsfrågor. Det är ett samarbete som initierades mellan våra universitet när Kerstin Sahlin var prorektor.

Igår kväll hade jag förmånen att få tala inför Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap om Uppsala universitet och dess framtid. Det blev många frågor direkt efter föredraget och vid tedrickandet efteråt. På eftermiddagen öppnade jag ”Joint UEM – ISP Workshop”, arrangerad av International Science Program. ISP administrerar och samordnar de svenska lärosätenas forskningssamarbete med Eduardo Mondlane University, Mocambique.

Ha en trevlig helg

Det har varit en intressant vecka med SUHF möten och institutionsbesök som jag har skrivit om tidigare här på bloggen. Nu sitter jag på tåget söderut efter en avslutad arbetsvecka. Tiden går snabbt och jag tycker veckorna bara rusar förbi.

I veckan fick vi besked om att CSN planerar lägga ner kontoret i Uppsala. Som aviserats på hemsidan kommer universitetet att inleda en dialog med CSN för att se vilka konsekvenser beslutet får för studenterna, men också för den service institionerna behöver i enskilda ärenden.

Idag pratade jag ledarskap för en stor grupp kinesiska rektorer. Det blev ett närmare tre timmars samtal med många olika frågor. Jag är inte så van att tala genom tolk och då är det lätt att överskatta hur mycket som kan rymmas i ett föredrag.

I eftermiddags var det möte med några av våra fackliga företrädare, vi träffas regelbundet ett par gånger per termin. Sista mötet för dagen var med Birgitta Palmberger från energimyndigheten tillsammans med några av våra duktiga forskare inom energiområdet. Det är bra att träffa representanter för våra forskningsfinansiärer på det här sättet, och föra en dialog på ett avslappnat sätt. Samtidigt blev det ett ypperligt tillfälle för kompetensutveckling för mig och en chans att lära mig mer om vår spännande forskning inom energiområdet.

Imorgon hoppas jag på att få ta en tur i kajaken, bra väder är utlovat. Hoppas ni alla får en fin helg!

SUHF

Vi (Ann Fust och jag) sitter och jobbar på tåget hem från Göteborg. Vi har varit på SUHFs årskonferens och förbundsförsamling tisdag-onsdag. Konferensen hade ett internationellt fokus med Horizon 2020 som tema. Jan Björklund pratade på eftermiddagen, i sitt anförande tog han mest upp forskning och innovation. Han sa att vi inte ska man inte låta pendeln gå för långt och betonade grundforskning. Vi fick också veta från flera talare att Sverige är bäst på innovation, kul. Men när det gäller HSV och utvärderingssystemet verkar Jan Björklund missat den kritik som finns från sektorn.

Ann Fust blev vald till ytterligare en period för SUHFs styrelse. Grattis! Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet fortsätter på sin tredje period. Vid sidan av mötet hade ordförande Pam Fredman kallat till ett möte om småspråk. SUHF kommer att göra en inventering av läget i landet. Andra frågor som togs upp har jag skrivit om tidigare i bloggen men under övriga ärenden togs även följande upp: Ladok, Akademiska hus, ”hinderlistan” för internationell rekrytering.

SUHF = Sveriges universitets- och högskoleförbund

Måndag igen!

Idag var universitetsdirektör Ann Fust och jag på besök hos teologiska institutionen. Stort tack för all förberedelse inför besöket. Det blev verkligen intressant och givande. Dessa besök hos er på olika institutioner är väldigt viktiga för oss och jag uppskattar verkligen att ni tar er tid när vi kommer att berätta om er verksamhet, vad ni gläds åt och vad som kan oroa er.

På rektors ledningsråd var det genomgång av anställningsordningen med anledning av meriteringsanställning. Kiwi projektet gav en lägesrapport och vi började en diskussion om forsknings – och innovationspropositionen. Även om vi tyckte att det mesta var känt innan så är här en hel det att läsa och begrunda.

Den här veckan är jag i Göteborg tisdag – onsdag på SUHFs förbundsförsamling och årskonferens. Frågor som ska tas upp på förbundsförsamlingen är bland annat: kvalitetsfrågor, högskoleprov, ledarskapsprogram, FoI proppen.  På konferensen är det mest internationella frågor med Horizon2020, EU’s modernisation agenda of universities, global view from US.

Studentloppet i helgen blev en lyckad tillställning, härligt höstväder och många deltagare. Alla fick medalj, även Anders Malmbergs hund Albert.

Veckan som varit

Det har varit en fullspäckad vecka. Möte i Groning i måndags med våra partners inom U4 som jag har skrivit om tidigare i veckan. Jag fortsatte sedan till Bryssel för att träffa svenska representanter på plats. Detta var tillsammans med SUHFs framtidsgrupp, vi har ett uppdrag att göra en framtidsanalys för högskolesektor med sikte på 2030, ett roligt och inspirerande uppdrag. I Bryssel hade vi bra samtal om vad som är på gång i Bryssel  med Horizon 2020 och Erasmus for all. Tillbaka i Uppsala, i onsdags träffade vi senaten och diskuterade forskningsbaserad utbildning.  Igår välkomnade jag deltagarna i U4:s ledarskapsprogram ”Leading Universities in a Global Context”. Temat för denna träff var ‘Tradition and Renewal – Leading Top Quality Universities’. Programmet löper över två år med en träff per termin så man besöker alla fyra lärosätena inom U4. Varje universitet har fem deltagare. När jag träffade deltagarna i går kväll vid en middag på Värmlands nation fick jag höra många lovord om ledarskapsprogrammet.  Före middagen hann jag medverka i en panel på ett seminarium om forskning, mobilitet och samverkan tillsammans med bland annat med vicerektor Ulf Danielsson. Idag har det varit Svenska institutets insynsråd och läsande av FoI-proppen som tagit det mesta av min tid. FoI proppen kom ju lite överraskande redan nu i veckan, inte nästa tisdag som tidigare angetts.

Som ni ser, ingen dag är den andra lik och jag har aldrig långtråkigt på jobbet. Att vara rektor för Uppsala universitet är ett fantastiskt roligt och utmanande jobb. I helgen är det studentloppet. Det blir en rask promenad för min del, inte springande. Nu vill jag passa på och önska er alla en trevlig helg!

Forskning och innovation

Idag presenterades regeringens proposition ”Forskning och innovation”. Den djärva och dubbelbottnade arbetstiteln ”Mot bättre vetande” verkar ha försvunnit på vägen. Det mest överraskande var annars kanske att den presenterades redan idag, tidigare besked var att det skulle ske i nästa vecka. De stora dragen varit kända en tid, och vi ägnar oss åt att läsa proppen noggrant och analysera alla detaljer.

I morse publicerades en debattartikeln med titeln ”Vi behöver fler forskare som tar större risker” av utbildningsminister Jan Björklund. Artikeln handlar mest om hur de statliga basanslagen för forskning och forskarutbildning medel ska fördelas till lärosätena. Framgent ska 20 % ”konkurrensutsättas” (tidigare 10 %) och omfördelas utifrån kvalitetskriterier.

Björklund föreslår att peer review ska användas. Ett motiv är att därigenom skapa mer likvärdiga förutsättningar mellan olika vetenskapsområden. Tidigare har vi från Uppsala universitets sida ställt oss tveksamma till ett nationellt utvärderingssystem av denna typ. Peer review är generellt sett bra, men vi genomför redan bra omfattande utvärderingar inom lärosäten (KoF07 och KoF11) och erfarenheterna därifrån pekar mot att ett nationellt system måste bli resurskrävande om det skall hålla tillräcklig kvalitet. Men om det nu blir ett sådant system så skall vi samtidigt konstatera att det också har sina fördelar. Dagens system baserat på främst bibliometri har sina begränsningar och vi misstänker ofta att det missgynnar breda universitet.

Forskningsanknytning debatterades í akademiska senaten

När senaten träffades under onsdagsförmiddagen var huvudrubriken ”Forskningsanknytning – tomt honnörsord eller realitet?”. Thomas Bull och Lars Hagborg från KrUUt-sekretariatet inledde diskussionen. Panelen utgjordes av fem studenter från olika vetenskapsområden, och sen fick senaten som helhet tillfälle att komma in i samtalet.

Många kloka synpunkter framfördes. Det blev väldigt tydligt att forskningsanknytning handlar om mycket mer än att lärarna skall vara vetenskapligt kompetenta, eller att studenterna på olika sätt ges information om pågående forskning. Kärnan i forskningsanknytningen är snarare att utbildningen utgår ifrån vetenskapligt beprövat och aktuellt stoff, samt att undervisningsformerna stimulerar studenterna att tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt, inklusive kritiskt tänkande.

Momentet ”Rektors dialog med senatorerna” ägnades åt den diskussion som under hösten förs i ledningsrådet om strategiska prioriteringar för det universitetsövergripande utvecklingsarbetet. Ledorden för den diskussionen är kvalitet, internationalisering, kompetensförsörjning och infrastruktur.

Eva Åkesson och Anders Malmberg

U4 möte i Groningen

Söndag – måndag deltog vi i U4 mötet i Groningen. U4 är ett nätverk som består av fyra universitet: Uppsala universitet, Groningen, Göttingen och Gent.
Vi som deltog i mötet var: Eva Åkesson, Anders Malmberg, Helena Danielsson, Britt Skogsied,  Ann Fust, Lars Burman, Sven-Erik Brodd, Kay Svensson, Per Cullhed, Oskar Pettersson. Oskar är koordinator för vår del för U4, kontaktinformation: Oskar.Pettersson@uadm.uu.se

Det finns olika grupperingar som arbetar med specifika frågor och projekt inom U4 nätverket:
Humanities; Social Sciences, Law, Economics; Science and Technology; Medical Science and Pharmacy ;Library &  Museum; University Management; Graduate School
Nätverket U4 har haft ett fokus på Erasmus Mundus och är en starkt bidragande faktor till att vi nu under 2012 har blivit partner i 8 projekt och koordinerar PEACE i Latinamerika. Framgent lyfts olika benchmarking, forskarutbildning, internationalisering fördjupa samarbeten och fullfölja pågående projekt. Nästa möte bli i Gent.

Mer information om U4 finns här:

http://www.inter.uadm.uu.se/om_oss/Natverk/U4/

http://www.u4network.eu/

Pang i bygget – debatten om Plantskolan

Under den senaste tiden har flera synpunkter framförts om planerna på att bygga ett hus för universitetets studentservice, förvaltning och ledning i kvarteret Plantskolan, intill Botaniska trädgården.

Debatten är nödvändig och välkommen. Stora beslut som har långsiktiga konsekvenser skall beredas noga och det är viktigt att alla som är direkt och indirekt berörda får komma till tals i processen. Den tilltänkta tomten ligger längs Norbyvägen mellan Campus Blåsenhus och Dag Hammarskjölds väg. Läget ställer krav på en byggnad av hög kvalitet, vilket skall vara en ledstjärna för projektet.

Den debatt som förts i främst Uppsala Nya Tidning innehåller både engagemang för stadsmiljön och sakargument som är väl värda att beakta. Även om debatten i det stora hela är saklig och relevant har några felaktigheter tenderat att bita sig fast. Planen är inte att bygga ett sju våningar högt hus; det aktuella förslaget handlar om att det kommer att vara olika antal våningar i olika delar av huset, som mest fem våningar ovanför markplan. Höjden är för övrigt något som kommer att beslutas i den pågående detaljplaneprocess som kommunen ansvarar för.

Universitetsdirektör Ann Fust och byggnadschef Lennart Ilke svarar i UNT den 4 oktober på några av de synpunkter som kommit fram. I artikeln beskrivs också de olika stegen i den fortsatta berednings- och beslutsprocessen. Ett sådant steg är ett informationsmöte den 14 november klockan 18 i Universitetshuset. Då kommer arkitekterna att finnas på plats och presentera planerna. Representanter från bland annat Uppsala universitet, Uppsala kommun och Akademiska hus kommer också att medverka.

Det öppna debattklimat som vi vill värna kan bara vidmakthållas om vi alla respekterar både meningsmotståndare och grundläggande spelregler. I spelreglerna ingår att sträva efter ett respektfullt tilltal även när vi är oense, och att undvika anonyma inlägg. En anställd har lämnat anonyma brev till 250 medarbetare inom universitetet för distribution via internposten. Breven – åtminstone det som är ställt till rektor – innehåller en grön tygorm samt en uppmaning att hjälpa till att stoppa byggplanerna. Vi bedömer att breven av förvaltningsrättsliga skäl måste delas ut, trots att det är uppenbart olämpligt både att sända anonyma brev och att utnyttja det interna tjänstepostsystemet på detta sätt. Vi hoppas att ingen av adressaterna, som härmed är förvarnade, tar illa vid sig.

Några har frågat efter rektors egen syn på byggplanerna. Rektors roll är att säkra att processen sköts på ett, ur universitetets synvinkel, korrekt och bra sätt. Vi behöver en funktionell och kostnadseffektiv byggnad som därtill väl försvarar sin plats i den tänkta omgivningen. När det gäller byggnadens utformning vilar projektet lyckligtvis inte enbart eller ens i första hand på universitetsledningens tyckande – vi kan luta oss emot en stor samlad professionell kompetens kring projektet. Vår byggnadsavdelning samarbetar med byggherren Akademiska hus som i sin tur arbetar med några av Nordens främsta arkitekter och – inte minst – byggnadsnämnden i Uppsala kommun.

Eva Åkesson och Anders Malmberg