Månad: augusti 2012

Jan Björklund på DN debatt

Idag skriver Jan Björklund på DN debatt om delar i innehållet av den kommande forskningspropositionen.  Regeringen gör som de gjort under de senaste åren. De presenterar delar av budgetpropositionen i förväg innan de presenterar helheten. Det är både bra och dåligt. Diskussionen om forskning och utbildning kommer upp i debatten under en längre tid men det blir också svårt att kommentera alla utspel innan vi har det svart på vitt och verkligen kan se vad satsningarna bakom rubrikerna innebär i sin helhet.

Flera förslag verkar bra men artikeln väcker också en mängd frågor. Exempelvis är satsningen på rekrytering av internationella forskare bra. Internationalisering är ett sätt att höja kvaliteten och att då kunna erbjuda internationellt konkurrenskraftiga villkor är viktigt. Att forskare får tillgång internationellt ledande forskningsmiljöer och infrastruktur som Sweden SciLifeLab i Uppsala/Stockholm, ESS eller MAXIV stärker vår attraktivitet. Minskad byråkrati för forskare är jag säker på att alla forskare välkomnar. Forskare idag ägnar mycket tid för att skriva ansökningar. Vi på universiteten har redan gjort en del och byggt upp stödfunktioner i form av forskningssekreterare och EU-koordinatorer.

Självklar är också satsningen på kvalitet.  Det är lite svårt att säga något mer om detta innan vi vet vilka indikatorer som kommer att användas. Kvalitetsutveckling är ledord för all vår verksamhet för såväl forskning som utbildning och innovation. Inom Uppsala universitet har vi gjort internationella kvalitetsutvärderingar av vår forskning både 2007 och 2011, KoF07 och KoF11. Dessa har också legat till grund för intern fördelning av forskningsmedel. Satsningen för yngre forskare är också väldigt bra. Inom fakulteter och forskningsprogram har vi utvecklat stöd för yngre forskare men det kan självklart bli bättre. Efter satsningen vid förra forskningspropositionen så anställdes fler än 100 yngre forskare. Även forskare som kommit lite längre i sin karriär behöver fortsatt stöd för att fler ska kunna utvecklas från framstående till excellenta. Kreativa individer skapar starka forskningsmiljöer därför är det olyckligt att ensidigt satsa på antingen individ eller forskningsmiljö.

Välkommen! Till alla våra internationella studenter

Under veckan har våra nya studenter från hela världen välkomnats på Arlanda och fått transport till Uppsala. 750 utbytesstudent och 400 masterstudenter påbörjar sina studier nu i höst hos oss.  Idag välkomnade jag hundratals internationella studenter till Uppsala universitet i vår vackra aula. Fantastiskt att få träffa våra studenter från hela världen som kommer till oss med stora förväntningar.

Vi uppmärksammade särskilt de studenter som har fått stipendier.  Vi har ett stipendieprogram “Anders Wall scholarship foundation for studies at Uppsala University” som ges till studenter från Kina möjliggjort
av en generös donation från Anders Wall. Vi är även tacksamma för Rotary och “The Uppsala Rotary Peace Center for International Studies in peace and conflict resolution” som ger stipendier. IPK och Erasmus Mundus bidrar samt “The Scholarship Foundation of the Swedish Chamber of Commerce in Hong Kong for studies at Uppsala University”. Även “The Scholarship Foundation of the Swedish-American Chamber of Commerce in New York for studies at Uppsala University” ger stipendier.

Tack vare dessa stipendier kan internationella studenter komma till Uppsala universitet och våra svenska studenter får möta världen. Vi kommer att arbeta intensivt framöver med internationalisering  och att vi
fortsatt kan få välkomna studenter från hela världen till vårt universitet.

 

 

Veckan som gått

I måndags började Anna Jönsson jobba som sekreterare åt mig och Anders Malmberg. Hon har tidigare arbetat vid Regeringskansliet.
Kontaktuppgifter:  Anna.Jonsson@uadm.uu.se (018-471 33 11).

Tidigare i veckan var jag i Kiruna på en rektorsretreat anordnad av SUHF, Sveriges universitets och högskoleförbund. Det var ett intensivt dygn med många givande diskussioner med rektorskollegor bland annat om Högskoleverkets kvalitetssäkringssystem.

Vi har haft flera besök. Idag var styrelsen för American Friends of Uppsala University här. AFUU hjälper vårt universitet på olika sätt bland annat med fundraising till stipendier för studenter. Styrelsen har ett stort engagemang och jag är mycket tacksam för deras arbete för och den roll de har som ambassadörer för vårt universitet. Läs gärna mer om American Friends of Uppsala University på deras hemsida.

I eftermiddags deltog jag i ett möte telefonledes om SUHF arrangerade med Lars Haikola (HSV) och några företrädare för lärosätena för att diskutera kvalitetssäkringssystemet. Stockholms universitets rektor Kåre Bremer har kommenterat mötet på ett bra sätt idag på sin blogg. Åsa Kettis (UU) gjorde en bra sammanställning och presentation om  de tveksamheter vi upplever med de hittills gjorda utvärderingarna.

Kommande vecka är vi inne i gängse mötesrutiner med Rektors ledningsråd på måndag och rektorssammanträde för beslut på tisdag. Vi kommer ha ett internat för Rektors ledningsråd tisdag –onsdag för att diskutera utmaningar för respektive område och universitets som helhet, professionellt och effektivt stöd för en modern kunskapsorganisation. Med detta och omvärldsanalyser gör vi en swot analys som ska ligga till grund för våra prioriteringar för framtiden, både på kort och på lång sikt.

Trevlig helg, själv kommer jag att delta i firandet av Eric Sahlström här i Uppsala imorgon. Jag bifogar en bild som jag tog i växthuset igår kväll på den blommande Victoria-näckrosen.

Bostäder

Våra studenter har skrivit en debattartikel om bostadsbristen i dagens UNT och SFS publicerar sin årliga bostadsrapport idag.
Bostadsfrågan har varit uppe i många sammanhang i olika delar i landet under sommaren. Bra att det är debatt, men viktigast är att finns bra och billiga bostäder till våra studenter. Uppsala universitet ser allvarligt på situationen och det här är en viktig fråga för oss. Jag tycker vi har ett bra samarbete med kår, nationer, kommun, Uppsalahem och andra hyresvärdar. Det är många initiativ är på gång och på sikt blir lättare, förhoppningsvis redan nästa höst. Redan nu görs vissa andra aktiviteter för att underlätta situationen som t ex översyn av kontrakt för studentboende, korttidsboende 1-6 mån i Uppsalahem i lägenheter som ska byggas om. Glädjande är att Studentboet har fått in fler annonser än tidigare, ca 700 hittills.

Välkomna till en ny termin!

Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar och det känns bra att vara tillbaka igen på jobbet eller att börja en ny hösttermin med studier vid Uppsala universitet. Nu när arbetet sätter igång med full fart tar vissa saker lite tid att komma ihåg vad det var som gällde och några lösenord har glömts bort, men det tar jag som tecken på en bra ledighet. Inför hösten känner jag alltid en förväntan.

Budgetproppen kommer i september och senare i höst kommer forsknings- och innovationspropositionen. Båda är viktiga för oss. Jan Björklunds uttalande idag på TV4 nyheterna att han kan tänka sig att ompröva takten på neddragningarna inom högre utbildning gav förhoppningar framöver. Söktrycket på många av våra utbildningar är stort och att då dra ner på antalet platser är tråkigt. Antalet utomeuropeiska studenter ökar till hösten men inte i den omfattningen jag hade hoppats på. Vi måste arbeta ännu mer med detta framöver, hitta fler stipendier, prova nya vägar att behålla och utveckla internationalisering och vårt globala klassrum. Glädjande är att vi är med i allt fler Erasmus Mundus program, nio stycken blev beviljade i somras.

Vi har utmaningar och stimulerande uppgifter framför oss. Nu ser jag fram emot en spännande och intressant hösttermin ihop med er alla och att vi tillsammans fortsätter att utveckla Uppsala universitet. Välkommen till en ny termin!