Månad: juni 2012

Inför Almedalsveckan

Imorgon åker jag till Gotland. Jag tjuvstartar Almedalsveckan med några möten under fredag och lördag.

Politikerveckan i Almedalen är ett sommarevenemang där politiker, beslutsfattare, myndigheter, debattörer, journalister och andra samhällsintresserade träffas och diskuterar under en vecka. Uppsala universitet har medverkat med forskare många gånger tidigare och även haft egna evenemang men inte så samlat som vi gör i år. SUHF, SFS och flera universitet och högskolor är närvarande. Vi som universitet arbetar med frågor som är viktiga för samhället och vi vill att vår kunskap används. Almedalen är en sådan arena. Allt som annonseras i programtidningen är öppet för alla. Du hittar vårt samlade program på www.uu.se/almedalen2012. Flera av våra evenemang kommer du kunna följa på webben även om du inte kan vara på Gotland. Du kommer också kunna ställa frågor och få kommentarer via twitter, använd gärna: #AlmedalenUU. Jag kommer även att blogga under veckan.

Almedalsveckan är inte likt något annat – antingen älskar man det eller så hatar man det. Men jag måste erkänna att jag pendlar mellan dessa lägen. Massor av folk, debatter och aktiviteter överallt. När jag tittar igenom programmet ser det ut som många seminarer handlar om skolfrågor, hållbar utveckling. Men vilka frågor som får störst genomslag är svårt att se i förväg. I år är arrangemanget större än någonsin med över 1600 programpunkter och alla vill synas. Jag kommer vara där för att bevaka forsknings- och utbildningspolitiken men även innovations- och internationaliseringsfrågor. Jag deltar i paneler om rankning, EQF och vårt samgående med Högskolan på Gotland. Syftet med vårt deltagande i år är också att spana inför nästa år. Samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet infaller 1 juli 2013 – precis då Almedalsveckan börjar nästa år.

Vem tar ansvar för språken?

I gårdagens Unt uttrycker dekanen för den språkvetenskapliga fakulteten Björn Melander sin oro för neddragningarna av språkutbildningarna vid flera svenska lärosäten i en debattartikel med titeln ”Vem tar ansvar för språken?”.

Jag delar uppfattningen att statsmakterna kunde låta det nationella ansvar vi har för vissa språk åtföljas av särskilda resurser. Språken är en viktig del av det breda universitetet. I en internationaliserad värld och i ett mer mångspråkigt Sverige blir språk- och kulturkunskaper allt viktigare. I vårt budgetunderlag i våras till utbildningsdepartementet föreslog vi att vissa språk skulle ges högre ersättning per student genom få avräknas mot den s.k. övrig-prislappen. Det är en fråga som jag fortsatt kommer att driva.

Språken får liksom hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet en ordentligt förstärkt prislapp av regeringen. På två år, 2012-2013, ökar den s.k. HSJT-prislappen för helårsstudenter med 30 %. Konsistoriet vid Uppsala universitet har därutöver riktat en särskild kvalitetssatsning till språken på 8 miljoner. Denna särskilda satsning finansieras universitetsgemensamt av alla vetenskapsområden. Att de skulle vara övriga fakulteter inom humsam ”som får stå för nästan hela denna summa” stämmer inte, men man är med och betalar sin andel som är knappt hälften.

Det stora problemet inför 2013 är den volymminskning som UU måste genomföra – men det är en utmaning inte bara för språken och humsam, utan för hela det breda universitetet inklusive teknik, naturvetenskap, medicin och farmaci.

Sammanfattningsvis: humsam står, liksom övriga vetenskapsområden, inför jobbiga prioriteringar för att genomföra den påtvingade volymminskningen. Antagligen kommer inte språken att vara opåverkade av detta, men den frågan måste områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap få avgöra. Ingenting i konsistoriets verksamhetsplan pekar dock mot att språken skulle drabbas hårdare än andra viktiga utbildningsområden, snarare tvärtom. Den generellt ökade prislappen och den av konsistoriet beslutade riktade kvalitetssatsningen innebär sammantaget att ersättningen per språkstudent vid Uppsala universitet under 2013 torde ligga högre än på många år.

Till sist. Jag pratade igår med prorektorn vid Lunds universitet, som är tidigare prodekan och arbetat mycket med språken vid Lunds universitet. Hon uttryckte stor förvåning över de påstådda drastiska nedskärningarna i Lund.

Kritik mot bantade universitet

Terminens sista möte med rektors ledningsråd var igår, och det sista för Uppsala studentkårs ordförande Karin Nordlund. Karin har gjort ett fantastiskt bra jobb och vi tackar henne för alla hennes fina insatser. Samtidigt välkomnar vi Klara Ellström som ny ordförande. På mötet diskuterade vi för- och nackdelar med ett eventuellt medlemskap i LERU (League of European Research Universities). Vi gick igenom resultatet av HSV utvärderingar hittills, det är nu totalt 90 huvudområden/yrkesexamina som utvärderats nationellt och 47 vid Uppsala universitet. Utfallet så här långt är 7 utbildningar med mycket hög kvalitet, 30 med hög kvalitet och 10 med bristande kvalitet. Vi kunde konstatera att vår handlingsordning fungerar väl, institutioner och ansvariga för utbildningarna kommer snabbt in med preliminära rapporter och sedan efter en månad genomarbetade handlingsplaner. SUHF har ett pågående arbete att ”granska granskningarna” och vi ser fram emot att ta del av deras slutsatser om det nya utvärderingssystemet.

I helgen var det ett inslag på Rapport under rubriken ”Kritik mot bantade universitet” som handlar om neddragningar på universiteten, som inte bara drabbar Uppsala universitet utan även flera andra lärosäten. Vi har haft mycket diskussion kring detta i vår VP planering under våren inför konsortiets beslut den 14 juni, det vet ni som brukar läsa bloggen.

Igår eftermiddags hade jag möte med UIF, Uppsala Idrottsförbund, för att diskutera samverkan och bl.a. möjligheter kring ett Riksidrottsuniversitet. För mig blev det en bra genomgång av den fina verksamhet som finns för barn/ungdomar i regionen. Jag visste inte idrottsverksamheten är så pass framstående här.

Nu förbereder jag mig för rektorssammmanträdet idag, det är närmare trettio ärenden idag. Så här i slutet på terminen brukar det vara en anhopning.

Trevlig midsommar

Vi hade besök av Japans ambassadör, Yoshiki Watanabe, idag. Vi har många långa och goda relationer med japanska universitet inom flera områden, och bilaterala avtal om utbyten med Kyushu, Kyoto, Nagoya, Tohoku, Keio, Sophia, Waseda och University of Tokyo. Japans kejsare besökte Uppsala universitet i samband med Linne´jubileet 2007, detta finns med i dvd-filmen som jag fått tidigare av mabassadöreren ”The Journey of Their Majesties The Emperor and Empress of Japan to Foster International Goodwill”. Framöver kommer vi att bjuda in ambassadörer för de länder som vi har våra viktigare samarbetspartners i. Vi började göra en lista och den blev lång, längre än vad jag trodde den skulle bli. Vi har samarbeten i många länder runt om i världen, precis som vi ska ha.

Det märks att flera har rensat skrivbordet inför semestern. Listan med ärenden till nästa veckas rektorssammanträde är lång. Många kommer förbi med andan i halsen och vill ha underskrifter på brådskande ärenden nu strax före midsommar. Så här är det vid den här tiden på året och likaså strax före jul. Men snart lugnar det ner sig och vi ska alla fira midsommar. Imorgon far jag norrut, jag kommer att fira midsommar i Umeå.

Jag vill passa på att önska er alla en trevlig midsommar och tacka för den här terminen!

Dagens möte med rektors ledningsråd

Idag är det möte med rektors ledningsråd. Vi tar upp kommande KAW ansökningar, får en genomgång av bostadssituationen (som ser ut att så smått börja lossna), diskuterar MAXLAB och har återkoppling från konsistoriets möte i torsdags. Vi planerar för ett kommande internat i början av hösten. Rektors ledningsråd kommer att ha ett internat för att diskutera frågor med fokus för framtiden. Vi har en bra utgångspunkt i våra Mål och strategier men vi kan behöva konkretisera dem mera. Frågorna som jag lyfte i programtalen om internationalisering, ständig kvalitetsutveckling och studenterna som vår framtid kommer fortsatt vara ledstjärnor. Avgifter för utomeuropeiska studenter, internationella nätverk, joint programmes, HSV utvärderingar, KrUUt, infrastruktur för forskning, studentinflytande och studentmedverkan är några röda trådar för hösten.

Midsommar är redan till helgen. Det har varit en spännande och lärorik termin med många intressanta möten. Jag har fokuserat på arbetet på hemmaplan, minimerat resandet och försökt komma in i arbetet så snabbt som möjligt. Till hösten kommer jag att arbeta mer med externa relationer, även på hemmaplan, för det behöver inte alltid betyda resande.
Men det är inte dags för semester ännu för min del. Jag är på plats några dagar efter midsommar och därefter är jag på Almedalsveckan. Jag har en kemikonferens i juli och jag är inbjuden till Liverpool att presentera vårt kvalitetsarbete. Först i andra delen av juli och i början av augusti blir det ledighet. Jag kommer att spendera större delen av min semester här i Uppsalatrakten. Jag vill gärna ha tid att se mig omkring, bli mer bekant med omgivningarna, och det lär finnas fina paddelvatten i trakterna.

Dagens möte med konsistoriet

Idag har konsistoriet haft sammanträde. Mötet inleds alltid med att jag ger Rektors rapport om vad som hänt sedan senaste mötet. Det blev en exposé av spadtag, resor, interna och externa möten, promotion och en del annat. Mycket av detta har ni kunnat läsa om här i bloggen.

Jag fick tillfälle att göra en analys av nyckeltal och jämförelser med andra lärosäten för konsistoriet. Med utgångspunkt i våra Mål och strategier lyfte jag vissa riktningar för framtiden med bland annat fler nyantagna i forskarutbildning, färre utbildningsbidrag, fler publiceringar, förstärkning av den avancerade nivån, fler utresande studenter, ökade intäkter för studieavgifter, ökad lärartäthet och ökad internationalisering. Dessa utgångspunkter är viktiga för våra strategiska överväganden inför verksamhetsplanen 2013 och det fortsatta arbetet.

Vid dagens möte fastställdes universitets verksamhetsplan för 2013. En positiv faktor är regeringens kvalitetssatsning för utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Satsningen motverkas tyvärr av minskade anslag från statsmakten på grund av införande av studieavgifter för studenter utanför EU och EES, avdrag för inaktiva studenter samt att de tillfälliga platser som inrättades under finanskrisen 2009 upphör.

Konsistoriet gav mig som rektor och områdesnämnder/fakultetsnämnder i uppdrag att i enlighet med det ansvar som regleras i arbetsordning för Uppsala universitet göra nödvändiga prioriteringar avseende utbildningsutbud och dimensionering. Prioriteringarna skall göras med utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet. Jag fick också konsistoriets uppdrag att utveckla former för och initiera en bredare universitetsövergripande diskussion om utbildnings- och forskningsstrategiska frågor.

Nu är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för framtiden och vårt breda universitet. Vid konsistoriets möte blev det tydligt att Mål och strategier är kanske viktigare vid neddragningar än vid nysatsningar – eller åtminstone lika viktiga. Uppsala universitet ska bedriva forskning och utbildning av allra högsta internationella kvalitet, spela en aktiv roll i det globala samhället, främja utveckling och innovation och bidra till en bättre värld. Idag och i framtiden. Jag kan efter dagens möte konstatera att Uppsala universitets mål och strategier fungerar precis som de ska – som riktlinjer och vägledning för beslut och diskussion. Även vid tuffare beslut.

Resursfördelning och verksamhetsplanering inför 2013

I helgen fanns en debattartikel i UNT författad av en av våra engagerade medarbetare. Jag vill gärna i detta sammanhang tydliggöra några saker rörande resursfördelning och verksamhetsplanering inför 2013.

Arbetet med nya resursfördelningsmodeller för både forskning och utbildning drogs igång under 2011. Forskningsmodellen tillämpas enligt konsistoriets beslut redan i år. Modellen för att fördela utbildningsresurser har, även det enligt konsistoriets beslut, utvecklats under vintern och tillämpas nu för första gången i VP-arbetet inför 2013. Den modellen har i två omgångar varit ute på remiss till områdena. Först under 2011 och sedan en andra omgång 2012. Inriktningen från konsistoriet att modellen ska bygga på regeringens prislappar var klart uttalad redan 2011.

Arbetet pågick när jag tillträdde som rektor. Jag anser att det var bra och viktigt eftersom vi behövde en tydligare och mer transperent resursfördelningsmodell. Konsitoriets beslut i april om ger oss bättre och tydliga redskap för framtiden. Men jag vill återigen betona att modellen inte talar om för oss hur mycket pengar vetenskapsområdena får. Modellen innebär att områdena får ett takbelopp och att vi sedan avräknar helårsstudenter och -prestationer. Vi kan, efter beslut, ge ett område strategiska medel för att till exempel förstärka för småspråk. Just ett sådant beslut finns med i det verksamhetsplanförslag som nu lämnats till konsistoriet.

Jag vill också lyfta fram att det förslag som lämnats till konsistoriet innebär att även Teknat får neddragningar, inte bara HumSam och Medfarm som anges i artikeln. Alla tre områdena kommer således att få hantera de neddragningar som universitet har framför sig, dels på grund av nationella reformer, men också på grund av att uppdragen som delats ut tidigare år till områdena har varit större än de vi har fått från staten. Det är för mig en viktig aspekt av att värna det breda universitetet: att alla universitetets delar tillsammans delar bördan när vi tvingas dra ned volymen på utbildningen. Men de största förlorarna är de motiverade studenter som vi inte kommer att kunna erbjuda utbildning för i framtiden.

Förslaget till konsistoriet har tagits fram med flera nya inslag i VP-arbetet. Exempelvis har vi i universitetsledningen genomfört områdesvisa budgetdialoger med alla vetenskapsområden. Vi avser att ha kvalitetsdialoger på ett liknande sätt till hösten. Det behövs att vi har möten med varje område enskilt för att hinna diskutera och sätta oss in i de frågor som är mer områdesspecifika. Vi lade till fyra extramöten för rektors ledningsråd för att kunna få mer tid till diskussion och förankring tillsammans med vicerektorerna och studeranderepresentanter i en öppen process. Många medarbetare har arbetat hårt under senare delen av våren för att ta fram VP-underlag och det har tagit mer tid än vanligt. Men jag tycker inte att man kan säga att förslaget har hastats fram. Vi har följt den tidsplan som vi kom överens om i rektors ledningsråd, inkluderat de nya möten som lades till.

Vid senatens möte 29 maj var underlaget som skulle skickas ut till konsistoriet inte klart utan det bearbetades in i det sista inför utskicket en vecka före mötet som är den 14 juni. På senatens möte var det en genomgång av både resursfördelningsmodellen och det kommande förslaget till konsistoriet. Ingen tystades ner, utan tvärtom. För att alla som ville skulle komma till tals ändrade vi programmet under mötet. Hela rektors dialog med senatorerna fick handla om utbildningsresursfrågan. Coco Norén, senatens skickliga ordförande, ledde som vanligt diskussionen med fast hand och såg noga såg till att vi, rektor och prorektor, inte bredde ut oss för mycket utan att alla senatorer som ville kom till tals. Jag uppskattar de samtal och dialoger jag får ha med senaten. De är viktiga för oss i universitetsledningen för att diskutera och få testa strategiskt viktiga frågor för framtiden.

SANORD

Idag pågår SANORDs internationella symposium vid Århus universitet i Danmark. Temat är Strengthening the role of universities as hubs of development through the southern Africa-Nordic Centre. Vi är medlemmar i SANORD sedan starten 2007 och en av grundarna. SANORD står för Southern African – Nordic Centre och är ett nätverk med nordiska universitet och universitet från södra Afrika. Just nu pågår en diskussion om konkurrens och kvalitet.

Uppsala universitet är välrepresenterade här och ISP, International Science Programme, presenteras i eftermiddag under rubriken ”50 years experience of capacity building in basic sciences in developing countries”. 2016 kommer Uppsala universitet stå värd för SANORD mötet – här planerar vi i god tid.

Århus universitet har genomgått stora förändringar och reformer under de senaste åren. Ledningsrådet är inbjudna av rektor Lauritz B Holm-Nielsen att komma hit i höst. Det är bra om vi kan utbyta erfarenheter.

Gotland och Århus

På gårdagens möte med rektors ledningsråd hade vi forskarutbildningen som tema för vår diskussion. Kommande HSVs utvärdering av forskarnivå verkar komma igång tidigare än vi trodde. Det är bra om vi kan vara proaktiva och påverka utvärderingsmetodiken på olika sätt. Vi kommer att se över antagningsordningen. Det är en del ändringar som krävs på grund av ändringar i högskoleförordningen. Frågan är om vi även vill göra andra ändringar när vi ändå är på gång. Vicerektorerna har med sig frågan till respektive område för avstämning.

På eftermiddagen deltog jag i ett seminarium med inbjudna gäster som SUHFs framtidsgrupp arrangerade. Hur kommer universitet och högskolor se ut 2030? Gruppen kommer även att arrangera ett spännande framtidsseminarium under Almedalsveckan den 4 juli, kom gärna dit, det kommer bli givande.

Just nu är jag på Gotland och väntar på att mötet med SI:s insynsråd ska börja. Vi kommer att framför allt diskutera Östersjösamarbete. I eftermiddag har jag ett möte med styrgruppen UU-HGo här på plats i Visby. Sedan är det vidare till Århus i Danmark och SANORD möte. SANORD är ett nätverk med nordiska universitet och universitet i södra Afrika. Uppsala universitet är en av grundarna och mycket engagerade inom nätverket. Torsdag morgon är jag på plats i Uppsala igen.

Promotionshögtid idag

Vi skriver på UNT debatt idag tillsammans med ledningen för Lunds universitet under rubriken Nu tvingas vi ta bort platser. Viktig fråga för framtiden och för alla de motiverade ungdomar som vi kommer att säga nej till framöver.

Nu lyssnar jag till klockorna som ringer och förbereder mig för dagen promotionshögtid. Jag hoppas verkligen att det blir upphållsväder, särskilt i eftermiddag när alla nypromoverade doktorer ska fotograferas på trappan till universitetshuset.

Igår hann jag med ett besök på studenthälsan, en viktig verksamhet för våra studenter. Unikt här är att vi arbetar så tydligt med friskvård och bedriver flera gym inom studnethälsan. För egen del har det blivit alldeles för lite av den varan den här terminen. Men det är bara att ändra på istället för att ha dåligt samvete.

Igår, före kransbindningsfesten, träffade jag en grupp med doktorander. Vi resonerade kring forskarutbildning är det utbildning eller forskning, antagningsregler, forskarskola, handledare, internationalisering, kvalitetsfrågor, utbildningsbidrag och stipendier. På måndag kommer Rektors ledningsråd ha en fördjupad diskussion just kring dessa frågor.

Och Per Ström var kanon – igen. Jag kan inte bara låta bli att twittra detta under gårdagens repetitionen inför promotionen när Per Ström står och säger ”bom” .