Månad: maj 2012

Många möten och samtal

Igår var jag på Blåsenhus och träffade ett nätverk av pedagogiska ledare. Jag hade ett inledningsanförande kring pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling är centrala föra att nå högsta kvalitet i utbildningen. Många kloka tankar kom upp, för mig blev det ett roligt och inspirerande möte.

Ett annat roligt och inspirerande möte hade jag idag med några av våra studiebevakare. Bra för mig att få lyssna av vad som pågår, både gällande glädjeämnen och utmaningar. Frågor som togs upp var VFU, uppsatshandlingen, likabehandling av avgiftsstudenter, kursvärderingar. Problemorienterat kan tyckas men vad som togs upp också var alla våra duktiga lärare, hur vi kan bättre premiera och uppmärksamma dem. Vi har många engagerade lärare, inte minst så märktes det bland alla (147 st!) nomineringar till pedagogiska priserna. Områdena på med att komma igång med excellenta lärare som blir ett viktigt sätt att premiera och uppmärksamma lärare.

Ikväll är det kransbindningsfest och repetition inför morgondagens promotion. Jag ser fram emot morgondagens högtid.

Senat

På dagens senat diskuterades ranking under rubriken ”Ranking – incitament eller förvirring”. En intressant inledningen gjordes av Åsa Kettis och Hans Ellergren. Hur mycket ska vi ta hänsyn till ranking? Vilka använder dessa och på vilket sätt? Diskussionen blev mycket både och, vi kan inte ignorera ranking men vi ska inte låta dem bli för styrande. Ett sunt kritiskt och realistiskt förhållningssätt.
Nästa punkt var om resursfördelningsmodell där Anna Wennergrund och Kerstin Jacobsson gav en klargörande presentation av modellen och de planeringsförutsättningar som vi har haft att hantera i år inom VP processen. Diskussionen fortsatte under punkten rektor och prorektors dialog. Vi betonade att oavsett modell så har vi ett antal saker att hantera inför 2013. Jag har skrivit om detta många gånger här på bloggen men tar det igen: Det som finns på minussidan är neddragningen av tillfälliga platser, nollpoängare, sänkning pga avgiftsstudenter samt att vi under 2012 har lagt ut uppdrag till områdena som ligger ca 30 miljoner över vårt takbelopp. Det finns även plustecken och prislappen höjs ytterligare för HSTJ 2013. Dessa effekter ger en minskning av antalet studenter och högre prislapp inom vissa områden. Detta måste vi hantera oberoende av vilken resursfördelningsmodell vi använder, det kommer vi inte ifrån. Vi kommer att förslå att anslagssparande på 42 miljoner används för att dämpa effekterna så att den totala minskningen av takbeloppet som helhet för 2013 enbart blir 15 miljoner. Någon tyckte att konsistoriet skulle ta detaljbeslut om hur områdena, fakulteterna och institutioner ska göra de kommande prioriteringarna. Jag tycker det skulle vara djupt olyckligt om vi rev upp vår arbetsordning och låter konsistoriet ta den typen av beslut.
Karin Nordlund, Uppsala studentkårs ordförande inledde ett pass där senaten pratade om ”Studentinflytande vid ett vägskäl?” Många lyfte frågor kring kursvärderingar. Sammantaget en rolig och debattglad senat. Även om vi inte ens kom fram till de frågor som Anders och jag hade hoppas få ventilera med våra senatorer. Men det kommer fler tillfällen.

En händelserik helg

Som ni säkert har märkt har det varit stora problem med vår hemsida i fredags och det har fortsatt periodvis under helgen. Både server och backupservern kraschade i stort sett samtidigt. Sådant som inte får hända men det hände ändå. Det kommer att bli en ordentlig genomgång av vad som har hänt och vad vi ska göra framöver för att minimera risker. Men nu vill jag främst tacka alla de som ställt upp och slitet hela helgen för att få ordning på vårt system.

Fredagen spenderade några av oss i Lund. Det var deras promotionshögtid och för en gångs skull är det inte samma dag som vår högtid. Vår promotion är nu på fredag och jag hoppas att det fina sommarvärdet håller i sig. I lördags var det utdelning av Gustaf Adolfs medaljer och utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst. Det var roligt att få träffa så många medarbetare som med stort engagemang och kompetens arbetar för vårt universitet på olika sätt i många år. Efter utdelningen gick flertalet av oss på Allmänna sångens vårkonsert och njöt av vacker sång och musik.

Problem med vår hemsida

Hemsidan www.uu.se har varit nere och fortfarande är den inte helt och fullt uppe igen med alla funktioner. En sådan här händelse påminner oss om hur sårbara vi kan vara. Nu jobbar ett flertal personer hårt för att få igång vår hemsida så den fungerar fullt ut. Det går att få info om vad som sker genom twitter(@Uppsalauni) och Facebook (Uppsala universitet)
Vi kommer att gå igenom noga vad som har hänt och analysera så vi ser vad vi ska ha för åtgärder för att minimera risken att något liknande kan uppstå framöver. Stort tack till er alla som arbetar nu under helgen för att få igång www.uu.se

Program för chefer

Vi, Anders och jag, hade ett pass på Basprogram för chefer i förmiddags. Vi talade om ”Akademiskt chef och ledarskap – några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar”. Sedan fick vi möjlighet till samtal i mindre grupper. Många tankar och funderingar kom upp. Hur fungerar kommunikation uppåt i organisationen? Ofta är fokus på neråt, hur sker det omvänt? Hur fångar vi upp diskussioner, synpunkter på olika nivåer? Mer gränsöverskridande, fler mötesplatser och hur vi bättre nyttjar bredden inom vårt universitet. Den interna konkurrensen kan ibland upplevas tuffare än den externa. Hur ska vi prioritera och hur tar vi svåra beslut? Det var inga problem att fylla ut diskussionen och tiden gick snabbt. Utbildningen är uppskattad av deltagarna och vi tycker det är viktigt att vi ständigt utvecklar ledarskapet.

På eftermiddagen åkte jag till Stockholm till den amerikanska ambassaden. Det var en ceremoni för Fulbrightstipendiater. Det var fascinerande att lyssna till stipendiaternas berättelser och vilken betydelse deras vistelse i Sverige har för dem. Vi kan glädjas åt att flera är vid vårt universitet och någon kommer att stanna kvar. Särskilt vill jag lyfta de hyllningar som handledarna fick, härliga solskenshistorier.

SciLife och Navet

Idag tas det första spadtaget för Navet och SciLife i Uppsala. Vi ska skapa en kreativ mötesplats och nav för alla engagerade inom Scilife. Det är en verksamhet och strategiskt forskningsområde som snabbt byggts upp och som redan idag involverar många forskare både inom och utanför Uppsala universitet. Nu blir det prorektor Anders Malmberg som kommer att hålla i spaden för jag är på väg in till Stockholm. Det är ett möte på utbildningsdepartementet om just SciLife som jag med kort varsel har blivit ombedd att delta i. Det känns snopet att inte få vara med idag, men Anders kommer att hantera spaden elegant. Det är spännande att vi tar nästa steg i Scilife’s utveckling och att vi skapar möjligheter till högkvalitativ forskning, inte bara för forskare i Uppsala utan hela landet tillsammans med KI, SU och KTH. Stort tack till alla er som på olika sätt skapar och utvecklar SciLife.
Läs mer om Scilife

Välkommen till Uppsala universitet

Idag hade jag det stora nöjet att välkomna en grupp nyanställda som går en introduktionskurs. Jag hade förväntat mig att få hälsa betydligt fler välkomna med tanke på att vi förra året anställde 350 personer. Det är betydelsefullt att känna sig välkommen på sin nya arbetsplats och det är också viktigt att orientera sig om vårt breda universitet för att kunna bidra till helheten. Som relativt ny på jobbet (fortfarande?) kan jag verkligen betona vikten att få börja ett nytt jobb på ett bra sätt.
Läsåret börjar närma sig sitt slut och vi ser fram emot promotionen i nästa vecka. Men lika snabbt som denna tid har gått så kommer snart hösten och en ny termin. En ny termin innebär nya studenter som söker bostad i Uppsala. Uppsala universitet tillsammans med Uppsala kommun, Uppsala studentkår, SLU och Uppsalahem har en gemensam kampanj; Hjälp en student. Uppmaningen riktar sig till alla er som kan och har möjlighet att hjälpa en student med bostad särskilt under den första tiden vid terminsstart.
Mer info om kampanjen.
Länk till Studentboet – http://www.studentboet.se/

Filmer på Youtube


Stort tack till tacksam student

Vi fick ett brev och i kuvertet låg 150 kronor och en Postit lapp med följande text:

”Hej!
En gåva till Uppsala universitet.
Sätt gärna in på något konto
/tacksam student”

Stort tack till signaturen ”tacksam student”! Gåvan har diarieförts och pengarna kommer att sättas in på Gustavianska stiftelsen vid Uppsala Akademi, där avkastningen går till att stödja Uppsala universitet. Hör gärna av dig så att vi kan dig tacka ordentligt.

Mötet igår med LU

Mötet igår med Lunds universitets ledning var givande. Vi har mycket gemensamt och som jag skrev igår, många samarbeten. Vi delar fyra SFO, strategiska forskningsområden: EpiHealth, StemTherapy, EXODIAB och eSSENCE. Som de största användarna av MAXlab har vi båda gemensamma intressen i det kommande MAX IV. Lund och Uppsala universitet har högt söktryck och efterfrågade utbildningar, både av studenter och arbetsmarknad, och vi är djupt bekymrade över nedskärningar inom högre utbildning som vi tvingas till. Vi vill vidareutveckla vår marknadsföring internationellt gemensamt och förslag om gemensamma seminarier på Europacentrum (Peking) och Nordic center (Fudan) togs upp. Studenterna lyfte effekterna av kårobligatoriets upphörande för redan 2013 är det dags att söka kårstatus igen. Vi delar synen att ett aktivt och starkt studentinflytande gynnar kvalitetsutvecklingen. Lunds universitet har flera kårer (9) och ett samarbetsorgan LUS. Som sagt var, det var inga problem att fylla ut tiden och vi har många gemensamma frågor. Nästa gemensamma ledningsmöte har vi i oktober via videolänk.

Lunds universitets ledning på besök

Idag har vi ledningen för Lunds universitet på besök, med rektor Per Eriksson och hans ledningsgruppen. Vi träffas regelbundet en gång per termin, varannan gång har vi videomöte och varannan gång träffas vi på respektive lärosäte. Detta var ett initiativ som startades av de förra rektorerna Göran Bexell och Anders Hallberg. Våra lärosäten har mycket gemensamt och många samarbeten. Idag kommer vi att bland annat ta upp våra gemensamma SFO, strategiska forskningsområden, Scilife, MAXlab, gemensam marknadsföring, kvalitetssäkring, HSV, dimensionering av utbildning. Som ni ser kommer det troligtvis inte vara några problem att fylla ut tiden.

Det blev en fin helg med kajakpaddling i Blekinge skärgård. Kanske lite väl blåsigt och höga vågor för min smak men ibland är det bra att tänja gränserna.