Månad: april 2012

Sista april

Så är det sista april och nedräkningen närmar sig sitt slut. Kikar ut genom fönstret och vädret ser lovande ut. Toppen! Helgen har jag spenderat cyklandes kors och tvärs genom Uppsala. Jag försökt lära mig stan bättre. Folk har varit ute överallt och förberedelser inför dagen har pågått. Jag ser fram emot dagen och att få fira min första sista april i Uppsala. Men jag måste erkänna att jag är nervös inför att ställa mig på balkongen i eftermiddag. Jag har nämligen höjdskräck. ( det här stod det inget om i kravprofilen för rektor) Låt bli att titta ner är rådet jag har fått. Rådet jag vill ge: varannan vatten! Och festa ordentligt, som Anders Malmberg säger.

Jag hoppas vi ses i Carolinabacken klockan 15 och ute i vimlet under dagen. Jag önskar er alla en fin dag!

20120430-062618.jpg

Sista april närmar sig

Det känns som våren är på väg på riktigt och sista april närmar sig. Det blir premiär för mig att fira sista april i Uppsala. Domare i forsränning, ankrace, mösspåtagning, möte med kinesisk delegation, pressträff, sillunch är några av de saker som står i min kalender på måndag. En händelserik dag på jobbet med andra ord. Jag hoppas vi ses!
Ni som twittrar, använd gärna #SistaAprilUU

20120428-075554.jpg

MAX och ESS

 

Vi, Ulf Danielsson och jag, besökte MAX och ESS i Lund igår. Arbetet med att bygga MAX IV är i full gång och på bilden ser du oss när vi har blivit guidade runt på byggplatsen i regnet och den skånska leran. MAX IV blir nästa generation synkrotronstrålning i Sverige och kommer att ersätta de befintliga MAX I, II och III. Läs mer om MAX IV och följ bygget via en webbkamera. Uppsala universitet är idag en av de största användarna av MAXLAB.

Den blivande grannen ESS , European Spallation Source, kommer att byggas senare. Konstruktionen av anläggningen kommer formellt att starta 2013 och den första neutronen beräknas till 2019. Därefter kommer en uppbyggnadsfas och 2025 är anläggningen i full gång. Uppsala universitet har utvecklingsuppdrag för den framtida ESS-anläggningen.

Högskolan på Gotland

Det var ett givande besök på Högskolan på Gotland. Roligt att få träffa studenter från studentkåren Rindi och personal. Vi fick flera spännande presentationer om forskning och blev informerade om utbildning som bedrivs. Igår signerade jag och Jörgen Tholin hemställan som nu är inskickad med vår begäran att lärosätena ska vara sammanslagna 1 juli 2013. Idag var det ett stormöte där vi fick träffa många ur personalen. Samtidigt som det finns stor förväntan finns det också en oro och osäkerhet inför framtiden. Det är många frågor som vi ska finna svar på tillsammans och vi har ett spännande arbete framför oss gemensamt. Tradition av förnyelse möter passion och kunskap!

Idag kom de första beskeden från HSVs utvärderingar. Tre av våra utbildningar får högsta betyg, och två får omdömet bristande kvalitet. Totalt var det 41 av 189 som fick betyget bristande kvalitet, vilket är drygt 20 %. En hög andel kan jag tycka, i jämförelse med förra utvärderingssystemet där det ”bara” var 10 % som ifrågasattes om jag minns rätt. Det ska bli intressant att läsa igenom bedömarnas rapporter. Mer kan du läsa på HSV hemsida .

I eftermiddags var det möte med SUHFs framtidsgrupp. Vi planerade aktiviteter på Almedalsveckan, seminarier och studieresa. Kreativ gruppering som försöker vara framtidsspanare. Vi använder #UoH2030 på twitter. Nu sitter jag på tåget söderut, jag besöker ESS och MAX imorgon tillsammans med Ulf Danielsson.

Nya bostäder

Uppsalahem/Studentstaden planerar bygga 250 studentlägenheter i anslutning till Scandionkliniken i Blåsenhusområdet.  Bygglovsärendet har överklagats till Mark och miljödomstolen, men i fredags fick vi veta att överklagandet avslagits. Nu hoppas vi att byggnationen kan sätta fart så snart som möjligt. Bostadsbristen är ett av de största hindren för den fortsatta utvecklingen av Uppsala universitet. Därför är detta besked extra glädjande.

På rektors ledningsråd igår tog vi upp Gotland (stående punkt), utfasning av utbildningsbidrag, program för internationalisering och prefektens uppdrag. Vi har arbetat med ett underlag om planeringsförutsättning och konsekvensanalys gällande utfasning av utbildningsbidrag vid Uppsala universitet. Nu har det kommit en remiss från utbildningsdepartementet om förslag till åtgärder för att förbättra doktorander studiesociala villkor där man skriver att avskaffa utbildningsbidraget bör vara ett långsiktigt mål. Vår frågeställning blir då ifall vi vill sätta vår egen tidsplanering för utfasningen som flera lärosäten redan har gjort eller vänta på att det lagstiftas. Frågan kommer upp igen på rektors ledningsråd efter bearbetning av underlaget. På eftermiddagen hade vi ett extrainsatt ledningsråd om verksamhetsplanen för 2013. Som lyfts flera gånger i debatten om modellen, så har vi utmaningar att hantera. Idag är det rektorssammanträde och sedan iväg till Gotland.

En innehållsrik vecka

En innehållsrik vecka som avslutades med områdesdialog med ledningen för medfarm. Områdesdialogerna är ett nytt inslag i VP processen. Jag tycker det är viktigt att vi i universitetsledningen tar oss tid, sätter oss ner och fokuserar på varje enskilt områdes utmaningar och möjligheter. Vår ambition är att ha kvalitetsdialoger med områdena på ett likartat sätt under hösten.

Nästa vecka innehåller besök på Gotland och i Lund. Tisdag –onsdag ska jag tillsammans med en grupp från Uppsala universitet besöka Högskolan på Gotland. Jag har fått många positiva kommentarer om vårt samgående. Nu ser jag fram emot att få lära känna den verksamheten bättre, träffa lärare och studenter. På torsdag besöker jag tillsammans med vicerektor Ulf Danielsson Max och ESS i Lund. Vi är den största användaren av Max och vi ska utveckla delar till ESS. Båda dessa är/blir viktig infrastruktur för vår verksamhet.

Nu är jag på väg söderut för att träffa familj och vänner. Ha det bra i helgen!

Hemställan om samgående med Högskolan på Gotland

Idag fattade Uppsala universitet och Högskolan på Gotland beslut om att gå in med en begäran till regeringen om att Högskolan på Gotland blir en del av Uppsala universitet. Klockan 10.11 tog vårt konsistorium beslutet och klockan 11.04 fattade styrelsen på Gotland sitt beslut. Det finns entusiasm och förväntan hos båda lärosätena. Nu börjar en spännande tid att med kvalitet och passion inleda ett framtidsarbete på Gotland.  Jag ser fram emot att underteckna hemställan nästa vecka tillsammans med rektor vid Högskolan på Gotland. Läs om våra visioner i debattartikeln som publicerades på SvD Brännpunkts webb.  

Det andra beslutet på konsistoriets bord var förslaget till ny beräkningsmodell för resursfördelning. Det blev riktigt bra och konstruktiva diskussioner på mötet. Jag uppskattar att konsistoriet gav oss vägledning i det fortsatta arbetet med ett tillägg till beslutet:
 ”att uppdra till rektor att inför konsistoriets fördelningsbeslut i verksamhetsplanen för 2013 särskilt beakta effekterna för respektive vetenskapsområde gällande ändring av takbelopp, prislappar och särskilda uppdrag så att Uppsalas universitets unika profil som ett brett universitet kan vidmakthållas.”

Som jag skrivit tidigare på bloggen, så har vi utmaningar framför oss. Takbeloppet sänks inför 2013 vilket innebär, tyvärr, att vi kan erbjuda förre studenter möjlighet att studera hos oss.  Det känns fel när söktrycket till universitet och högskolar samtidigt ökat. Vid vårt universitet ökade det med 7,6 %, vi har några av de mest populära utbildningarna i Sverige.

Dagen avslutade med en fascinerande Fulbrightföreläsning av professor Jonas Björk med titeln ”From Indian Book to Cable TV sex: The American Media Prescence in Sweden”

Idag gick SUHF ut med ett pressmeddelande om att ”Sveriges utvärderingssystem av högre utbildning underkänns” .Det svenska utvärderingssystemet lever inte upp till internationell standard enligt ESG. Inte oväntat måste jag tyvärr konstatera.

 

Internat med konsistoriet

Nu är vi på internat med konsistoriet. Nyligen har det varit internat med dekaner och senaten. Det ger mycket att få träffas ett dyg och att hinna diskutera mer övergripande frågor. Det hjälper mig att lära känna verksamheten och vårt breda universitet bättre.

Igår inleddes mötet med att vicerektorerna för respektive område tog upp sina tankar kring strategisk utbildningsplanering och framtidsperspektiv från KoF11. Intressanta och skiftande presentationer med olika fokus. Sedan var det presentationer av tre lovande forskningsprojekt  av Gustav Gredebäck, Cecilia Wassberg och Mattias Jakobsson som alla fick uppskattande applåder av hela konsistoriet. Vi fick även en genomgång om hur fundraising verksamheten utvecklas.

Sist på dagen och under kvällen var ett diskussionspass med rubriken ”Hur kan/vill styrelsens ledamöter bidra till universitetets verksamhet?” Samtalen rörde inre arbetsformer, en önskan om att ha mer strategiska diskussioner i ett tidigare skede. Externa relationer, hur tydligare ingångar behövs på olika nivåer, hur vi ska få fler stipendier. Konsistoriets roll och ansvar, med ”autonomireformen” och arbetsordning lyftes. Det är tydligt att vi har mycket engagerade ledamöter som vill bidra på många olika sätt att utveckla vårt universitet.

Studentinflytande står först på agendan idag. I rektors rapport kommer jag ta upp representationskostnader, aktuella rankings, ScliLifeLab, antagningssiffror till internationella masterprogram. Finns det tid så  visar jag filmen från universitetsdagarna på Ångström.  Sedan  är det själva mötesdelen, med två ärenden på dagordningen; hemställan rörande Gotland och modell för fördelning av gu-anslag.  Information om VP 2013 ska också ges.

Fler arenor för intern debatt

Igår var det ett debattinlägg i UNT om förslaget rörande den nya resursfördelningsmodellen från några av våra medarbetare inom Uppsala universitet. Ni som brukar läsa bloggen vet att jag har skrivit om modellen flera gånger tidigare och betonat att det inte ett faktiskt förslag till hur medel kommer att fördelas ut till områdena 2013. Vi är mitt uppe i diskussionen om fördelning är vi mitt uppe i nu med områdesdialoger. I eftermiddag träffar vi ledningen för Teknat. Läs gärna mina tidigare blogginlägg och vår kommentar till söndagens debattartikel.

Oavsett vad man tycker om modellen är det viktigt att reflektera över vår interna kommunikation och fora för intern debatt.  Jag uppskattar senaten mycket och den debatt som förs där. Senast var det en längre diskussion om OH och universitetsgemensamma kostnader. Den gångna veckans dekaninternat är en annan gränsöverskridande mötesplats för vår interna debatt. Gårdagens debattartikel kan det vara ett tecken på att de tillgängliga arenorna som vi har inte är tillräckliga. Förslag på nya arenor som redan har kommit upp i olika sammanhang är: utveckla debattsida i Universen, debattforum på hemsida, universitetsgemensamma seminarier kring aktuella debattfrågor, öppet möte på kommande områdesbesök och faculty club. Gränsöverskridande mötesplatser och samverkan är viktiga frågor för vårt stora, breda och mångfacetterade universitet. Vi i ledningen kommer att arbeta vidare med frågan. Men det är också en fråga för institutioner, fakultet och områden att fortsatt jobba med.

Veckan som gått

När jag tittar tillbaka på veckan är det dekaninternatet som finns tydligast i mitt minne. Bra och konstruktiva diskussioner. Visionärt och kreativt om Gotland. Vi kommer att arbeta med erfarenhetsutbyte framöver i rekryteringsgrupperna för att hantera och lära om den nya anställningsordningen. Många vill arbeta mer gränsöverskridande och förslag på joint programs kom upp. Helt klart är att dessa möten där vi möts tillsammans över områdesgränserna är uppskattade. Nästa internat blir i slutet av november.

Idag fick jag kort inleda Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens. Bra initiativ av området att ha en pedagogisk konferens och roligt att många var där.

Igår besökte en grupp studenter från Humsam-området mig och prorektor Anders Malmberg. Orsaken till besöket var att de var oroliga för det förslag till beslut som finns till konsistoriets möte nästa vecka om resursfördelningsmodell. Jag vet att jag har skrivit om detta här flera gånger på bloggen och några av er tycker säkert att jag är hur tjatig som helst. Men eftersom det fortfarande finns missuppfattningar i frågan så skriver jag ändå några rader igen.

Jag vill betona att förslaget som konsistoret ska ta ställning till i nästa vecka gäller  inte vilka resurser som ska gå till respektive område. Utan det är förslag på en modell där områdena kommer att få sitt uppdrag som takbelopp istället för antal platser. I enlighet med konstoriets beslut i september förra året tillsattes en arbetsgrupp att ta fram en modell baserad på regeringens prislappar. Det är nu denna modell som konsistoriet får på sitt bord nästa vecka.

Vi tycker att vi har varit tydliga men helt klart är att vi inte har klarat att kommunicera vad förslaget går ut på till alla när vi får besök av oroliga studenter. Tydlig kommunikation är inte lätt och vi måste hela tiden lära och försöka bli bättre.

Hur ska då medel fördelas 2013? Den diskussionen har nyligen inletts med VP processen. Vi har haft en genomgång i ledningsrådet om planeringsförutsättningarna och vilka utmaningar som vi har att hantera tillsammans framöver. Idag hade vi budgetdialog med ledningen för Humsam området. Nästa vecka träffar vi ledningarna för de andra två områdena. Som jag också skrivit i bloggen tidigare har vi en del utmaningar att hantera framöver. Det blir en minskad dimensionering av utbildningen. Inför 2013 ska vi hantera neddragningen av tillfälliga platser, sänkning av vårt takbelopp pga nollpoängare och avgiftsstudenter samt att vi under 2012 har lagt ut uppdrag till områdena som ligger ca 30 miljoner över vårt takbelopp. Det finns också plus. Den nationella prislappen för HSTJ höjs ytterligare  2013 och intäkter för internationella studenter beräknas öka. Som ni ser har vi en hel del att diskutera på dialogerna med områdena inför det kommande resursfördelningsbeslutet som planeras tas av konsistoriet i juni.

Nästa vecka innehåller bland annat internat med konsistoriet, områdesdialoger, besök av Leijonborg, Fulbright föreläsning, och inledningstal på EMN-Conference.

Nu hoppas jag att vi/ni alla får en trevlig helg!