Månad: mars 2012

SUHF förbundsförsamling

En händelserik och omväxlande vecka! Det har varit älgförvaltning, middag hos talmannen, SciLife Sweden, ALF medel och senat under veckan.

SUHFs förbundsförsamling valde in vår universitetsdirektör i styrelsen nu i veckan. Grattis Ann! Det togs reviderade rekommendationer för redovisning av lokalkostnader och  beslutades om utökning av HeLP-programmet (ledarskapsprogram). Vi hade också en diskussion om Akademiska Hus – avkastningskrav och inflytande. På förseminariet togs frågan om läraranställningar vid svenska universitet och högskolor upp.  På de flesta lärosätena finns möjlighet till befordran, enbart KI och Dans- och cirkushögskolan har avstått.  Vid de allra flesta lärosätena gäller samma kriterier för befordran som vid nyanställning. Bra att vi gör avstämningar hur detta hanteras.

Ikväll har jag hälsat studenter välkomna till det internordiska studentmötet. Drygt 100 studenter har samlats här i Uppsala under helgen. Det finns en lång tradition av samverkan: I Uppsala hölls det första internationella studentmötet 1843.

Nu är det fredag kväll och jag hoppas att ni alla får en fin och avkopplande helg. Själv sitter jag kvar en stund på jobbet och skriver i väntan på att dottern ska komma att hälsa på under helgen.

Granskning av representation

I dagarna granskas Uppsala universitets och andra svenska lärosätens representation och resor av medierna. Vi har policys och riktlinjer för både resor och representation. Under de senaste tio åren har internrevisionen granskat representationen två gånger. Som allt vi gör inom universitetet måste vi tåla både intern och extern granskning. Två gånger om året ska jag som rektor redovisa för konsistoriets ordförande den representation och de resor som jag har genomfört. Det var en rutin som infördes redan under Bo Sundqvists tid som rektor. Det är bra, vi ska kunna granskas!

Extern granskning är bra för då får vi själva tillfälle att reflektera över vad egentligen siffrorna säger. Vem blir bjuden och när? Ska vi bjuda på middag eller är det bättre med en lunch? Eller inget alls? Cirka 10 % av representation och resor rör utbildning. Är det för lite? Vi reser inte för lika mycket som andra lärosäten. Är det bra? Eller är det ett tecken på att vi inte deltar internationellt i den omfattning vi borde? Som ett ledande internationellt universitet är möten med andra en viktig del av vår verksamhet.  Både att vi reser iväg och att andra kommer hit till oss vid Uppsala universitet. Resultatet blir vetenskapliga artiklar, olika samarbeten inom både utbildning och forskning. Att då kunna bjuda på en lunch eller en middag är motiverat. Representation kan ses som en investering.

Imorgon fortsätter granskningen av resorna. Jag har en cykel och ett årskort på tåget. Jag åker taxi ibland för att hinna till vissa möten.

Internat med senaten

Det har varit en eftermiddag fylld av livliga diskussioner med senatorerna. Först var det ett pass om overheadkostnader vid Uppsala universitet. Hur ser det ut? Har vi högre kostnader för stödverksamhet än andra universitet? Det var först en genomgång som rätade ut en hel del frågetecken. Men många nya frågor lyftes under debatten. Det hördes både röster för att stödverksamheten var för liten och andra som ansåg att den vara för stor. Vilket stöd behöver utbildning och forskning för att hålla högsta kvalitet? Både för mycket och för lite kommer att sänka kvalitén. Det är en delikat balans och många övervägande på flera nivåer för att ständigt sträva efter den optimala användningen av våra resurser.

Prorektor Anders Malmberg och jag tog upp några frågor som är på gång under rektors dialog med senatorerna. Vi lyfte särskilt internationalisering: Hur får vi det universitetsgemensamma arbetet att hänga samman med verksamhetens prioriteringar? Vilka regioner och länder ska vi satsa på? Strategier för betalstudenter.

Vi lyfte även gränsöverskridande som tema för dialogen  Hur kan vi bli ännu bättre på att utnyttja det breda universitetet? Idéer om nya/utvecklade arenor för gränsöverskridande forskning och utbildning. Hinder för gränsöverskridande: praktiska, administrativa, mentala.

Sista passet för idag handlade om behovet av språkstöd. Att behovet finns blev mycket tydligt, både bland studenter och personal. Sammantagit var det en stimulerande och givande eftermiddag. Det var många bra idéer och synpunkter som kom fram. Vi behöver träffas från olika discpliner inom vårt universitetet. Jag uppskattar att det högt i tak och fint samtalsklimat oavsett vilken fråga som diskuteras.

Rotary Peace Center

Det blev en kul bandyhelg med fint väder. Hoppas ni alla fick njuta av helgen, med eller utan bandy.

Vi har besök av Rotarys International president Elect, Mr Sakuju Tanaka. Institutionen för freds- och konfliktforskning har blivit ett av Rotarys sex så kallade Rotary Peace Centers i stor internationell konkurrens. Det innebär att vi från och med i höst tar emot 10-12 Rotary Fellows med stipendier.

 Nu är jag på väg till Stockholm för planeringsmöte med konsistoriets ordförande Hans Dalborg,  därefter möte med KAW’s huvudmannaråd och sent i eftermiddag blir det möte Stockholms läns landsting, KI och Uppsala läns landsting. Fullmatad dag i Stockholm och skönt att kunnna få ihop flera möten samma dag. Imorgon bär det av på internat med Senaten och på onsdag är det SUHFs förbundsförsamling i Umeå. Möte med Akademiförvaltningen, besök av Lars Leijonborg, och Länsstyrelsens insynsråd är några andra saker som är på gång i veckan. Jag berättar mer framöver här i bloggen!

Dialogmöte på utbildningsdepartementet

Idag var vi (jag, Ann Fust och Kerstin Jacobsson) på dialogmöte på utbildningsdepartementet och pratade med bland anaat Peter Honeth. Vårt samtal hade sina utgångpunkter i våra sedan tidigare inskickade budgetunderlag och forskningsstrategi.  De hade tagit fram ett antal indikatorer för jämförelse mellan lärosätena som tex söktryck, inaktiva studenter, registrerade i relation till antagna, prestationsgrad, regional rekrytering.

Vi lyfte behovet av  dimensioneringsökning och kvalitetsförstärkning inom utbildning. Det tydliga beskedet är att det inte kommer nya pengar till utbildning utan det blir omfördelningar i första hand baserat på söktryck. Samgående med Högskolan på Gotland togs kort upp, även ScilifeLab och forskningsprioriteringar.

Sedan hade jag möte på Svenska Institutet, jag är ledamot i deras insynsråd. Ett roligt uppdrag som hjälper mig med att få en utblick och omvärldsanalys. Men jag blir beklämd när jag ser att den totala budgeten för att marknadsföra Sverige och högre utbildning är 4 miljoner.

Nu är det helg och jag har provat tjänsteluvan med röd tofs som jag ska ha på bandyn i helgen. Som vädret utvecklar sig kan det bli svettigt med luva på. Hoppas ni alla får en fin helg och får njuta av det vackra vårvädret!

Internationalisering är viktigt!

Uppsala universitet är ett världsledande universitet. På flera sätt. Men det är ingen position som vi tar för given eller slår oss till ro med.

Införandet av studieavgifter är ett hot mot den intellektuella rörlighet. Initialt minskade antalet utomeuropeiska studenter med 90 % i Sverige. Vid den senaste ansökan i år 15 januari repade det sig lite igen med en ökning på 26 % för Uppsala universitet. Avgifterna är här och troligen för att stanna. 

Våra studenter ska kunna möta världen här i Uppsala, men vi ska också självklart ge dem möjligheter att studera utomlands. Den internationella gemenskapen ligger mig varmt om hjärtat.Vi ska värna om det globala klassrummet.

Några röster har hörts i debatten och kritik har riktats mot att svenskt bistånd går till stipendier för att bekosta avgifter för studenter som kommer hit. Det vill säga att bistånd går till svenska universitet. Problemet är snarare det omvända, att stipendierna är alldeles för få. Det behövs fler stipendier nu när avgifterna införts! Jag anser att stipendier är ett bra sätt att ge bistånd. 

Ett bra exempel är programmet Master programme in International Health. Här rekryterar vi studenter från hela världen med fokus på utvecklingsländerna. Dessa studenter återvänder sedan till sina hemländer med kompentens och färdigheter att bygga upp verksamhet till långsiktig nytta. Detta hade inte varit möjligt utan högklassig utbildning och stipendier. Vi måste hjälpa till att bygga långsiktig kunskap! Andra exempel är masterutbildningarna i Sustainable Development eller i International Humanitarian Action. Vi  arbetar aktivt med att få fler stipendier genom samarbete med handelskammare, företag och andra aktörer över världen. Tillsammans måste vi hjälpas åt att skapa de förutsättningar som gör att Uppsala universitet kan fortsätta att utvecklas som ett internationellt lärosäte och fortsatt bidra till en bättre värld!

Pendlande till Stockholm

Snöflingorna i morse känns lite onödiga. Efter ha sett väderleksprognosen för veckan hade jag hoppas på lite varmare väder. Men gnälla över vädret är en meningslös sysselsättning, det är bara att klä sig bättre istället.

När jag kastar en blick på kalendern ser jag att jag kommer ha möten i Stockholm fyra dagar av fem denna vecka. Lite dålig planering känns det som och jag hade önskat att fler möten var samlade samma dag. Men å andra sidan, en stor fördel med Uppsala är att det går att slinka in på ett möte i Stockholm och snabbt vara tillbaka på plats här igen. Imorgon är det Göran Gustavsson stiftelse och Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademins högtidssammankomst. Det blir en heldag och kväll i Stockholm. Jag kommer att delta i ett debattsamtal när Vetenskap & Allmänhet firar 10 år. Det blir möte med Svenska institutets insynsråd och budgetdialog på utbildningsdepartementet på fredag. Men jag hinner med en del på hemmaplan också. Idag på rektors ledningsråd kommer vi att diskustera gemensamt områdenas kompletterade riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran.  Jag kommer att delta i EMM-dagen i eftermiddag. (EMM= Enheten för musik och museer)
Sammantaget, en vecka att se fram emot!

Debatt på gång

Under dagen ska jag delta i en paneldebatt: Vad får humaniora kosta? Debattpanelen består av Tobias Krantz (Svenskt Näringsliv), Betty Malmberg (M, representerar regeringspartierna) samt professor Ylva Hasselberg (lärarkollegiet). Debatten modereras av Prof. Sverker Gustavsson.
Tid och plats: fredag 16/3 klockan 10.15 – 12.00, Geijersalen, Engelska parken i Uppsala.
I vårt budgetunderlag 2013-2015 anger UU en dimensioneringsökning för 69 miljoner 2013, en kvalitetsförstärkning för alla utbildningar på 7 %, och en ändring av klassificering av ämnen med nationellt ansvar. Det är en myt att många är högutbildade i Sverige, i själva verket ligger Sverige strax under snittet för OECD. Högre utbildning i Sverige måste få kosta.

Kul att vi, Uppsala universitet, håller positionen ett av de 100 bästa universiteten i hela världen. Det framgår av en ny ranking gjord av Times Higher Education – World Reputation Rankings 2012. Det är 0,5 % av världens universitet som är på topp 100 listan. Konkurrensen blir allt tuffare. Uppsala universitet står sig väl i konkurrensen, men vi ska ständigt arbeta för att stärka kvalitén ytterligare. Ständig kvalitetsutveckling och fortsatt utveckling av vår internationalisering är viktigt för framtid. Lägg till ett starkt studentinflytande och aktiv studentmedverkan så kommer vi stå oss väl i framtiden. Vi har ett gott renommé att vårda och utveckla.

Igår var jag på Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala och höll föredrag om femtokemi. Kul att få prata om min forskning ibland också. Denna vecka är det två tidningsintervjuer med tillhörande fotografering. Jag tror aldrig jag kommer att vänja mig och bli avslappnad inför kameran.

Visst var vi också på Matematiska institutionen när vi besökte TekNat och hade bra samtal med lärare, forskare och studenter (även om detta inte kom med i bloggen). Nu börjar vi planera institutionsbesök, om än i lite lägre tempo, och kommande områdesbesök för hösten.

Ikväll blir det professorsinstallation på SLU. Kul att få vara med och se hur SLU har sina akademiska högtider.

Hoppas ni alla kommer att ha en fin helg! Själv tar jag tåget söderut imorgon bitti och är tillbaka söndag kväll.

Inga rullskridskor i våra lokaler!

Ibland kan läsning av regelverket få en att dra på smilbandet. En diskussion på facebook gjorde mig uppmärksam på en av våra regler som rör ”Användning av rullskridskor eller liknande i universitetets lokaler” Regeln kan kännas lite tidstypisk och är en bra påminnelse att vi ständigt ska se över regler, program och handlingsplaner. De är lätt att de blir för många, motsägelsefulla och lite för mycket barn av sin tid som exemplet ovan.

För några år sedan gjordes en uppresning av dokumentet och vi fick strukturen med ”Mål och strategier” som övergripande dokument för all verksamhet och hela universitetet. Sedan finns det ett antal program och handlingsplaner som visar vilken väg vi tar för att nå våra övergripande mål. På rektors ledningsråd går vi igenom dessa dokument. Vi har tittat på ”Mål och strategier” och konstaterat att våra övergripande mål fortfarande håller för: Ett universitet för framstående forskning, Ett universitet för förstklassig utbildning, Ett universitet i samhället, En universitetsmiljö i utveckling. Men strategierna behöver ses över framgent. Bland annat så arbetar vi med infrastuktur på ett annat sätt nu med stora satsningar som inom SFO, SciLifeLab och MAX som exempel.

I måndags gick vi igenom Kvalitetsprogrammet och handlingsplanen för 2011 – 2013. Tack Åsa Kettis för en bra genomgång! Mycket är bra i programmet. Men handlingsplanen har sin tonvikt på 2011-2012 och lite på 2013. Kanske är tvååriga planer bättre? Vi lyfte särskilt vikten av att var öppna och bjuda in externa kollegor för dialog. Som det står i våra Mål och strategier: ”vara vidsynt och förändringsbenäget inom alla sina verksamheter”. Jag tycker att KoF07, KoF11 och KrUUt är bra exempel på detta. Vi bjuder in kollegor från olika delar av världen och har en kollegial diskussion om vår utveckling mot framtiden. Vårt kvalitetssamarbete med Lunds universitet och Göteborg universitet, är ett annat bra exempel hur vi på tillsammans med andra kan lära och utvecklas. Nästa möte med rektors ledningsråd är det Pedagogiskt programmet och KrUUt på dagordningen.

Men det där med rullskridskor tål att tänka på!

Remiss om förfarande vid nominering av styrelseledamöter

Vi har fått en remiss om ett förändrat förfarande för nominering av ordförande och externa styrelseledamöter i styrelser för universitet. Förslaget går i korthet ut på att externa ledamöter ska utses av regeringen efter förslag av två personer i samråd. Dessa två nomineringspersoner bör vara landshövding i länet och den andra en person med god kunskap om verksamheten exempelvis en före detta rektor eller styrelseordförande. Det är kort remisstid, bara en vecka. Departementet bjuder in till ett remissmöte på torsdag för att diskutera förslaget. Universitetsdirektör Ann Fust kommer att företräda Uppsala universitet på mötet. Vi håller fast vid vårt tidigare remissvar där vi tillstyrker en nomineringskommitté och förslår en lokal nomineringskommitté i vilken det bör ingå såväl externa företrädare som företrädare för lärare och studenter.