Månad: januari 2012

Inget RS

Till min stora förvåning var det inga ärenden till dagens rektorssammanträde. Helt plötsligt fick jag en ocean av tid!  Det gav mig möjlighet att på nytt läsa genom arbetsordningen och anställningsordningen. Det som står i dessa dokument får en annan betydelse nu när jag varit här en månad. Intressant.

På förmiddagen kommer vi att gå igenom ärenden till konsistorets möte den 17 februari. Tunga punkter på dagordningen är årsberättelse och budgetunderlag. Konsistoret kommer att få en lägesrapport om Högskolan på Gotland, och jag hoppas på att det kommer att vara gott om utrymme för en bra diskussion.

Efter lunch ska jag tillsammans med Anders Malmberg och Ann Fust avtacka Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg för gott samarbete genom åren. Sedan är det vidare till Stockholm och ett symposium om klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap. Behov av utbildningsplatser i kliniska miljöer, tillgång till patientdata är några av diskussionspunkterna.

Måndags möten

Vilken fantastisk soluppgång det var i morse! Jag hoppas att ni kunde njuta av det fina vädret i helgen. Själv tog jag en promenad i Gamla Uppsala i söndags.

Jag vill framföra ett stort tack till alla som på olika sätt bidrog till vår högtidliga promotion och prisceremoni i aulan och festligheterna på slottet senare på fredagskvällen.  Jag hörde många uppskattande ord från flera olika håll. Stort TACK!

Måndag förmiddag är mötestid. Först går vi igenom kalendern och de inbjudningar som kommit in. På rektors ledningsråd idag kommer vi att börja diskutera en ny modell för fördelning av anslagen för utbildning på grund och avancerad nivå. Håller tidplanen kommer förslaget ut på remiss till områdena i slutet av februari. Budgetunderlaget tas upp och vilka frågor som vi ska lyfta i samtal med utbildningsdepartementet. Höjt takbelopp och kvalitetsförstärkning till grundutbildningen står högt på listan. Årsredovisningen börjar närma sig slutversionen.  Både budgetunderlag och årsredovisningen ska upp på konsistoriets möte den 17 februari så det är inte mycket tid kvar till utskick.

Vinterpromotion idag!

Idag firar vi våra promovendi, 63 doktorer efter avlagda prov, 17 hedersdoktorer och nio pristagare vid 2012 års vinterpromotion. Kom gärna till aulan, det börjar klockan 12 idag. För att se på ceremonin behövs biljett, som ni får i universitetshuset strax före ceremonin startar. Läs gärna mer om högtiden och våra pristagare:

http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1672&area=2,16&typ=artikel&na=&lang=sv

Flera av hedersdoktorerna haft öppna föreläsningar under veckan. Stort tack till er alla! Det fonns fortfarande chans att lyssna för ett evenemang återstår och det är en  Väder och klimatdag den 2/2 med anledning av att Pär Holmgren blivit herdersdoktor.

http://www.geo.uu.se/awep/inbjudan.pdf

Till er som twittrar från festligheterna idag: använd gärna #vinterpromotion

Igår var det kransbindningsfesten. Roligt att få träffa våra pristagare och hedersdoktorer. Sedan  måste jag säga att repetitionen i aulan var en enastående upplevelse. Speciellt när Per Ström var kanon. Med hans vägledning känner vi oss väl förberedda och jag är övertygad om det blir en högtid med värme och glädje.

Jag var på besök på Hum-Sam området på förmiddagen igår och fick träffa företrädare för Juridiska, Samhällsvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Även om tiden blev lite knapp, fick jag mycket bra information och en början till inblick i verksamheten. Biblioteksverksamheten presenterades mycket entusiastiskt. Dessa besök är värdefulla för mig och jag är tacksam för att ni tar er tid. Jag funderar redan på hur jag fortsatt kan ha besök på områdena.

Fullt på Bolognaseminarium

Bolognaexpertgruppen ordnade ett Bolognaseminarium i Uppsala idag med temat ”Vad händer med den avancerade nivån?”. Hörsalen var full och 300 personer deltog. Det är rätt tid att börja på allvar fundera över vad som hände – och inte hände – vid reformen 2007. Jag kom dit efter mötet med rektorerna var slut på Steningevik. I slutet var den en debatt med temat ”Vad vill vi med den avancerade nivån?”. Debatten lyfte inte fram en önskan utan gav snarare en splittrad bild av den avancerade nivån och master. Men, det är inte länge sedan vi införde tre nivåer och ny masterexamen. De studenter som började hösten 2007, kommer kunna vara de första som tar en masterexemen till våren och ha gått igenom sin högre utbildning helt i det nya systemet.  Bra att Bolognaexpertgruppen ger oss mötesplatser för att diskutera.

På Steningevik var det universitetskansler Lars Haikola som pratade kring aktuella frågor i förmiddags. Självklart var kvalitetssäkringssystemet i fokus. Vi är många som är nyfikna på hur utfallet blir, om HSV lyckas med likvärdighet i bedömningarna. I mars kommer resultat från omgång ett. Utvärdering av forskarutbildningen dröjer, nu lät det som 2014. Myndighetsöversynen diskuterades. Det är inte bra att analyskapacitet splittras och minskas. Tvärtom, vi behöver mer omvärldsanalys, både nationellt och internationellt. Det här kan bli en betydande förslust och det var många rektorer som reagerade. Dan Brändström var inbjuden för att tala om Strukturella förändringar i högskolan. Vi fick en fin vägledning genom de senaste högskolereformerna. Sammanslagningar togs upp. Dan Brändström poängterade att detta inte är vägen fram för alla och att fler former för närmare samverkan borde utvecklas. Finland med federationer lyftes fram. Detta var sista rektorsmötet i HSVs regi, men SUHF tar över  och möte är redan inbokat för 2013.

Ikväll hade jag förmånen att hälsa några av våra nya internationella studenter välkomna till oss. Det var spännande att få möjlighet att få tala med några av dem. De kommer från hela världen och ser mycket fram emot att studera hos oss, de har stora förväntningar och är verkligen glada över att vara här. (Fast det var några som frös och tyckte det är kallt.) Ta väl hand om våra internationella studenter!

Steningevik – möte med Björklund

Det blev en hektisk förmiddag med möten trångt inklämda både före och efter dagens rektorssammanträde. På eftermiddagen var det avfärd till Steningevik och den årliga rektorskonferens arrangerad av Högskoleverket. Kanske den sista, för HSV roll och uppdrag kommer att förändras i och med myndighetsreformen som är på gång.

Utbildningsminister Jan Björklund inledde med aktuella frågor kring högre utbildning och forskning. Mitt generella intryck: Inga stora nyheter, tidigare linje ligger fast. Forsknings- och Innovationsproppen kommer i höst, sept-okt, kvalitet i fokus. Ett budskap var: Mer medel ska fördelas efter kvalitet. Ett annat budskap: Inte stora nya tillskott, utan utbildningsminister vill dämpa förväntan.

Jan Björklund tog upp Flodis utredning, och tydliggjorde att han gärna ser samverkans indikator, (men det är svårt), bibliometri och externa medel som fördelningsnycklar. Tittar på om bibliometri räcker eller krävs även peer review? Är det värt det?

Ett annat område som lyftes i samband med  Forsknings- och Innovationsproppen var kompetens, och då lyftes:

  • Attraktiva villkor
  • Satsning på yngre forskare
  • Individer – inte bara miljöer

Han påpekade att 50 % av professorer är på det lärosäte de disputerade – tydligt att man vill ha större rörlighet. Utbildningsministern lyfte att lärosätena ser över anställningsformerna för doktorander.

Inom Medicinsk forskning kom Sci Life Lab upp, Life Gene och register.

När det gäller utbildning så sägs det att kvalitet är i fokus. Man vill utnyttja tillfället när sökande går ner att behålla pengarna i sektorn för att öka anslag per student.

Tydligt besked: Omfördelning fortsätter av platser enligt principerna:

  • Examenstillstånd
  • Studenternas efterfrågan
  • Arbetsmarknadens behov

Även intern omfördelning kan bli nödvändig och preciserade uppdrag kan komma inom lärosätets ram. Han poängterade nödvändigheten av strategi för utbildningsutbud. Björklund lyfter fram faktorer som ger sårbarhet för enskilda lärosäten: Demografi, Kvalitetsprövning, Omfördelning.

Pro Futura på SCAS

Jag har precis kommit hem från Pro Futura VI Ceremoni på SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Programmet stöds av Riksbankens Jubileumsfond. De nya forskarna inom Pro Futura Scientia presenterades och fick diplom av prinsessan Christina.  Intressanta områden de kommer att arbete med. Efter var det en fin konsert av Stockholm Chamber Brass och mycket god middag. 

Tidigare idag har vi haft rektors ledningsråd med fortsatta diskussioner om Gotland. Budgetunderlaget tog upp. Vi är eniga om att lyfta dimensionering, ersättningen, Erasmus Mundus, fler stipendier, höjd prislapp för småspråk inom utbildning. Årsberättelsen börjar ta form och bokslutet är klart för året.

På eftermiddagen fick jag besök av Senatens presidium. Nästa möte är den 7 februari och flera ledamöter har skickat in frågor till mig och Anders. Vi ser fram emot en öppen dialog.

Innan SCAS hann vi med ett möte med ett av rektorsråden, Lars Burman, och vi fick en bra genomgång av museum och musikverksamhet. Jag blir förstummad varje dag över den bredd som finns i vår verksamhet!

Imorgon eftermiddag åker jag till Steningevik, det är internat med alla rektorer. Utbildningsminister Jan Björklund inleder med aktuella frågor kring högre utbildning och forskning. Men jag är tillbaka på onsdag och hinner vara med en stund på Bolognaseminariet samt välkomna internationella studenter på kvällen.

Trevlig helg!

Dagens första möte ägnades åt genomgång av kalenderärenden, förfrågningar och möten. Det är mycket som kommer in nu men vi hanterar och besvarar så snabbt vi bara kan! Större delar av förmiddagen ägnades åt kommunikations- och mediefrågor. Anders och jag fick en genomgång om frågor som har varit i hetluften och sånt som är på gång. Sedan spände kommunikationsdirektör Pernilla Björk blicken i oss och sa till oss att vi ska på medieutbildning, och att det kommer att blr tufft! Undrar om det är för att det verkligen är en tuff utbildning, eller för hon bedömer vi är mediala klantar? Kanske både och.

På eftermiddagen var jag och träffade ordförande Arne Forsell och VD Kenth Berg vid Akademiförvaltningen. Jag fick en gedigen genomgång om tillgångar i skog, mark, fastigheter och finanspapper. Tack!

Dagen avslutades med en fotosession för Universen, det behövs bilder till nästa nummer där både jag och Anders är intervjuade. Att se allvarlig ut eller le och skratta på kommando är inte lätt, det blir oftast tvärtom. Nu sitter jag på tåget på väg för att träffa familjen, önskar er alla en fin helg med nära och kära! Vänliga hälsningar Eva

Visit hos Uppsala studentkår

Dagen började med telefonmöte och planeringsmöte inför nästa veckas ledningsråd. Sedan var det besök hos Uppsala studentkår som en del av vårt introduktionsprogram. Ordförande Karin Nordlund tog emot oss och guidade runt. Vi fick en genomlysning av organisation och arbetssätt. Diskuterade bland annat fusk och plagiat med anledning av dagens debattartikel. Frågor som rör lika villkor, doktorander, bostäder, studieplatser togs också upp i vårt samtal.  Bra möte och givande dialog.

Prorektor och jag träffade ett av rektorsråden, Olle Nilsson och blev uppdaterade om Kvalitetskommitténs viktiga arbete. Frågor som rör ranking har nyligen tillkommit.

Jag hann en snabb sväng på stan och skaffa nya vantar under lunchen, ”lyckades” tappa en vante igår. Eftermiddagen ägnades till SciLifeLab, jag fick en välbehövlig genomgång tillsammans med prorektor Anders Malmberg. Sista mötet för dagen gällde årets bokslut. 

Innan jag åkte hem var jag med Ann Fust en stund på kanslimingel, Ångströmlaboratoriet. Jag fick kika på Jupiter! Varje dag är nya överraskningar och möten!

Flera besök på gång

Denna vecka har besöksverksamheten – som är omfattande vid Uppsala universitet – börjat komma igång. Igår, tisdags tog prorektor Anders Malmberg emot en delegation från Pontifical University of Rio Grande do Sul, Brasilien. Vår besökskoordinator hade även arrangerat studiebesök vid Ångströmlaboratoriet på förmiddagen och Evolutionsbiologiskt centrum på eftermiddagen där de brasilianska gästerna fick möta några av våra framstående forskare – tack Jan-Åke Schweitz, Maria Strömme, Hans Ellegren och Per Ahlberg för att ni ställde upp.

Samma eftermiddag träffade jag den turkiska ambassadören, först enskilt och sedan vid middag på kvällen hos landshövdingen tillsammans med flera av våra medarbetare. Tidigare på dagen hade hon besökt Carolina Rediviva, Gustavianium, och Uppsala Innovation Centre. Frågor som togs  upp under samtalen var bland annat turkiska språket, vår nya lärarutbildning i turkiska, utgrävningarna i Turkiet, arkivforskning, teologi och islam. Förutom samtalen med ambassadören blev det här ett fint tillfälle för mig att lära mer om vår intressanta verksamhet och träffa engagerade medarbetare. Även konsekvenser av införandet avgifterna blev ett samtalsämne under kvällen. Det är viktigt att betona att det är på grund och avancerad nivå det har införts avgifter (bachelor och master), inte för forskarutbildning, samt att utbytesstudenter inte betalar avgifter. Det finns en del missuppfattningar kring detta.

Idag, när jag är i Arboga, tas en fransk delegation emot av prorektor Anders Malmberg. Det är många som kommer till oss från när och fjärran. Det gäller för oss att ta till vara de möjligheter som ges av kontakter och  nätverk som skapas.

Besök på personalavdelningen

Jag hade mitt första rektorssammanträde idag i Uppsala. Ny på jobbet och nyfiken så blev det många frågor till de föredragande.

Inom introduktionsprogrammet var det genomgång med av Stina Nyström på personalavdelningen för oss på tisdag eftermiddagen. Det var mycket bra information om verksamheten, ledarskapsprogram, FESTA (Female Empowerment in Science and Technology Academia), personalansvarsnämnd etc . Strategiska personalfrågor och att vara en attraktiv arbetsplats är viktiga framtidsfrågor för oss. Men jag tror vi får ta om en del. Jag måste erkänna att i slutet gick det lite runt i skallen på mig.

Imorgon är vi några stycken som åker till Arboga för att medverka i en dialog om ”Morgondagens innovativa Sverige –hur då?”